Enhedslisten sætter demokratiet ud af spil i København

0
2325
Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen i København og regionsrådet i Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti i København.

Af Finn Rudaizky (DF), medlem af Borgerrepræsentationen, teknik- og miljøordfører

Den 13/10-2020 var en københavnsk borger udsat for en alvorlig ulykke på Inderhavnsbroen. Et hul på broen var ikke tildækket og Enhedslisteborgmester Ninna Hedeager Olsen, har iflg. B.T. den 21/3-21, påtaget sig ansvaret for ulykken. På trods af dette, har Borgmesterens forvaltning afvist at ville betale rimelige udgifter til læge, tabt arbejdsfortjeneste m.m., som beløber sig til ca.10.000 kr. Borgeren fik en brækket næse, hul i hovedet, kraftig hjernerystelse og mistede også nogle tænder. Han var også indlagt på hospital.

Som folkevalgt politiker reagerer jeg på kommunens følelseskolde håndtering. Den 25/3 anmoder jeg derfor om optagelse af medlemsforslag til næste udvalgsmøde den 12/4. Forslaget går ud på, at finde en mindelig ordning på uheldet, f.eks. i form af et kulancebeløb til den skaderamte.

Det er Borgmesteren som er den ansvarlige for mødernes dagsorden og den 26/3 svarede Borgmesterens udvalgssekretær, at “forvaltningen undersøger nu forslaget nærmere og vender tilbage”. Det gjorde de bare ikke. Og “glemte” at sætte mit punkt på dagsordenen. Så klagede jeg til Borgmesteren, men først den 6/4 skrev hun til mig, at hun “ikke har været involveret i at afgøre, hvad der kan optages på dagsordenen”. Men, jeg fik ingen forklaring, hvorfor Borgmesterens vicedirektør, kontaktede mig, med henblik på, at jeg skulle gå med til, at trække mit forslag. Det havde jeg forøvrigt utvetydigt afvist.

Efter 3 1/2 år som medlem af teknik- og miljøudvalget, må jeg sige, at rekorden af skandaler topper hos teknik- og miljøborgmesteren. Nu er det kommet så vidt, at man helt uden hjemmel, nægter en politiker og et modstanderparti, på demokratisk lovlig facon, at rejse sager, som det pågældende parti skønner væsentlige. Og DF mener det alvorligt. Borgerne skal behandles ordentligt.

Jeg ved godt det lyder lidt “farverigt”, når jeg understreger, at vi skal udvise respekt for andre politikere, deres synspunkter samt ikke mindst demokratiets ret til at mene andre ting end Enhedslisten. Den er gal med demokratiet hos Borgmesteren. Det er helt uholdbart, at man forsøger at undertrykke og skjule alvorlige fejl og fadæser ved at knægte demokratiet. Det er faktisk uhyggeligt, at netop Enhedslisten i København, står til at blive hovedstadens største parti.

“Det er faktisk uhyggeligt, at netop Enhedslisten i København, står til at blive hovedstadens største parti”