”Jeg brænder for at gøre en forskel for de svage – det kan man i kommunalpolitik”

0
1715
Ib Poulsen har været medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted siden 2001. Han er spidskandidat til valget den 16. november.

SPIDSKANDIDATEN | Ib Poulsen var folketingsmedlem i otte år, hvor han bl.a. var DFs markante fiskeriordfører. Men det er det lokalpolitiske, der altid har betydet mest for ham. Mød DF spidskandidat i Thisted Kommune

Ib Poulsen var kendt som fiskeriordføreren, der sagde hvad han mente, også når det gav knubs. Det fik daværende fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) at mærke, da Ib Poulsen beskyldte hende for at modarbejde flertallets interesser til fordel for storfiskere i østers- og muslingeindustrien. Og det ramte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, da  Poulsen førte an som en af de hårdeste kritikere af Løkkes relationer til de såkaldte kvotekonger.

Nu er Ib Poulsen ikke fiskeriordfører længere, for ved folketingsvalget i 2019 blev han ikke genvalgt efter sammenlagt otte år i Folketinget. Men det har ikke lukket munden på Ib Poulsen. Den 56-årige DF-politiker er stadig særdeles aktiv i politik – nu som medlem af kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, hvor han er DFs spidskandidat til valget den 16. november.

Her er han DFs eneste repræsentant, men selv om DF på papiret er helt uden indflydelse, er Ib Poulsen ikke forsvundet ind i tapetet. Han råber op, når han er utilfreds med flertallets planer, og han tager enkeltsager op, der krænker hans retfærdighedssans.

”Jeg tager gerne sager op for borgere, som jeg synes er blevet uretfærdigt behandlet. Jeg har f.eks. været bisidder for borgere, som ikke kunne få afgjort deres førtidspensionssag, eller – som i den seneste sag jeg tog op – en ung familie, som stod i en ulykkelig situation med et kræftramt barn og ikke kunne få den støtte, de havde brug for,” fortæller Ib Poulsen.

”Jeg tager gerne sager op for borgere, som jeg synes er blevet uretfærdigt behandlet,” fortæller Ib Poulsen.

Fra tre til én

Han står fast på DFs mærkesager, og det kan slå gnister. Ved kommunalvalget i 2017 fik DF valgt tre ind i kommunalbestyrelsen, men siden har de to andre forladt partiet – ifølge Ib Poulsen fordi de ikke stod fast på mærkesagerne. De gik bl.a. sammen med Venstre og Konservative om at lukke skoler og fyre pædagoger.

”De førte ikke DF-politik, men løb fra vores aftaler. Alle dem der stiller op for DF nu, bakker 100 procent op om linjen,” siger Ib Poulsen.

Han understreger, at han også gerne selv søger kompromisser i forhandlinger. Men kun til et vist punkt.

”Jeg er kendt for at holde på vores mærkesager, men jeg kan selvfølgelig også lave kompromisser. Men der er en grænse for, hvor meget man skal give sig. Vi gik til valg på, at vi ikke ville lukke skoler, og det skal vi selvfølgelig stå fast på”.

“Der er en grænse for, hvor meget man skal give sig”

Brænder for det lokale

Ib Poulsen stillede op til kommunalvalget første gang i 2001 og har været valgt lige siden. Han er fortsat folketingskandidat og er denne gang også opstillet til regionsrådet i Region Nordjylland. Men hans politiske engagement starter og slutter lokalt:

”Jeg startede i politik, fordi jeg brændte for det lokale. Jeg brændte for at kunne gøre en forskel for de svage i samfundet, og det kan man i kommunalpolitik, hvor man tæt på borgerne, der gerne kontakter en direkte. Hvis jeg skal vælge, vil jeg altid vælge lokalpolitik”.

Men du stiller også op til regionsrådet?

”Regionsrådet er stadig tæt på borgerne, og jeg har tiden til det, nu hvor jeg ikke sidder i Folketinget. Man kan godt sidde to steder, og det kan være fordel, for så kan man bære sager videre fra kommunen. Det gjorde jeg også, da jeg sad i Folketinget. Det er en styrke, at politikere har den nære kontakt til borgerne. Der er også brug for nogle, der har jord og olie under neglene. Ellers ender politik i sådan et embedsmandsvælde,” mener Ib Poulsen.

Jord og olie har han selv fået under neglene som mangeårig havnebetjent og som indehaver af en lille landejendom med seks hektar jord ved Kallerup. Ib Poulsen får også stadig skumsprøjt og havvand på hænderne, selv om han ikke længere er fiskeriordfører. Manden, der kæmpede mod kvotekonger og for små fiskere på Christiansborg, har nemlig selv en lille kutter, som han fisker med fra stranden ved Stenbjerg syd for Thisted.

Ib Poulsen har en kutter, som han fisker med fra stranden ved Stenbjerg syd for Thisted..

8 spørgsmål til Ib Poulsen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg har altid interesseret mig for politik, lige siden jeg – otte år gammel – så valgudsendelse på gulvet foran mine bedsteforældres tv i 1973. Her blev jeg betaget af Glistrup med det samme.

At jeg gik ind i først kommunal politik, skyldtes at en fremskridtsmand, som jeg plejede at stemme på, var gået over til de konservative, og en konservativ kunne jeg ikke stemme på.

Så jeg stillede selv op i 2001. Og blev valgt.

En anden væsentlig grund var den umenneskelige måde de svageste i vores samfund blev behandlet på, det ville jeg være med til at ændre – og det kæmper jeg stadig for.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Mærkesagen bliver ældre området. Vi kæmper for køkkener på alle plejehjem og for at fjerne de besparelser, som er blevet pålagt området.

Den nuværende konstituering har begunstiget sig selv 2,5 mill. kr. mere i vederlag, det skal fjernes.

Borgerne har ikke fået mere kernevelfærd for de penge.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Det er lykkedes at fjerne en rammebesparelse på 2,0 mill. kr. på socialudvalgets område, ud af 4,6 ved sidste budgetforhandlinger.

De sidste 2,6 mill. kr. besparelse vil vi kræve fjernet ved de kommende budget forhandlinger , til september.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Uundgåeligt nok hvem der skal være borgmester, da den socialdemokratiske borgmester sidder på Venstres stemmer i en kommune med borgerligt flertal.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

DF er desværre udenfor indflydelse, da Venstre og Socialdemokratiet sidder på 15 af 27 mandater. Det samme gælder konservative, LA, EL, ALT, og SF.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

DF er i valgforbund med NB. Vi håber de andre partier i den borgerlige blok vil være med, minus venstre. DF har altid være i valgforbund med venstre, men ikke denne gang, da de gik enegang uden at invitere DF med og pegede på en socialdemokrat som borgmester.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi vil føre en helt almindelig valgkamp, med gadekampagne, deltage i vælgermøder, læserbreve osv. Dertil vil annoncering komme til at indeholde reklamer på de mange LED lysreklamer som står strategisk godt mange steder og så selvfølgelig en masse på de sociale medier.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Vi fik valgt 3 ved sidste valg, så vi håber på 2. Med den landspolitiske situation er det nok det optimale. De 2 skulle gerne blive en del af konstitueringen denne gang.