Familiens ære holder indvandrerkvinder fast i voldelige ægteskaber

0
1671
Arkivfoto

Ny forskning viser, at stærke familier og klaner holder indvandrerkvinder fast i voldelige ægteskaber. “Det handler meget mere om familierne og æresbegreber og mindre om imamer og sharia,” siger forsker til Berlingske

Familiens ære er ofte den største forhindring, når muslimske kvinder vil ud af et voldeligt ægteskab i muslimske miljøer.

Den danske islamforsker Jesper Petersen har analyseret 400 skilsmissedokumenter fra islamiske skilsmisser, hvilket er den hidtil største kortlægning af muslimsk skilsmissepraksis i Danmark. Han fortæller til Berlingske, at det ofte er æresbegreber, der står i vejen, når en kvinde vil ud af et ægteskab i stærke indvandrerfamilier og -klaner.

“Kvinder bliver fortsat holdt fast i voldelige ægteskaber mod deres vilje. Blandt andet fordi politikerne ikke har forstået, hvad det handler om. Det handler meget mere om familierne og æresbegreber og mindre om imamer og sharia,” siger Jesper Petersen, der er postdoc ved Københavns Universitet, til Berlingske.

Bryder æresbegreb

Han er sammen med tre andre forskere en del af et stort forskningsprojekt om islamiske skilsmisser i Danmark, der løber indtil 2024. Forskerne kan bl.a. dokumentere, at det ikke er religion men familiens ære, der står vejen.

“Når kvinderne søger en skilsmisse, kan det ofte være, at manden eller familien mener, at kvinden dermed har brudt med æresbegrebet – sharaf. At flygte til et kvindekrisecenter kan også opfattes som et ærestab for manden og familien. Men i de situationer har imamerne ingen særlig magt, og så står kvinderne magtesløse,” siger Jesper Petersen til Berlingske.

Kan være farligt for imamer at blande sig

Tidligere har det været fremme, at religiøse råd med imamer bliver brugt i skilsmissesager. Det er eksempelvis blevet afsløret, at i Vollsmose i Odense har et religiøst råd med tre imamer nægtet en kvinde skilsmisse, selv om hun var udsat for vold. Samme råd har også krævet, at kvinder skulle betale store medgifter til eksmanden, og at de skulle underskrive shariakontrakter, der bl.a. indebar at kvinden skulle koran-undervise sin børn.

Men i følge Jesper Petersen spiller de religiøse råd ikke så stor en rolle. Oftest er det selvstændige imamer, der bruges, og deres indflydelse kan være meget begrænset, hvis der er tale om en stærk familie eller klan.

“Hvis manden eller familierne er voldsparate eller har banderelationer, og det har jeg eksempler på, tør imamen ofte ikke at blande sig i konflikten. Der er mange sager, hvor det handler om ære, hvilket gør det decideret farligt for imamerne at blande sig,” siger Jesper Petersen til Berlingske.

Læs mere i Berlingske her