Hvem skaber splid i Danmark? Antisemitismen stiger

0
2021
Hamas arrangerede lørdag en anti-israelsk demonstration i Gaza. Foto: REUTERS / Mohammed Salem

Af Lars Vestergaard. Kandidat til Kommunalvalg 2021 i København for DF. Kandidat til Region Hovedstaden for DF

Det er bemærkelsesværdigt, at Radikale Venstres hovedbestyrelse lægger hovedansvaret for konflikten mellem Israel og Hamas på Israel, og samtidigt erkender, at det var Hamas, der begyndte voldshandlingerne mod uskyldige civile både i Gaza og i Israel.

Lars Vestergaard

Israel fulgte i 2005 verdenssamfundets opfordring om at trække sine tropper ud af Gaza med hensigt om at lade Det palæstinensiske Selvstyre tage kontrol over dette område og dermed bidrage til en langvarig fred.

I 2007 overtog den Iran-støttede terrororganisation Hamas ulovligt kontrollen over Gaza fra det palæstinensiske selvstyre. De indførte et sharia-diktatur og forvandlede territoriet til et højt militariseret territorium stik imod Oslo-aftalen. Det, der skulle blive Mellemøstens Hong-Kong, blev med ét til en korrumperet, islamistisk højborg, hvor de mest grundlæggende menneskerettigheder ifølge Amnesty International knuses af den korrumperede islamistiske terrorgruppe Hamas.

Den radikale hovedbestyrelse legitimerer med sin udtalelse den islamistiske terrororganisation Hamas, som har besat Gaza ulovligt. Radikale Venstres hovedbestyrelse støtter, at Hamas holder Gazas befolkning som gidsel i en hellig krig.

Udtalelsen fra den radikale hovedbestyrelse. Læs hele udtalelsen her

Det kan heller ikke retfærdiggøres, at Hamas blander sig i en retlig tvist om ejendomsretter i Øst-Jerusalem, og giver Israel ultimatum og derefter erklærer åben krig ved at skyde tusindvis af raketter på Israel, mens den bruger civilbefolkningen i Gaza som menneskelige skjold med håb om, at så mange som muligt vil dø for på denne måde at fremstille Israel som den onde part.

Hamas’ hovedmål er at udslette Israel gennem Jihad (’hellig krig’) og Shahida (’martyrskabelse’). Hamas’ mantra: ’Vi elsker døden mere, end I elsker livet’ forklarer kort og præcist hensigterne.

Konflikten kan kun løses gennem direkte forhandlinger mellem de to parter – Israel og den palæstinensiske myndighed. Hamas er ikke part i denne konflikt. For alle parters skyld, og først og fremmest for den palæstinensiske befolknings skyld, bør Gaza demilitariseres og Hamas opløses.

Palæstinensernes grundlæggende rettigheder skal sikres gennem frie valg, og ved at korruptionen knuses. Det kræver internationale bidrag at sikre de palæstinensiske civile adgang til uddannelse, sundhedsvæsen og infrastruktur. Hver konflikt sender Gaza flere årtier tilbage i udviklingen og hindrer fremgang for den lokale befolkning.

Tilhængere af Hamas demonstrerer i Gaza City. Hamas’ hovedmål er at udslette Israel gennem Jihad. Foto: Mahmud hams / AFP

Ved at opløse Hamas og lade Det palæstinensiske selvstyre genvinde kontrollen over territoriet kan de tilbageholdte investeringer frigives, og befolkningen kan få mulighed for at se et lys for enden af tunnelen. Først derefter kan de to parter finde veje for at forhandle om en fremtidig løsning.

Kan palæstinenserne ikke respektere tidligere indgåede aftaler med Israel under international mægling og lade det palæstinensiske selvstyre tage kontrol over de aftalte territorier, vil palæstinensernes troværdighed og udsigterne til en selvstændig palæstinensisk stat desværre mindskes yderligere.

Når de radikale med flere opmuntrer palæstinenserne eller Hamas til at agere lovløst og aggressivt, så fremmer det ikke en langsigtet fredelig løsning.

Det er en meget kompliceret konflikt – og man skal passe på at bringe halve sandheder eller hele løgne, selvom man som parti vælger at “smøre” sit “nye” kulturelle vælgersegment uden nogen form for skrupler.