Journalister stemmer, tænker og bor langt fra Dansk Folkepartis vælgere

0
8100
Arkivfoto

Journalister deler ikke værdier med Dansk Folkeparti, som kun meget få journalister stemmer på, viser undersøgelser. Det præger deres journalistik, mener chefredaktør, men journalistforbundets formand Lars Werge er uenig: “Danske journalister er drevet af objektivitet,” siger han. DJ-formanden er til gengæld enig i, at danske medier har en geografisk skævhed i dækningen

Af Steen Trolle

I 2012 viste en undersøgelse blandt nordiske journalister, at kun én procent af danske journalister stemmer på Dansk Folkeparti. Hvis det alene var journalister, der skulle stemme til folketingsvalget, ville Radikale Venstre dengang få 30 procent at stemmerne, Enhedslisten ville få 17 procent og Socialdemokratiet 20 procent. Rød blok og radikale ville i alt få 80 procent af stemmerne.

I denne sommer har en såkaldt Minerva-undersøgelse, som Dansk Journalistforbund har gennemført blandt sine medlemmer, vist, at de fleste journalister deler værdier med centrum-venstre.  39 procent mener selv, at de tilhører den grønne gruppe af ”idealistisk og moderne” mennesker. 17 procent ser sig selv i den røde gruppe af ”idealistisk og traditionelle”. Kun én procent placerer sig i den lilla gruppe, som er de ”materialistisk og traditionelt” tænkende, og kun 12 procent synes, at de hører til i den blå gruppe af ”materialistisk og moderne”.

I befolkningen som helhed er det 25 procent, der hører til gruppen ”idealistisk og moderne”, mens 20 procent er ”materialistisk og traditionel”. Mange af Dansk Folkepartis vælgere kommer fra sidstnævnte gruppe, mens gruppen af ”idealistisk og moderne” typisk stemmer centrum-venstre.

Chefredaktør: Medier er farvede

Arne Ullum, der er tidligere chefredaktør på BT og Søndagsavisen, kritiserer med baggrund i tallene danske medier for at være farvede i deres dækning af Dansk Folkeparti.

”Det underbygger meget klart, at journalisterne i Danmark qua deres holdninger har en indbygget bias til fordel for centrum-venstre og i særdeleshed til ugunst for Dansk Folkeparti,” skrev han forleden i en kommentar på mediet NB Økonomi, som han er chefredaktør for.

”Dygtige journalister og redaktører forsøger naturligvis som en del af deres faglighed at kompensere for den bias, men det er formentlig kun de mest hellige mediefolk, der vil hævde, at journalisternes markante skævhed i forhold til resten af befolkningen ikke har en betydning,” konstaterede Arne Ullum.

Kommentaren var en reaktion på lanceringen af ditoverblik.dk, som Dansk Folkeparti står bag, og som har fået massiv og kritisk dækning i mange medier.

“Journalisterne i Danmark har qua deres holdninger en indbygget bias til fordel for centrum-venstre”

Arne Ullum, chefredaktør, NB Økonomi
NB-Økonomis chefredaktør Arne Ullum skrev forleden denne mediekommentar efter lanceringen af ditOverblik.dk. Se nb-okonomi.eu

Henrik Dahl: Elitens perspektik

Sociologen Henrik Dahl, der i dag er folketingsmedlem for Liberal Alliance, er manden der som sociolog opfandt Minerva-modellen. Han konstaterer om journalister, at de skal være meget skarpe i forhold til deres egen professionalisme, hvis de skal kunne forstå, hvordan der leves og tænkes i det lilla eller blå univers

Henrik Dahl synes selv, han kan genkende journalisternes personlige præferencer i mediernes dækning:

”Det er tit den urbane elites perspektiv, der bliver rullet ud,” siger han til fagbladet Journalisten.

”Det er tit den urbane elites perspektiv, der bliver rullet ud”

Henrik Dahl, sociolog, folketingsmedlem (LA)

Journalister bor i storbyerne

Også på et andet område placerer danske journalister sig langt fra Dansk Folkeparti. Ved sidste valg fik Dansk Folkeparti de fleste stemmer udenfor landets store byer, mens danske journalister i helt overvejende grad bor i storbyerne. Det viser en undersøgelse, som Fagbladet Journalisten lavede for et par år siden blandt sine medlemmer.

Som Arne Ullum skriver i NB Økonomi:

”I København er der over 11 journalister pr. 1.000 indbyggere – i Vesthimmerland er der 0,38. Sandsynligheden for at møde en journalist er altså omkring 29 gange højere, hvis du bor i København”.

Journalistformand: Objektivitet er den vigtigste værdi for journalister

Lars Werge, der er formand for Dansk Journalistforbund, mener, at danske journalister generelt er drevet af en høj grad af objektivitet i deres arbejde.

Det er, siger han, også videnskabeligt dokumenteret i bogen ”Den danske journalist – værdier, produktion, indhold”, som et forskerhold med professor Erik Albæk i spidsen udgav i 2015. Her blev journalisters professionelle værdier og arbejdsmetoder undersøgt via spørgeundersøgelser, og der var blandt andet fokus på de politiske journalister.

”Konklusionen var, at de danske journalister har en udpræget og nærmest altdominerende neutral rolleopfattelse. De dækker højre og venstre side på samme måde, uden skelen til aktørernes politiske ståsted. Objektivitet som et fagligt parameter betyder mere for journalister, end hvad de stemmer eller har af værdisæt,” siger Lars Werge.

Lars Werge, formand for Dansk Journalistforbund. Foto: Flemming Leitorp

Men ifølge jeres egen Minerva-undersøgelse, er der stort ingen der deler værdier med Dansk Folkepartis vælgere. Giver det ikke en skævhed i mediernes dækning?

”Nu skal Minervaundersøgelsen i vores fagblad ikke betragtes som videnskabelig. Det er relativt få, der har deltaget, og det handler om, hvilke værdier der definerer ens privatliv og interesser. Og jeg ved faktisk ikke om det er rigtigt, at journalister ikke deler værdier med Dansk Folkeparti. Jeg kan da pege på nogle meget centrale områder, hvor journalister deler værdier med Dansk Folkeparti, nemlig ytringsfrihed, demokrati og i forhold til offentlighedsloven”.

“De danske journalister har en udpræget og nærmest altdominerende neutral rolleopfattelse”

Lars Werge, formand, Dansk Journalistforbund

Journalister drives af en god historie, ikke af personlige holdninger

Men de personlige værdier spiller vel en rolle i forhold til ens journalistiske engagement. Bliver man ikke som journalist mere engageret i en historie, som forarger en selv eller krænker ens personlige værdier?

”Grundlæggende tror jeg, at journalister drives af, om de kan se en god historie. Og en god historie er ofte en konflikthistorie eller noget, der går imod det normale. Og der kan man måske tillade sig at sige, at Dansk Folkeparti har været dygtige til at gå imod strømmen. Derfor har partiet også har fået mere dækning end mange andre”.

Du har til dit eget fagblad fortalt, at du selv har stemt på det samme parti i 30 år, men at det ikke har haft nogen indflydelse på din journalistik. Kan det virkelig passe?

”Hvad jeg stemmer, er jo kun en del af mig. Jeg er også en rigtig kernefamiliefyr, som går meget op i familien. Det præger mig også. Og journalistik er jo ikke en enmandshær. Du er en del af en redaktion og der er en redaktionel ledelse, som du diskuterer og beslutter historien sammen med”.

”Den geografiske skævhed i medierne er en tilståelsessag”

Men så spiller geografien vel en rolle? Journalister bor i storbyer, langt fra vælgerne i provinsen?

”Der er ingen tvivl om, at vi har en geografisk skævhed i danske medier. Vi har 18.000 medlemmer i Dansk Journalistforbund, de 10.000 bor eller arbejder i hovedstadsområdet, hvor de store mediehuse ligger. Så det er en ren tilståelsessag. Der har da også være en erkendelse i medierne af, at man har været for dårlige til at komme ud i landet. Det erkendte mange efter folketingsvalget i 2015, hvor det kom bag på dem, at Dansk Folkeparti fik så mange stemmer i Syddanmark”.

Hvad kan man gøre ved det?

”Det er noget af det vi har diskuteret i forbindelse med medieforliget, og hvor man nu vil styrke de lokale og regionale medier. Det er nødvendigt at have stærke lokale medier, for man kan ikke forvente, at de landsdækkende medier opdager, hvad der foregår lokalt. Og så er det altid en journalistisk dyd at turde lade sig selv udfordre og komme ud af sin komfortzone”.

Læs NB Økonomi: Mediekommentar: Nye tal underbygger DF-kritik af medierne for ensidighed

Læs fagbladet Journalisten: Der er trængsel i det grønne segment

Læs fagbladet Journalisten: Hver tredje danske journalist ville stemme radikalt