DF vil have kulegravet spildevandssagen i København

0
2110
290.000 kubikmeter urenset spildevand skulle i disse dage have været pumpet ud i Øresund. Foreløbig er tilladelsen udskudt til efteråret. Arkivfoto

DF i København kommer med udspil forud for vigtigt møde i Københavns Kommune mandag i sagen om udledning af urenset spildevand til Øresund

Mandag skal Teknik- og Miljøudvalget i København tage stilling til en undersøgelse af sagen om udledning af kloakvand i Øresund. Men Dansk Folkepartis borgerrepræsentationsmedlem Finn Rudaizky slår nu bremserne i overfor forvaltningens udspil.

”Denne sag handler ikke kun om jura men om, hvordan vi sikrer, at miljøet beskyttes mest muligt i fremtiden. Derfor skal vi have inddraget folk med miljøforstand lige fra starten og selve undersøgelsens kommissorium skal udarbejdes sammen med os politikere,” siger Finn Rudaizky.

Når undersøgelsen af forløbet med udledning af kloakvand skal aftales, skal havmiljøet derfor stå helt centralt, og politikerne skal sidde med ved bordet, når undersøgelsen lægges fast, siger Rudaizky.

“Den model forvaltningen har lagt frem er alt for snævert tænkt, og jeg er ikke tryg ved, at forvaltningen alene definerer, hvad der skal undersøges. Derfor bør indholdet i undersøgelsen besluttes af medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget efter at vi har fået faglig rådgivning af både jurister og folk med indsigt i miljøspørgsmål. Det er nu partierne skal tage et ansvar,” siger han.

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, er medlem af Borgerrepræsentationen i København og Regionsrådet.

Konkret foreslår Dansk Folkeparti:

  • At der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra partierne, jurister og miljøkyndige som i fællesskab udarbejder et forslag tilkommissorium for undersøgelsen som skal godkendes af Teknik- og Miljøudvalget.
  • At spørgsmålene om havmiljøet kommer i fokus. Både ud fra en vurdering af det hidtidige forløb i forhold til de skadevirkninger en udledning ville have medført, men også i forhold til fremtidens muligheder for at begrænse eller helt stoppe udledninger.

“Vi københavnernes tillidsmænd, og vi skal sikre, at der kommer noget ud af undersøgelsen som bliver til gavn for havmiljøet i fremtiden. Vi kan ikke nøjes med en vurdering af det hidtidige sagsforløb, hvor baggrunden for undersøgelsen er formuleret af forvaltningen selv. Vi har brug for mere folkelig kontrol i denne sag,” siger Finn Rudaizky.