Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kender ikke sin plads og derfor forstår hun heller ikke Forsvaret 

0
1839
Martin Henriksen taler på DFs årsmøde. Foto: Carsten Lundager

Af Martin Henriksen (DF), folketingskandidat i Sjællands Storkreds. Kandidat til kommunalvalget i Stevns kommune 

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) ageren overfor Forsvaret er efter min opfattelse udtryk for en grundlæggende manglende forståelse for soldaternes kultur, dynamikkerne i deres interne fællesskab samt Forsvarets historie og korpsånd. At ministeren gentagne gange insisterer på at reducere forsvarschefen til en styrelseschef er i min optik respektløst overfor ikke bare forsvarschefen, men også overfor Forsvaret som helhed.

Når vores soldater gør klar til kamp og går i krig, så gør de det for deres kammerater og de gør det for Danmark. De gør det sådan set også for forsvarschefen, for han udsteder ordrer og har den militærfaglige baggrund. Alle disse forskellige elementer er der bygget en sund militærkultur op omkring. Det forpligtiger soldaterne, høj som lav, men det forpligtiger også de politiske chefer.

Når Trine Bramsen så åbenlyst viser, at hun ikke forstår disse ting eller måske forstår dem, men foragter dem eller ser ned på dem, og derfor ønsker at forkaste det gamle, så lever hun som forsvarsminister ikke op til sine politiske forpligtigelser.

Trine Bramsen er åbenbart bekymret for at forsvarschefen udtaler sig for frit i offentligheden, men hvad begrunder Trine Bramsen den bekymring med? Jeg kan sagtens forstå, og jeg mener i øvrigt selv, at der er grænser for hvad en forsvarschef eller en soldat kan sige udadtil. Der er grænser, og der er ting som af forskellige grunde må holdes internt. Men hvor har forsvarschefen overskredet disse grænser? Jeg har svært ved at få øje på det. Til gengæld kan jeg få øje på at Trine Bramsen overskrider sine grænser ved ikke at udvise den fornødne respekt for Forsvaret og dermed for vores soldater. Det er ikke i orden.

Til gengæld kan jeg få øje på at Trine Bramsen overskrider sine grænser ved ikke at udvise den fornødne respekt for Forsvaret og dermed for vores soldater

At Forsvaret er noget andet end andre enheder indenfor staten understreges også af at Forsvaret er nævnt i Danmarks Riges Grundlov. Forsvarschefen spiller en fuldstændig afgørende rolle i og med, at han militær fagligt set er øverste chef og rådgiver for ministeren. Hertil kommer naturligvis det politiske system og H.M. Dronningen.

Jeg må forstå det sådan, at Trine Bramsen nærmest er sygeligt besat af at Forsvarets ansatte kender deres plads. Men jeg kan så forsikre ministeren om, at det gode ved et militærsystem bl.a. er at folk kender deres plads. Men problemet her er ikke soldaterne, men derimod det faktum at Trine Bramsen ikke kender sin plads. Jeg synes, at Trine Bramsen bør gå som minister, eller også bør hun udvise den fornødne respekt for vores soldater. Det fortjener de.