Folketinget går videre med DF-forslag om forfatningsråd

0
2278
"Det skal ikke være regeringen selv, der vurderer, om love er i strid med grundloven," sagde Morten Messerschmidt under dagens forespørgselsdebat om et forfatningsråd. Fra folketings-TV

Morten Messerschmidt fik tirsdag bred politisk opbakning til, at Folketinget skal undersøge et DF-forslag om et forfatningsråd nærmere

På Dansk Folkepartis initiativ får Danmark måske et forfatningsråd, der skal kunne tjekke, om ny lovgivning er i strid med grundloven. DF rejste i foråret et beslutningsforslag om et forfatningsråd, og nu har et bredt flertal i folketinget sagt ja til at undersøge ideen nærmere.

I foråret var justitsminister Nick Hækkerup og Socialdemokratiet imod et forfatningsråd, da DFs forslag blev 1. behandlet. Men tirsdag stod DFs næstformand Morten Messerschmidt bag en forespørgsel om sagen i Folketinget, og her sagde Socialdemokratiet og justitsministeren ja til at undersøge ideen nærmere.

Svensk inspiration

Morten Messerschmidt mener, at der er et voksende behov for at få uafhængige juridiske eksperter til at vurdere de lovforslag, som regeringen fremsætter. Folketinget er i dag afhængige af Justitsministeriets egne vurderinger, og det hører ikke til sjældenhederne, at Justitsministeriet tager fejl.

”Det skal ikke være regeringen selv, der vurderer, om love er i strid med grundloven. Jeg håber, at debatten vil vise, at der er positiv indstilling til at håndhæve det gamle retsprincip, som jeg med formandens tilladelse vil citere på sit oprindelsessprog – det er fra romerretten og derfor på latin – ‘Nemo judex in causa sua’. Altså at ingen skal være dommer i egen sag,” sagde Morten Messerschmidt under dagens forespørgsel.

“‘Nemo judex in causa sua’. Altså at ingen skal være dommer i egen sagingen skal være dommer i egen sag”

Morten Messerschmidt under dagens forespørgsel

Sverige har siden 1909 haft et forfatningsråd, et såkaldt lagråd, der kontrollerer regeringens lovforslag. Det er denne model, der har inspireret Morten Messerschmidt. Han foreslår, at der nedsættes et forfatningsråd bestående af uafhængige juridiske eksperter, der skal udpeges af hhv. Højesterets præsident og Justitsministeriet.

Rådet, der skal udpeges for en syvårig periode, skal på Folketingets begæring kunne afgive juridiske betænkninger om regeringens lovforslag. For at undgå politisk drilleri, skal mindst en fjerdedel af folketingets medlemmer bakke op, hvis et forslag skal forelægges forfatningsrådet, lyder det i DFs beslutningsforslag.

Radikale: Oplagt

Flere partier bakker allerede op om forslaget. Det gælder blandt andet Det Radikale Venstre:

”Det er oplagt, at Folketinget får mulighed for uafhængig vurdering og bistand af spørgsmål om grundloven,” sagde de radikales retsordfører Kristian Heegaard ved dagens debat.

Socialdemokratiets retsordfører Jeppe Bruus under dagens forespørgselsdebat. Fra Folketings-TV

Socialdemokratiet er stadig skeptisk. Men partiet er altså nu villige til at se nærmere på ideen:

”Vi er ikke i udgangspunkt tilhængere af et forfatningsråd. Men vi er klar til at se på det. Demokratiet er ikke en statisk størrelse, men bevæger sig over tid. Derfor er vi klar til at se på det arbejde, der er i gang med nye undersøgelsesformer, og om vi kan finde inspiration i udlandet,” sagde Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, ifølge Ritzau.

FAKTA: VEDTAGELSE OM FORFATNINGSRÅD

Ved tirsdagens forespørgselsdebat om et forfatningsråd sagde alle Folketingets partier på nær Alternativet, der ikke deltog i debatten, ja til denne vedtagelse:

”Folketinget finder, at det er en parlamentarisk kerneopgave at føre kontrol med regeringens arbejde, og noterer sig i den forbindelse, at der med Udvalget for Forretningsordenens beretning af 21. december 2020 er lagt op til at etablere undersøgelsesformer med særlig parlamentarisk forankring i et granskningsudvalg, herunder granskningskommissioner. Folketinget ønsker løbende at overveje, om de eksisterende muligheder for at føre parlamentarisk kontrol er tilstrækkelige, og om der er behov for at supplere disse. Folketinget finder derfor, at relevante modeller for styrkelsen af uafhængig og kvalificeret bistand vedrørende grundlovsmæssige spørgsmål – herunder et muligt forfatningsråd – bør undersøges i regi af UFO, og forpligter regeringen på at bidrage til dette”.

Fremsat af: Morten Messerschmidt (DF), Jeppe Bruus (S), Jan E. Jørgensen (V), Kristian Hegaard (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Rosa Lund (EL), Naser Khader (KF), Pernille Vermund (NB) og Henrik Dahl (LA)