Hvordan mindsker vi butiksdød?

0
1216
Knud Mathiesen, byrådsmedlem i Aarhus.

Af Knud N. Mathiesen, byrådsmedlem for DF i Aarhus Kommune

Igennem snart mange år har man i mange mindre byer oplevet butiksdød.
Corona-nedlukningen er selvsagt en meget svær periode for de mange butikker, som må holde lukket. Konkurser og butiksdød truer: I mange mindre byer kan man frygte, at butikkerne aldrig kommer igen, hvis de først er væk.

Hvordan mindsker vi butiksdød? Der er brug for initiativer, der kan hjælpe butikkerne, og det skal ikke bare være i de mindre byer. Det skal også være i de mellemstore byer, og de store byer. Hvis regeringen mener noget med deres hjælpepakker, er her et område som til dels bliver overset. Og det gælder alle slags butikker, det er vigtigt at bevare butikker i de mindre bysamfund, så som fødevarebutikker, også anden slags butikshandel og serviceforretninger.

I de mellemstore byer, og de store byer, er det vigtigt, at der findes alle mulige slags forretninger og servicevirksomheder.

Detailhandel er ikke bare en række tilfældige butikker, men i virkeligheden byens DNA, som skaber aktivitet omkring byens butikker, som igen skaber liv i byen, især for at drive cafe og restaurant. Det er butikkerne og cafeerne, der gør det til en oplevelse at tage ind til midtbyen. Derfor skal der også lyde en appel til regeringen: Kom nu i gang med en støtteordning, især for de små bysamfund, som er hårdt presset, inden det bliver for sent, og få nogle midler sendt ud til de butikker og erhvervsdrivende som allerede har ventet meget længe.

Alle byer har behov for at se byens detailhandel i vækst, og byens borgere har behov for at kunne handle lokalt. Der er behov for de mange arbejdspladser, der skabes i detailhandelen, både i de store og mindre bysamfund.

Nethandel er kommet for at blive, men man skal huske på at nethandel også er en faktor der er med til at aflive tusindvis af mindre og mellemstore butikker. Så alle må være med til at undgå butiksdød, det gælder politikere i landets 98 kommuner, handelsforeninger, detailhandlens ildsjæle, og borgerne i byerne, hvor der findes mange kreative mennesker. Hvis man tager de nødvendige initiativer, og fører en dialog på kryds og tværs, vil der komme mange gode initiativer frem, som kan være med til at begrænse butiksdød inden for alle brancher, og det skal være nu, inden det bliver for sent, det vil være mit håb.