Enorm mangel på social- og sundhedsassistenter – sådan vil DF tiltrække flere

0
2785
Der bliver flere demensramte borgere og det stiller ekstra krav til de ansatte i ældreplejen. Derfor for4eslår DF bl.a. at der laves en videreuddannelse for social- og sundhedsassistenter indenfor demensområdet.

Højere løn under uddannelsen til ’voksne’ studerende, nye specialer og en særlig linje for plejere til psykiatrien, så der kan tiltrækkes flere mænd. Det er Dansk Folkepartis bud på at få flere til at tage en social- og sundhedsassistent-uddannelse

I løbet af få år vil der mangle op mod 40.000 social- og sundhedsansatte i kommunerne. Det viser beregninger fra fagforbundet FOA. Allerede nu mangler der tusindvis af medarbejdere til ældreplejen, og derfor forhandles der lige nu mellem en række ministre og folketingets partier om initiativer, der kan øge antallet af social- og sundhedsansatte.

Dansk Folkeparti har tre ordfører med til forhandlingerne, og her er deres bud på, hvordan flere skal få lyst til at tage uddannelsen som social- og sundhedsassistent:

  • DF foreslår, at elever på grundforløbet skal tilbydes en elevløn som er større end den nuværende SU, hvis de er over en vis alder. Det skal gøre det mere attraktivt at tage social- og sundhedsuddannelsen, hvis man har stiftet familie og har udgifter til hus, børn osv.
  • DF vil lave en særlig linje for studerende, der vil arbejde i psykiatrien, herunder retspsykiatrien. Det skal bl.a. få flere mænd til at søge ind i psykiatrien. Tidligere var der mange mænd, der arbejdede som plejere i psykiatrien, men efter at uddannelsen blev lavet om og man nu skal ud og arbejde på bl.a. plejehjem i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen, er det blevet sværere at tiltrække især mænd.
  • DF foreslår, at der oprettes tre nye specialer, som social- og sundhedsassistenter kan videreuddanne sig indenfor: Et speciale for pleje af demensramte, et speciale for den ”paliative pleje”, dvs. pleje af døende patienter, og et speciale for ansatte i psykiatrien.

Ordførere: Vigtigt med videreuddannelse

”Det er vigtigt, at vi klæder vores social- og sundhedsassistenter ordentligt på, så de er rustet til at klare de opgaver, de møder i dag,” siger DFs erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe.

Sundhedsordfører Liselott Blixt supplerer:

“Der er brug for specialisering, for vi får flere demente og stadig flere døende, som skal plejes i eget hjem eller på plejehjem”.

“Der er brug for specialisering, for vi får flere demente og stadig flere døende, som skal plejes i eget hjem eller på plejehjem”

Liselott Blixt, sundhedsordfører, DF

Erhvervsuddannelser får flere penge

De tre DF-ønsker skal lægges oven i de forbedringer, som allerede er aftalt. Det gælder bl.a. afskaffelsen af omprioriteringsbidraget til erhvervsuddannelserne, som kom på plads i sidste uge. Ved at droppe omprioriteringsbidragets besparelse på to procent årligt, bliver der flere penge til at løfte SOSU-uddannelsen, og der bliver bl.a. sat ekstra penge af til at optage flere på grundforløb 1 på social- og sundhedsuddannelsen.

Desuden skal social- og sundhedsuddannelsen tænkes mere end i udskolingen i folkeskolen, mener DF.

”Vi har meget fokus på de håndværksmæssige fag i udskolingen, men vi skal også tænke social- og sundhedsuddannelsen ind. Derfor skal vi have nogle eksperter til at hjælpe med at se på, hvordan vi kan gøre uddannelsen konkret og praksisnær for eleverne i folkeskolen, så vi får flere til at tage uddannelsen direkte efter folkeskolen,” siger Marlene Harpsøe.

Flere hænder i ældreplejen nu

Hun mener, at det er helt afgørende, at der gøres noget nu for at øge rekrutteringen til plejefaget:

”Der skal flere hænder i ældreplejen nu. Vi må ikke stå i en situation, hvor vi får en ringere ældrepleje, fordi vi ikke kan skaffe medarbejdere. Det er vigtigt at sikre, at de ældre, der har brug for hjælp, at de får den,” siger Marlene Harpsøe.