Hvorfor omfavner Folkekirken islam?

0
7487
Lars Vestergaard

Imamer inviteres ind i Folkekirken og biskopper er med til indvielsen af udenlandske islamiske trossamfund. Folkekirken har gang i en værdiglidning, som burde diskuteres af alle Folketingets partier, skriver folketingskandidat Lars Vestergaard (DF)

Af Lars Vestergaard, folketingskandidat for Dansk Folkeparti (FTV 2019), Københavns Storkreds, medlem af Vesterbro Lokaludvalg og medlem af bestyrelsen i ’Bevar Danske Kvinders Ligestilling’

Det er ikke alene donationer fra fremmede diktaturer til religiøse samfund uden demokrati og ligestilling, der skræmmer, og selvfølgelig Liste Å’s forslag om at uddele kirkeskatten til alle trossamfund i Danmark. Der er også i den Danske Folkekirke inden for murene en skræmmende adfærd, både hos biskopper og præster. Imamer inviteres ind i Folkekirken, og biskopper medvirker til indvielse af udenlandske islamiske trossamfund.

Der føres en aktiv synkretistisk politik på at tilnærme Islam til Folkekirken med den udbredte invitation af Islam direkte ind i Folkekirken. (synkretisme = sammenblanding / sammensmeltning af religioner)

Hvad siger Folketingets kirkeordførere til denne adfærd? Jeg kan godt undre mig, når biskop i Roskilde Peter Fischer-Møller er med til både første spadestik og indvielse i Roskilde af den tyrkiske moské, som hører under den tyrkiske stat, diyanet. Den tyrkiske stat har en tolkning af Islam, som tilhører den streng af Salafisme, der kaldes Hanafi. Deres retsskole gjaldt under osmannerne fra slutningen af 1200-tallet til 1924. I dag er denne retsskole den dominerende i Tyrkiet og på Balkan, men den har tilhængere i stort set hele den sunni-muslimske verden.

Og i Tyrkiet er et lovforslag baseret på retsprincipper i Sharia på vej. Denne lov skal gøre voldtægtsmænd fri for straf, hvis de gifter sig med piger under 18, som de voldtager. Og så har vi 29 af Tyrkiets statsmoskeer i Danmark? Hvornår siger politikerne og de andre præster fra? Og hvor er pressen? Og kvindekampen?

Men tilbage til Folkekirken. Skal Folkekirken ikke have en særstatus i Danmark? Hvorfor skal en dansk biskop lave første spadestik og bukke dybt til en indvielse af en tyrkisk Hanafi-moské i Danmark? Hvor har vi kirkeordførerne i denne situation? Hvilken tro vil de forsvare?

Ifølge Grundlovens § 4 er statsreligionen i Danmark den luthersk/evangeliske folkekirke. Denne virker på grundlag af den Augsburgske Trosbekendelse. Forholdet til islam er tydeligt nævnt i teksten, idet trosbekendelsen udtrykkeligt fordømmer ’muhamedanerne og alle deres lige’.

I præsteløftet, som efter loven skal aflægges inden udnævnelsen til præst, forpligter den kommende præst sig til at ’bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse’.

Her udfordrer både biskoppen i Roskilde og præsten på Vesterbro deres præsteløfte med deres synkretistiske handlinger. Historieløsheden er fænomenal.

Moskéen i Roskilde er én af 29 tyrkiske moskéer i Danmark, der alle er underlagt Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Stiftelsen hører under den tyrkiske ambassade i København og Diyanet, som udsender fredagsprædikener og betaler tyrkiske imamer i Danmark.

Husker biskoppen på sit præsteløfte? Hvad er hans dybere overvejelser? Se hvor dybt han bukker for et nyt præstestyre i Danmark ved første spadestik. (12:20 – 12:38)

Kan den biskop bidrage til at bevare et dansk kulturfællesskab med det åbenlyse bifald af et for vores verdensopfattelse modstridende trossamfund og ovenikøbet i strid med præsteløftet?

Og ved selve første bønnekald og indvielsen i Roskilde gentager det hele sig. En lang lovprisning af Islam lyder det fra daværende borgmester og nuværende Kirkeminister, Joy Mogensen (S). Hvad siger kollegaen, Ligestillingsminister Mogens Jensen (S)? Hvor meget ligestilling er der i Islam?

Biskop Peter Fischer-Møller priser i sin indvielsestale religionsfriheden, selvom der er kristenforfølgelser i Tyrkiet og Mellem-Østen. Han nævner det dog kort, men kun kort i videoen. En kristenforfølgelse, som de danske medier ikke bruger meget spalteplads på. Biskoppen er forsætligt uvidende om de konsekvenser, han kan have udsat Danmarks befolkning for. Passer denne biskop på sine sognebørn og danskere, eller hvis ærinde kommer han til at gå?

Er der ikke en venlig læser, der kan oplyse mig om hvilke kirkeordførere, der har reageret på, at en biskop er med til indvielse af muslimske moskeer? Og hvad med Kirkeministeren? Hvordan forklarer en Kirkeminister sin deltagelse? Selv før sin udnævnelse.

Og det er ikke kun det tyrkisk-sunni-islamiske trossamfund, den gode biskop inviterer ind i sin kirke. Det er også det iransk-shia-islamiske trossamfund. Her ses han i møde med Imam Mohammed Khani, som er imam i Imam Ali moskeen i København, der er underlagt den Iranske stat. Mohammed Khani råbte på Rådhuspladsen søndag den 12. januar til en mindehøjtidelighed for det islamistiske præstestyres general Soleimani ad Martin Henriksen, at der ikke var plads til homoseksuelle i muslimske lande – og at demokratiet godt kan indføre forbud mod homoseksuelle, når der er mange nok til at bestemme det. Jo, Biskoppen vælger sit selskab fint.

Kristkirkens julefejring med Islam

Og længere nede i det klerikale hierarki inviterede folkekirkepræsten Mette Gramstrup (Kristkirken) til skolernes julegudstjeneste en imam ved navn Naveed Baig. Samme imam har opfordret til drab på ulydige muslimer; hvad mener han så om de vantro kristne? Nu sidder han i dialogforummet ’Muslimer for dialog’. Slå selv ordene Hijrah, Dawa og Taqiya op på google.

Folkekirkepræstens sognebørn er ikke nødvendigvis enige. Se nedenstående.

Folkekirken er inde i en værdiglidning, som burde diskuteres i Folketinget af samtlige kirkeordførere. Må jeg anbefale overvågning af alle prædikener i moskeerne og pengestrømme til moskéerne som et minimum – samfundet bør vide, hvad modkulturen bekender sig til. Det er allerede indeholdt i Grundlovens § 69 at ordne afvigende trossamfunds forhold nærmere ved lov. Det er måske på tide at tage fat.

Grundloven

§ 69. De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

De sorte skyer trækker sig sammen over den frihed og ligestilling, som det kulturkristne fundament har ladet vokse frem gennem generationer. Dette var bare to eksempler. Find selv flere. Herunder et par links til fordybelse.

www.danimarkatdv.org.

https://www.facebook.com/kristkirken/posts/10156443288546121

Islam og Kristendom i omfavnelse

https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article3031636.ece?fbclid=IwAR128PeTRCdcT1QbJysCZT7cRkOxp8wnOi2rMzYshmThFW0txCuCtq6Xc8k

Dræb ulydige muslimer

https://jyllands-posten.dk/indland/article3340831.ece/

Minhaj-Ul-Quran