Islam er arabisk stammekultur og kan derfor ikke være dansk

0
4272
Martin Henriksen taler på DFs årsmøde. Foto: Carsten Lundager

Af Martin Henriksen (DF), folketingskandidat i Sjællands Storkreds, medlem af hovedbestyrelsen

Det er på mange måder problematisk at integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i flere medier har givet udtryk for, at vi kan lave en “dansk” udgave af islam for derigennem at løse Danmarks integrationsproblemer. Og det er mindst ligeså problematisk, at Tesfaye siger at hovedproblemet er ekstrem islam eller islamisme, for når en integrationsminister bruger den slags begreber, så er det medvirkende årsag til at vi dækker over det egentlige problem. Og det egentlig problem er selve religionen islam.

Det som mange tror er ekstremt indenfor islam er faktisk bare almindelig mainstream islam. Mange vil mene, at sharia, flerkoneri, ægteskab med mindreårige, religionstvang, krig mod kristne og jøder osv. er udtryk for islamisk ekstremisme, men det er altsammen beskrevet i koranen og/eller i haditherne som mainstream islam. Det er bare islam.

Naturligvis er der personer med muslimsk baggrund, som ikke følger disse ting, men det ændre ikke ved at det er en fuldt ud integreret del af islam. Og det skal vi turde sige, også selvom det er kontroversielt. Jeg mener, at det er uansvarligt når landets minister for integration giver danskere og muslimer det indtryk, at problemet ikke er islam, men en fordrejning af islam.

Derfor stiller jeg mig uforstående overfor at så mange roser Mattias Tesfaye, fordi han bl.a. har givet udtryk for at mellemøstlig-islam ikke skal bestemme i Danmark og når han i stedet argumentere for “dansk” islam. For hvad i al verden mener Mattias Tesfaye med at vi i stedet skal have “dansk” islam i Danmark, når islam dybest set er udtryk for en arabisk stammekultur? En arabisk stammekultur kan selvsagt ikke være dansk, eller europæisk for den sags skyld, medmindre målet er at lave danskheden om til noget andet? Men det er vel ikke formålet, går jeg udfra.

Og hvordan hænger Tesfayes udmelding sammen med, at Socialdemokratiet i Folketinget har lempet udlændingereglerne, og med at den socialdemokratiske udlændingeordfører Rasmus Stoklund i Altinget d. 25 november sidste år udtalte om en europæisk imamuddannelse, at “ ideen og tankegangen er fornuftig og rigtig.”?

Svaret er, at det hænger overhovedet ikke sammen med integrationsminister Mattias Tesfaye lidt mærkværdige værdikamp mod mellemøstlig-islam og for “dansk” islam. Og ved side af alt det her, så godkender Tesfayes eget parti ude i kommunerne rask væk tyrkiske moskeer. Som om at tyrkiske moskeer nu også på magisk vis er blevet forvandlet til “danske” moskeer i den socialdemokratiske integrationsfortælling. Ja undskyld, men det er altså en anelse mærkværdigt.

Grundlæggende, så mener jeg at Mattias Tesfayes mfl. udmeldinger afslører en manglende indsigt i islam.

Grundlæggende, så mener jeg at Mattias Tesfayes mfl. udmeldinger afslører en manglende indsigt i islam.

Jeg mener, at vi skal nedbryde myten om at hovedproblemet er ekstrem islam, eller mellemøstlig-islam, for hvis du river mellemøstlig kultur ud af islam, så er det ikke længere islam. Så er det noget andet. Så vi må finde nogle bedre og mere dækkende begreber.

Jeg vil tillade mig at mene, at det er en vigtig del af nøglen til at forstå og løse Danmarks integrationsproblemer at vi bredt politisk og samfundsmæssigt tør sige, at problemet er islam, punktum. Så må vi tage den derfra.

Jeg bliver så ofte mødt med det modargument, at kristendommen med Kristi fødsel også geografisk set tager sit udgangspunkt i Mellemøsten. Men her er det utrolig vigtigt at forstå at i modsætning til islam, så er kristendommen ikke arabisk stammekultur.

Kristendommens mål er ikke at overtage kulturer, men at lede mennesker til Kristus. Islams mål er at tvinge mennesker med religiøse regler til at leve i en veldefineret og afgrænset arabisk stammekultur. Det er naturligvis en større debat, men kort fortalt så er kristendommen så at sige hævet over kultur, og kan derfor i princippet gå ind i alle kulturer, hvorimod islam blot er kultur aka arabisk stammekultur.

Afslutningsvis vil jeg derfor også slå et slag for at flere danskere, herunder politikere, generelt set opnår større kendskab til kristendommen, således at flere ender med at forstå de afgørende forskelle, der er på kristendom og islam. Heri ligger også nøglen til bedre at kunne løse Danmarks integrationsproblemer. Vi kunne passende starte med at opgradere kristendomsundervisningen i vores skoler, men den kan vi tage en anden god gang.