Fik ikke anket dom i tide: Rumæner dømt for røveri og børneporno slipper for udvisning

0
1997
Den 19-årig rumæner blev sammen med en anden 19-årig idømt et års fængsel for røveri mod en taxachauffør i Brønshøj i marts 2021. Rumæneren blev også dømt for besiddelse af børneporno. I forvejen havde den 19-årige en dom på 1 år og tre måneders fængsel for bl.a. røveri. Arkivfoto

En fejl i politiets it-systemer betød, at politiet ikke fik anket dommen over en 19-årig rumæner, der er dømt for både røveri og børneporno. Dermed slipper han med en advarsel om udvisning. En retspolitisk skandale, mener Peter Skaarup

En 19-årig rumæner, der er dømt for flere røverier, besiddelse af børneporno og en række andre forhold, kan glæde sig over, at der i oktober gik koks i mailsystemet et eller andet sted mellem Københavns Politi og Statsadvokaten i København. Det betød nemlig, at Københavns Politi ikke fik anket en dom over den 19-årige rumæner i tide. Dermed står en byretsdom fra 15. oktober 2021 ved magt, og dermed slipper rumæneren for at blive udvist.

Anklagemyndigheden havde krævet manden udvist, da han sammen en anden 19-årig, der er dansk statsborger, blev fremstillet i Retten på Frederiksberg. De to var anklaget for et røveri mod en taxachauffør i Brønshøj i marts 2021, og de endte med at blive idømt hver et års fængsel.

Den 19-årige rumæner blev også dømt for udbredelse af børneporno og han havde i forvejen en dom på 1 år og tre måneders fængsel for bl.a. røveri, så der var tale om en tillægsstraf.

Retten på Frederiksberg mente imidlertid, at en udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Derfor slap den 19-årige med en advarsel om udvisning – også selv om han allerede havde én advarsel om udvisning fra sin første dom.

Københavns Politi valgte derfor at anke dommen med påstand om udvisning. Det skete den 20. oktober 2021 i en mail til Statsadvokaten i København.

”Der blev i ankeindstillingen lagt vægt på, at tiltalte flere gange var dømt for personfarlig kriminalitet, samt at tiltalte fortsat havde en tilknytning til Rumænien,” som det hedder i en redegørelse fra Københavns Politi til Justitsministeriet.

Ankeindstilling forsvandt

Men ankesagen bliver aldrig til noget. For da Københavns Politi den 3. november forhørte sig om anken hos Statsadvokaten, viste det sig, at man aldrig havde modtaget den. Og da fristen for at anke var udløbet den 28. oktober, var løbet kørt.

Som der står i Københavns Politis redegørelse:

”Københavns Politi genfremsendte via e-mail ankeindstillingen vedrørende T2 (den 19-årige rumæner, red.) den 3. november 2021 kl. 11.40. Ved brev af 4. november 2021 oplyste statsadvokaten, at sagen først var modtaget efter ankefristens udløb. Statsadvokaten oplyste tillige, at såfremt dette ikke havde været tilfældet, ville statsadvokaten have anket dommen med påstand om udvisning”.

IT-eksperter hos Rigspolitiet har siden undersøgt, hvad der er gået galt. Det er lykkedes at fastslå, at anke-indstillingen er blevet sendt fra Københavns Politi til Statsadvokaten den 20. oktober 2021 kl. 15.44. Men hvad der herefter er sket, kan it-folkene ikke svare på.

Skaarup: Retspolitisk skandale

Det er et spørgsmål fra Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup til justitsminister Nick Hækkerup (S), der har fået sagen frem i lyset. Efter B.T.s omtale af byretsdommen, stillede Peter Skaarup et skriftligt spørgsmål til ministeren. Skaarup ville vide, hvordan det kunne lade sig gøre, at en mulig pædofil udlænding, der er dømt for flere røverier, kunne slippe med en advarsel om udvisning.

Peter Skaarup, gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Da Skaarup sendte spørgsmålet, kendte han ikke noget til den mislykkede anke. Det er først kommet frem, efter at justitsministeren nu har sendt et svar til Retsudvalget på Skaarups spørgsmål. Men man kan roligt sige, at den nye udvikling ikke har gjort Peter Skaarup mindre forarget over sagen:

”Regeringen kører en høj profil på de sociale medier og i Folketinget om, at man fører en stram udlændingepolitik og at man vil have kriminelle udlændinge udvist. Men når vi så dykker ned i de enkelte sager, sker det igen og igen, at kriminelle udlændinge slipper for udvisning. Her klumrer man endda så meget i det, at man ikke når at få anket sagen i tide. Det er da en retspolitisk skandale af dimensioner, og det må vi have placeret et ansvar for,” siger Peter Skaarup til ditOverblik.

“Her klumrer man endda så meget i det, at man ikke når at få anket sagen i tide. Det er da en retspolitisk skandale”

Peter Skaarup til ditOverblik.dk

Han mener, der er for meget snak og for lidt handling fra regeringens side, når det gælder udvisning af kriminelle.

”Hver gang vi spørger til det, siger regeringen alle de rigtige ting. Men der skal være overensstemmelse mellem det man siger og det man gør. Så nu må der strammes op. Andet kan vi ikke bekendt overfor danskerne og ofrene,” siger Peter Skaarup.

Statsadvokaten: ”Vær mere opmærksom”

På grund af sagen med rumæneren, vil Statsadvokaten nu bede politikredsene sikre sig, at ankeindstillinger ikke går tabt, når de sendes elektronisk.

”Rigsadvokaten bemærker, at Statsadvokaten i København på baggrund af sagens forløb vil anmode politikredsene om at være særligt opmærksomme på at føre kontrol med, at elektroniske fremsendelser af ankeindstillinger modtages i statsadvokaturen,” står der i svaret fra justitsministeren.

Læs svaret fra justitsministeren her