DF kræver markant hårdere straffe for religiøse fatwaer, der opfordrer til vold og drab

0
1863
Arkivfoto

Dansk Folkeparti mener, at religiøse fatwaer, der opfordrer til forbrydelser i islams navn, skal straffes lige så hårdt som de handlinger, de opfordrer til. Regeringen er imod, men vil se på, om straffen for religiøst motiverede forbrydelser skal hæves

Da en tjetjensk islamist sidste år dræbte den franske historielærer Samuel Paty på åben gade i Paris, skete det angiveligt på baggrund af en religiøs fatwa.

Samuel Paty havde i sin undervisning om ytringsfrihed vist eleverne en muhammedtegning, og det fik faderen til en elev i klassen til at udstede en fatwa – en religiøs opfordring – til at straffe læreren.

Fatwaen blev hørt af den 18-årige tjetjener, og han reagerede ved at skære halsen over på Samuel Paty, der i følge islamister havde fornærmet profeten.

DF: Fatwaer skal kriminaliseres selvstændigt

Sagen er det seneste eksempel på, hvordan fatwaer kan anspore til grusomme forbrydelser i islamismens navn, og det har fået Dansk Folkeparti til at rejse et beslutningsforslag om en ændring af straffeloven. Står det til DF, skal fatwaer kriminaliseres selvstændigt.

I dag hører fatwaer ind under straffelovens paragraf 136 styk 1 og 3. Styk 1 handler om ”offentlig tilskyndelse til forbrydelse”, og styk 3 handler om “at billige handlinger som blandt andet terror og drab”. Men strafferammen for disse forbrydelser er kun 4 og 3 års fængsel, og det er alt for lidt, mener Dansk Folkeparti.

Står det til Dansk Folkeparti, skal en fatwa, der opfordrer til strafbare forhold, straffes lige så hårdt som de handlinger, den opfordrer til.

”I nogle situationer kan en fatwa have karakter af en dødsdom, der ifølge islamistisk lov giver muslimer ret til f.eks. at slå en »syndig person« ihjel. Det er kritisk for det danske retssystem, at der slås hårdt ned på den slags opfordringer. Når der udstedes en fatwa, der opfordrer til strafbare handlinger, udgør udstederen en lige så stor trussel mod den danske retsstat og det danske demokrati som den person, der handler på baggrund af fatwaen,” skriver DF i beslutningsforslaget.

”I nogle situationer kan en fatwa have karakter af en dødsdom, der ifølge islamistisk lov giver muslimer ret til f.eks. at slå en »syndig person« ihjel”

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup under 1. behandlingen af DFs forslag. Fra Folketings-TV

Flertal imod DFs forslag, men…

Indtil videre kan DFs dog ikke samle politisk opbakning til forslaget. Torsdag blev det førstebehandlet i Folketinget, og her var der kun støtte fra Nye Borgerlige.

Både Konservative og Venstre erklærede sig dog enige i, at religiøse opfordringer til vold, drab og terror skal straffes hårdere. Men de to partier vil ikke støtte en selvstændig paragraf om muslimske fatwaer.

Den socialdemokratiske regering vil heller ikke støtte forslaget. Integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) sagde dog under førstebehandlingen, at han ikke er sikker på, at den nuværende lovgivning tager højde for den form for religiøs ekstremisme, der er kommet til Danmark med indvandringen. Som ministeren sagde, er der islamister, der løbende arbejder på at undergrave det danske samfund.

”På den baggrund er regeringen villig til at se på, om der er yderligere vi kan gøre. Derfor vil vi nu undersøge om der er behov for at ændre på, hvordan vi straffer religiøst motiverede opfordringer til forbrydelser. Men hvis vi skal ændre lovgivningen, så er det vigtigt at loven ikke går efter en specifik religion,” sagde Mattias Tesfaye.

“Regeringen villig til at se på, om der er yderligere vi kan gøre”

Mattias Tesfaye (S), integrations- og udlændingeminister

DF: Der skal handles nu

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup glæder sig over, at der opbakning til at se på, om straffen for religiøst motiverede forbrydelser kan skærpes. Men han er skuffet over, at regeringen først vil afvente en undersøgelse.

”Fatwaer og ’radikalisatorer’, der animerer andre til at begå forbrydelser, er måske de farligste, fordi de kan få mange til at begå forbrydelser. Vi mener, det er nødvendigt at være på forkant og få sendt det signal, at hvis man opfordrer til forbrydelser, så skal man ikke kunne gemme sig bag religiøse tekster og fortolkninger. Regeringen vil afvente en undersøgelse, men desværre kan der være sket rigtig meget, inden resultatet af denne undersøgelse foreligger,” sagde Peter Skaarup under 1. behandlingen.

Dansk Folkepartis beslutningsforslag kan ses her