God start for ny ordning: Knap 1.700 har fået seniorpension

0
2507
Arkivfoto

1682 personer har siden 1. januar fået tildelt den nye seniorpension, som den tidligere regering forhandlede på plads sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre

Mens danskerne stadig må vente på S-regeringens udspil om ret til tidligere pension, så kan mindst 1682 nedslidte danskere glæde sig over, at VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre sidste år fik lavet en forbedring af den såkaldte seniorpensionsordning.

Den nye ordning trådte nemlig kraft den 1. januar 2020, og nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at 1682 personer pr. 11. maj havde fået tildelt den nye seniorpension. Og tallet er sandsynligvis en del højere. Det er nemlig kun 73 ud af 98 kommuner, som indtil videre har indberettet.

”Vi er glade for at se, at mange bruger ordningen. Det viser jo tydeligt, at der var et behov for forbedringer,” siger næstformand og socialpolitisk ansvarlig i 3F, Tina Christensen, til Fagbladet 3F.

Forbedret ordning

Den nye ordning betyder, at man nu kan søge om seniorførtidspension seks år før pensionsalderen, hvis man ikke er i stand til at arbejde mere end 15 timer om ugen. Tidligere kunne man kun søge de sidste fem år før folkepensionsalderen, og kravet var dengang, at man højest kunne arbejde 7,5 timer om ugen.

Når den nye ordning er fuldt indfaset, vil den omfatte 17.150 personer. Der er dog stadig et stykke vej endnu. I følge oversigten fra STAR er der meget stor forskel på antallet af tildelinger i kommunerne. Københavns Kommune har givet seniorpenion til 165 borgere, Glostrup har kun givet tre. Der er til gengæld kun givet ganske få afslag – nemlig 69 afslag i alt.

Får betydning for nedslidte

Den politiske aftale om seniorpension blev forhandlet på plads, efter at Socialdemokratiet havde lanceret sit ”Nu er det Arnes tur”-udspil om en ret til tidligere pension. Da aftalen blev præsenteret, sagde Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl:

”Det har været vigtigt for os at vise, at det her ikke bare er politiske diskussioner. Vi udmønter diskussionerne i noget, der rent faktisk får betydning for nedslidte”.

Ældre Sagens adm. direktør Bjarne Hastrup roste dengang aftalen:

”Med aftalen bliver det lettere for nedslidte at forlade arbejdsmarkedet. Det er meget vigtigt, at visitationen baseres på en økonomisk uafhængig og lægefaglig vurdering, hvilket har været et vigtigt punkt for os for at undgå kassetænkning,” sagde han i en pressemeddelelse.

FAKTA OM NY SENIORPENSION

Seniorpensionen er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning, målrettet nedslidte seniorer. Betingelserne for at komme på seniorpension er:

  • Man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen
  • Man har arbejdet i 20-25 år
  • Man har en arbejdsevne på 15 timer eller mindre
  • Arbejdsevnen vurderes på grundlag af helbredsmæssige oplysninger og i forhold til seneste job. Der skal ikke iværksættes indsatser med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Det betyder, at man ikke kan blive henvist til andre typer job. For eksempel kan en murer, der ikke kan arbejde mindst 15 timer – eller godt to dage – om ugen som murer, ikke blive henvist til et job i en butik.
  • Ydelsen under seniorpension svarer til niveauet for førtidspension på 18.875 kr. pr. måned for enlige og 16.044 pr. måned for gifte/samlevende (2019).
  • Den ny seniorpension trådte i kraft 1. januar 2020.
  • Det skønnes, at godt 17.000 fuldtidspersoner vil være i ordningen, når den er fuldt indfaset i 2025.