Indsatte udnytter lov til at skaffe navne på fængselsbetjente

0
3500
Arkivfoto

Indsatte i danske fængsler bruger aktindsigt til at chikanere og true fængselsbetjente. Dansk Folkeparti tager sagen op med justitsminister Nick Hækkerup (S)

Over halvdelen af landets fængselsbetjente har oplevet, at deres fulde navn er blevet udleveret til indsatte, som har søgt aktindsigt. Navnene bruges til at true eller chikanere betjentene og deres familier.

I følge en undersøgelse, som Fængselsforbundet har lavet blandt sine medlemmer, siger 58 procent, at deres fulde navn er blevet udleveret til en indsat. 50 procent mener, at de indsatte bevidst bruger aktindsigts-muligheden til at skaffe navne på ansatte.

95 procent synes, det er et problem, at navnene udleveres. 68 procent synes ”i høj grad” det er et problem.

Bruger det som trussel

En fængselsbetjent siger i undersøgelsen, som kan læses på Fængselsforbundets hjemmeside:

”Flere fanger bruger det som en trussel, at de kan få udleveret vores navne ved at søge aktindsigt”.

En anden siger:

”Jeg har oplevet, at en indsat – der ifølge en anden indsat ville betale for, at jeg ville blive stukket ned – har søgt aktindsigt med mit navn”.

”Flere fanger bruger det som en trussel, at de kan få udleveret vores navne ved at søge aktindsigt”

Fængselsbetjent i undersøgelsen
Eksempel på en aktindsigt, hvor en indsat har fået navnene på flere fængselsansatte udleveret. Eksemplet er blevet offentliggjort af Fængselsforbundet på Twitter

Indsatte har som alle borgere mulighed for at søge aktindsigt i deres egen sag hos de offentlige myndigheder. Navnene udleveres som en del af aktindsigten, medmindre der er tungtvejende argumenter imod.

453 medlemmer af Fængselsforbundet har deltaget i undersøgelsen. Af disse har 161 gjort indsigelse i mod, at deres navn blev udleveret i en konkret sag. Men 132 svarer, at det alligevel skete.

Problemet er stigende

I følge undersøgelsen oplever fængselsbetjentene, at aktindsigts-ansøgningerne er et stigende problem.  51 procent svarer, at der er flere aktindsigter i forhold til tidligere.

”Der er markant flere aktindsigter. Det rygtes jo lynhurtigt blandt medindsatte, at man bare skal søge, så får man alle navne udleveret,” skriver en fængselsbetjent.

I følge spørgeundersøgelsen blandt Fængselsforbundets medlemmer har 58 procent oplevet, at deres fulde navn er blevet udleveret til en indsat.

Formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen, vil have politikerne på banen:

“Det er vigtigt for mig at understrege, at indsatte naturligvis skal have mulighed at søge aktindsigt i myndighedens beslutninger. Det har dog intet med mine kollegaers fulde navne at gøre. Udlevering af navne i det omfang, der sker i dag, tjener alene et chikanøst formål,” siger han til forbundets hjemmeside.

“Udlevering af navne i det omfang, der sker i dag, tjener alene et chikanøst formål”

Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet

DF stiller spørgsmål til minister

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup tager nu sagen op i Folketinget. Peter Skaarup har stillet en række spørgsmål til justitsminister Nick Hækkerup (S). Skaarup vil bl.a. vide, hvorfor betjentenes fulde navne fremgår af aktindsigtsbesvarelser, og hvad regeringen vil gøre for at beskytte de ansatte. DF-ordføreren vil også vide, om ansatte i andre udsatte stillinger oplever det samme, eksempelvis på psykiatriske afdelinger.