DF vil sikre bevaringsværdige huse med ny fradragsordning

0
1629
En gammel dansk bondegård på Frilandsmuseet nord for København. Hvis den unikke danske bygningsarv skal reddes, skal renoveringen af bevaringsværdige huse opprioriteres, mener DF. Arkivfoto

DF vil give ejere af bevaringsværdige bygninger råd til renovering ved hjælp af et fradrag. ”Hvis vi ikke prioriterer vores fysiske og unikke kulturarv bedre, ser Danmark meget værre ud om 100 år,” lyder det i beslutningsforslag

Bevaringsværdige bygninger får alt for ringe opmærksomhed i Danmark. Det mener Dansk Folkeparti, som nu foreslår en fradragsordning til renovering af bevaringsværdige bygninger. Det skal sikre, at ejerne får midler til renoveringen. En lignende ordning findes i forvejen for fredede huse.

“Hvis vi vil bevare vores fysiske og unikke kulturarv – og det vil Dansk Folkeparti – er vi nødt til at prioritere den på en bedre måde end hidtil. Gør vi ikke det, ser vores land helt anderledes og meget værre ud om 100 år,” skriver DF i et beslutningsforslag, som netop er fremsat.

DF foreslår, at der oprettes en pulje på 100 millioner kroner til en fradragsordning for bevaringsværdige huse. Desuden skal planloven opdateres, “således at den reflekterer den særlige status, bevaringsværdige huse og bymiljøer har for os”. Endelig vil DF nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kortlægge værdien af og muligheden for at bevare bygninger, der er fredede og bevaringsværdige.

DF foreslår, at der oprettes en pulje på 100 millioner kroner til en fradragsordning for bevaringsværdige huse.

Truet af ødelæggelse

Hvis beslutningsforslaget vedtages, skal regeringen fremsætte et egentlig lovforslag inden udgangen af 2022. Og det er ikke et sekund for tidligt. Som DF skriver, er mange bevaringsværdige huse truet, fordi de ikke er beskyttet af loven og fordi uvidende ejere ødelægger dem ved ombygninger.

Staten har i dag afsat ca. 265 mio. kroner i en landsbyfornyelsespulje. Men der er kun 56 kommuner, der kan søge, og kun en lille del af midlerne går til bevaringsværdige bygninger.

”Nedprioriteringen betyder eksempelvis, at vores fine gamle præstegårde forsvinder. Det gør de, fordi de kortsigtede økonomiske argumenter tager over. Pludselig tæller hverken kulturarv eller klimabelastning ved opførelse af nyt. Ingen taler om, hvor stor betydning en fin gammel præstegård har for det kulturmiljø, den er en del af, og få forstår værdien heraf i turismeindtægter og skattebidrag fra de borgere, der enten bliver eller flytter til området,” skriver DF i forslaget, som Morten Messerschmidt og Alex Ahrendtsen står bag.

”Nedprioriteringen betyder eksempelvis, at vores fine gamle præstegårde forsvinder”

Der er ca. 9.000 fredede og ca. 350.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark. Af de bevaringsværdige befinder ca. 125.000 bygninger sig i kategori 1-4 ud af 9 mulige.

Hele forslaget kan læses her