DF vil have kortlagt antisemitismen i Danmark

0
1391
Arkivfoto

Ingen kender det reelle omfang af chikane og hærværk mod jøder i Danmark. DF rejser nu et beslutningsforslag om at kortlægge antisemitismens omfang og oprindelse

Der var opbakning fra hele Folketinget, da Dansk Folkeparti den 28. januar 2020 fik vedtaget en udtalelse, der fordømmer chikane og hærværk mod jøder og som pålægger regeringen at bekæmpe antisemitisme ”med alle demokratiske midler”.

Men som det fremgik af debatten i Folketinget, som DF var initiativtager til, kender ingen det reelle omfang af chikanen mod danske jøder.

Derfor har Dansk Folkeparti nu fremsat et beslutningsforslag, som – hvis det bliver vedtaget – skal pålægge regeringen at iværksætte ”en kortlægning af antisemitismen i Danmark – herunder dens omfang og oprindelse”.

Undersøgelser i andre lande tyder på, at volden og chikanen mod jøder er taget voldsomt til de seneste år. I 2018 viste en rapport fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, at 9 ud 10 europæiske jøder mener, at antisemitismen er vokset de seneste fem år.

Truslen fra muslimer

Ifølge rapporten kommer fra chikanen fra både muslimske indvandrere og fra den yderste venstre- og højrefløj. Men undersøgelser viser, at truslen især kommer fra muslimske kredse. Den norske forsker Johannes Due Enstad har sammenlignet forskellige studer af antisemitisme i europæiske lande. Heraf fremgår det, at personer med muslimsk oprindelse stod bag 53 procent af alle angreb og trusler mod jøder i Frankrig. I Sverige er det 51 procent, i Storbritannien er det 36 pct. og i Tyskland 34 procent.

At truslen tager til, kan også læses ud af antallet af jøder, der forlader Europa. I beslutningsforslaget citerer DF en artikel fra 2016 i Kristeligt Dagblad med overskriften “Europæiske jøder flytter i hobetal”. Heraf fremgår det, at ca. 10.000 jøder i 2015 flyttede fra Vesteuropa til Israel. I alt forlod 25.000 jøder Europa. Det er det højeste antal, siden staten Israel blev oprettet i 1948.

”Disse tal alene kalder på en klarlæggelse af, hvordan situationen med antisemitisme i Danmark er,” skriver DF i beslutningsforslaget, som Morten Messerschmidt er ordfører på.

Beslutningsforslaget kan læses her.

FAKTA: VEDTAGELSE I FOLKETINGET OM ANTISEMITISMEN

“Folketinget fordømmer på det kraftigste de hadske episoder med chikane og hærværk rettet mod danske jøder, som vi var vidne til på årsdagens for Krystalnatten i november 2019. Folketinget vil ikke acceptere, at jøder ikke kan leve frit i Danmark. Der er desværre i dag behov for en særlig sikkerhedsindsats i forhold til danske jøder og jødiske institutioner. Folketinget opfordrer regeringen til fortsat at stå vagt om det jødiske samfund og yde den beskyttelse, der er brug for. Folketinget fordømmer antisemitisme i enhver form og har med bekymring bemærket, at der ikke kun i nynazistiske, men også i islamistiske kredse er en voksende antisemitisme. Derfor pålægges regeringen at bekæmpe antisemitisme i Danmark med alle demokratiske virkemidler, herunder undervisning i folke- og friskoler. Folketinget noterer sig, at regeringen har iværksat et arbejde med en national handlingsplan mod antisemitisme med det formål at styrke befolkningens viden og bevidsthed om den stigende antisemitisme”.