De fleste kender ordet sharia og ved, hvad der er ’haram’, og hvad der er ’halal’ – men der er mange flere begreber, du bør vide noget om, så du kan forberede dig til det kommende Folketingsvalg, skriver folketingskandidat Lars Vestergaard

Lars Vestergaard

Af Lars Vestergaard
Folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Verden bliver mere kompliceret, og snart er der Folketingsvalg. Du skal tage et valg for dig selv, din familie og din nabo. Det går godt økonomisk i Danmark, og jeg vil være mindre bekymret for en økonomisk krise, end jeg vil være for det systemskifte, vi kan stå foran, hvis de Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet får magt, som de har agt. Du kan komme dig over en økonomisk krise; det har vi prøvet før, men hvis du ikke længere kan genkende Danmark, og befolkningen bliver skiftet ud, så er der ingen vej tilbage for dine børn og børnebørn. Lad dig ikke narre af deres pæne ord, og lad dig ikke skræmme af deres frygt for global opvarmning. Her er, hvad de fire partier f.eks. gerne vil fremme i FN: Deres dagsorden er klar.

https://miff.dk/fn2/2019/03/19de-oensker-at-sende-danmark-helt-paa-vildspor-i-fns-menneskerettighedsraad.htm

Jeg har for din fremtids skyld samlet et par begreber, du aldrig havde forestillet dig skulle gælde i Danmark, men som du bør kende i en verden, der ændrer sig meget hurtigt – bare for en sikkerheds skyld. Du kan få brug for at kende begreberne, hvis B, Ø, F og Å kommer til magten.

De fleste kender ordet sharia og ved, hvad der er ’haram’, og hvad der er ’halal’ – men der er mange flere begreber, du bør vide noget om, så du kan forberede dig til det kommende Folketingsvalg. Jeg opremser i det følgende et par kernebegreber inden for ’den-religion-du-ved-nok’, men find selv flere ord på islaminfo / Leksikon Så kan du jo overveje, om du tør stemme på B, Ø, F og Å.

Halal

Halal betyder lovligt / rent. En handling, et ord, en genstand eller mad kan være halal, og så er det i overensstemmelse med den hellige bog. Det omtales oftest i forbindelse med fødevarer. Hvis en fødevare, vaccine eller medicin er halal, så er der udtalt en bøn og betalt en religiøs skat til et islamisk trossamfund enten i nærheden af dig eller til oic-oci.org. Organisation of Islamic Cooperation. Du kan melde dig ind i ’Non-halal Danmark’, hvis du ikke vil betale halal-afgift. Så ved du det.

Haram

Haram betyder forbudt / urent. Det kan være mange ting, f.eks. blod, svinekød, korte bukser. Mekka og Medina er til eksempel haram for ikke-muslimer. Vantro må ikke færdes i disse to områder.

Spørgsmålet om ren-uren omfatter alle livets forhold og har derfor konsekvenser for hele samfundets opbygning og indretning, samt synet på det enkelte menneskes værdi. Hvor islamisk lære om ren og uren slår igennem, eksisterer den danske kultur, som bygger på kristne værdier, ikke mere. Den kristne tanke, at alle er skabt lige, passer ikke sammen med Islam. Meget kan nemlig være urent: ikke kun svin, men også mennesker. Urene har mindre værdi end rene. Kvinder, ikke-muslimer, frafaldne muslimer, køleskabe og lokaler kan være urene med fatale konsekvenser. Så ved du det.

Umma

Umma betyder folk eller samfund.  Det benyttes inden for islam om det muslimske folk og samfund, som blev til efter Muhammads udvandring fra Mekka til Medina i 622. Umma kan også oversættes med menighed, og det angiver et religiøst tilhørsforhold til en islamisk menighed. Alle muslimer indgår i Umma i hele verden uanset nationalt, sprogligt eller etnisk tilhørsforhold i øvrigt. Hvis du ikke er muslim, så er du kuffar. Så ved du det.

Kuffar

Kuffar betyder ’en som tildækker/ skjuler’. Det oversættes ofte med vantro og er et meget nedsættende skældsord, som inden for islam betegner dem, som ikke vil anerkende Allah som gud. Det benyttes i ’den-hellige-bog’ om de mennesker, som nægter at acceptere Muhammad som profet og hans budskab om Allah som eneste gud. Det benyttes også om andre abrahamittiske trosretninger, jøder og kristne, som dog toleres lidt mere, da de er af bogens folk. Hvis du lever som kuffar i et kalifat eller under muslimsk overherredømme, så bliver du dhimmi. Så ved du det.

Dhimmi

Du kan opnå at leve i Dhimmi, dvs. under muslimsk beskyttelse i et muslimsk samfund som jøde eller kristen, men kun hvis du betaler ’djizya’, som er en beskyttelsesskat, du betaler som vantro. Da den nu afsatte ægyptiske præsident Mursi prøvede overfor de kristne koptere at genindføre ’djizya’, blev han afsat af militæret.

Dar-al-Harb / Dar-al-Islam

Verden er delt op i islamisk område ’Fredens Hus/Land’ (Dar al-Islam) og ’Ufredens/krigens Hus/Land’ (Dar al-Harb / Dar-al-Kufr), der skal erobres gennem jihad og befolkningen omvendes til Islam og pålægges ’Djizya’.

Dar-al-Islam omfatter alle de områder, som domineres af muslimer, og hvor muslimer har majoriteten eller regerer landet. Her kan ikke-muslimer, såfremt de tilhører ’Bogens folk’ (jøder og kristne) leve under islams beskyttelse, men med indskrænkede rettigheder i henhold til Koranen. Dette skyldes, at de ikke er på islams høje stade, men befinder sig på et lavere stade. Derfor gælder ikke de samme love og rettigheder for de to grupper. Kristne og jøder har ret til at eksistere, hvis de underordner sig. De kaldes dhimmier ’beskyttelsesborgere’, som de betaler for med ’djizya’. Personer, som ikke tilhører en af disse grupper, d.v.s. frafaldne, animister, polyteister, ateister og muslimske sekter, som f.eks. Bahai har ingen rettigheder inden for samfundet. De er retsløse.

Krigens område – Dar-al-Harb – er det område, hvor muslimerne er blevet så stærke, at de i stigende grad kan udfordre den herskende ’vantro’ ikke-muslimske styreform. Her gælder særlige regler i kampen for at nå frem til islamisk dominans: heriblandt er det tilladt at bryde aftaler, at snyde ikke-muslimske grupper, hvis det gælder islams sag eller at nå frem til et resultat gennem pres eller trusler, hvis det er nødvendigt.

Erklæres der jihad, er det endog tilladt at voldtage ikke-muslimer (sura 23.6-8). Mon ikke Europa allerede er Dar-al-Harb, d.v.s. krigsområde. Fordi Vesten anses for at være ’krigens område’ – Dar al-Harb – blandt fundamentalistiske organisationer, så ser vi nu i stigende grad, at både almen vold, men også terror øges. Jihad har sin virkning. Blot truslen kan være virkningsfuld. Frygt er jihads bedste og mest effektive forbundsfælle. Det problem, at ingen kritiker kan vide sig sikker i ’Dar-al-Harb’ er i sig selv et problem. Mange mennesker vil give efter for vold og pres og således tie. Dermed undermineres demokratiet, og ytringsfriheden fjernes med selvcensur effektivt og hurtigt.

En tredje mulighed for islamisk overtagelse er en midlertidig overenskomst. Dette kan ske, hvis den ’vantro stat’ imødekommer islams krav. Disse krav vil typisk være indføring af islamisk lov for muslimer i landet: dvs. en dobbeltlovgivning, fri mulighed for moskebyggeri, islamisk opdragelse og eget skolesystem, samt mulighed for at gennemføre alle regler om ren- og uren.

Kardinalpunktet for en overbevist muslim er muligheden for at indføre islamisk lovgivning, herunder straffelov, familielov, ægteskabslove, love om ren og uren etc. Krigens område består, så længe dette krav ikke er opfyldt. Så ved du det.

Taqiya

Taqiyya betyder, at det er tilladt at forvirre, lyve og bedrage for at fremme Allahs sag. Islam forbyder løgn, ’men ikke, hvor det udtales til en muslims bedste’ (4. Conference of Academy of Islamic Research’, Kairo 1970). Der må sværges falsk med hånden på Koranen, hvis situationen kræver det. Sjældent indrømmes taqiya. Og så kan Taqiya skønskrives eller hvidvaskes om du vil. Det kan jo beskrives, så det lyder rigtig dejligt. Så ved du det.

Da´wa

Da´wa betyder kald og udbrede kendskabet til islam. Islam forklarer det som oplysning eller rettere mission i ikke-muslimske lande for Kuffar. Vigtige i Danmark er den saudiske statsfinansierede mission ’Rabitat al-Alam al-Islami’ (den muslimske Verdensliga), den libyske statsfinansierede mission ’al-Da´wa al-Islamiya’, og den private pakistanske mission ’Minhaj ul-Qur´an’.

Folketingsvalget er lige om hjørnet. Det er et frit land, endnu. Du vælger. Så ved du det.