Indvandrere fra Mellemøsten: ”Min datter må ikke have sex før ægteskabet”

0
4332
Arkivfoto

Halvdelen af indvandrere fra MENAPT-landene synes ikke, det er i orden, at en datter har sex før ægteskabet. En tredjedel er modstander af, at deres børn vælger kæreste eller ægtefælle med en anden religiøs overbevisning. Det viser ny undersøgelse

Piger skal holde sig fra sex før ægteskabet, mener godt halvdelen af alle indvandrere fra MENAPT-lande, dvs. lande i Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet.

Det viser den årlige medborgerskabsundersøgelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet netop har offentliggjort.

I undersøgelsen, som 4693 personer har besvaret, er personer med dansk oprindelse, MENAPT-oprindelse og øvrig ikke-vestlig baggrund blevet spurgt til deres holdninger til børns valg af kæreste, ægtefælle og sex før ægteskabet. Undersøgelsen afslører, at personer fra MENAPT-lande har et langt mere konservativt syn på deres børns sex- og kærlighedsliv, end andre grupper.

I gruppen 30+ år svarer halvdelen fra MENAPT-lande, at de er uenige i, at ”det er i orden at en datter har sex før ægteskabet”.

Lidt færre siger det samme om sønners sex før ægteskab.

Til sammenligning er det kun 2 % af de 30+ årige med dansk oprindelse, som ikke synes om, at en datter har sex før ægteskab. Blandt gruppen ”øvrige ikke-vestlig” er denne andel på 17 % blandt 30+ årige.

Hver tredje: Kæreste skal have samme religion

Når det gælder synet på den religiøse overbevisning hos døtre og sønners kærester og ægtefæller, ser personer fra MENBAPT-lande også mere konservativt på tingene. En tredjedel af de +30 årige fra MENAPT-landene synes ikke, at det er i orden, hvis deres datter eller søn får en kæreste, der har en anden religiøs overbevisning.

På spørgsmålet om det er ”i orden at datter/søn bliver gift med en person med en anden religiøs overbevisning end sin egen”, synes sønnerne at have lidt større frihed. Her er det ”kun” hver femte +30-årig med MENAPT-oprindelse, der ikke synes det er i orden.

Kvinder ser tilsyneladende lidt mere stramt på tingene end mænd. Cirka 37 % af kvinderne i aldersgruppen +30 år synes ikke det er i orden, hvis en datter gifter sig uden for sin religion. Blandt mændene er denne andel på 27-28 %.

Blandt personer med dansk oprindelse og i gruppen øvrige ikke-vestlige, er det ca. hver 10. person, der ikke synes det er i orden, at en datter eller søn vælger en kæreste eller ægtefælle, der har en anden religiøs overbevisning.

Hele undersøgelsen kan ses her