Borgerne skal have adgang til at forlange bindende kommunale folkeafstemninger, foreslår Dansk Folkeparti

Hvis mindst 10 procent af borgerne i en kommune skriver under på det, skal der holdes en bindende kommunal folkeafstemning om en konkret sag.

Sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti, som netop er blevet fremsat i Folketinget.

DF mener, at det repræsentative demokrati viser træthedstegn og har brug for en vitaminindsprøjtning. De vitaminer kan komme ved, at borgerne får mulighed for selv at tage initiativ til folkeafstemninger, mener DF:

”Formålet er at øge den lokale borgerinddragelse og skabe et alternativ for de mange vælgere, der er interesserede i politik, men som har svært ved at se sig selv inden for de etablerede partiers politik. Målet er dermed også at mindske kløften mellem folkevalgte og vælgere og forhåbentlig komme noget af politikerleden til livs,” lyder det i beslutningsforslaget.

“Målet er dermed også at mindske kløften mellem folkevalgte og vælgere og forhåbentlig komme noget af politikerleden til livs”

I dag kan en kommunalbestyrelse sende en beslutning til folkeafstemning, hvis der er flertal for det i kommunalbestyrelsen. Men med inspiration fra Schweiz, som har mere end 100 års tradition for både lokale, regioanle og nationale folkeafstemninger, vil Dansk Folkeparti give borgerne mulighed for selv at tage initiativet:

”Det kan enten være en beslutning truffet af kommunalbestyrelsen eller en sag, som borgerne ønsker at stemme om. For at sikre en vis grad af kvalitet og seriøsitet i de emner, der ønskes afstemning om, skal borgerne indsamle et vist antal støtter for deres forslag i form af underskrifter fra borgere med stemmeret til kommunalvalg,” skriver DF.

Styrker det repræsentative demokrati

Kritikere af folkeafstemninger mener, at de fører til uansvarlige økonomiske beslutninger. Men det argument holder ikke, mener DF. I Schweiz har et flertal f.eks. forkastet et forslag om seks ugers ferie i stedet for fire uger, og forskning viser, at kantoner, hvor det er let at rejse folkeafstemninger, generelt har lavere udgifter end kantoner, hvor det er sværere.

Men svækker det ikke det repræsentative demokrati? Tværtimod, mener DF. Forskning i Schweiz viser, at folkeafstemninger øger borgernes kendskab til lokale beslutninger, og det får politikerne til at inkludere borgerne mere, fordi de helst vil undgå afstemninger. Desuden giver det mulighed for, at små partier og bevægelser kan få større indflydelse. I Schweiz er det for eksempel på den måde lykkedes at gøre nationaldagen til en helligdag via en folkeafstemning.

”Folkeafstemninger modvirker ifølge forskningen, at isolerede politiske grupperinger og bevægelser bliver for ekstreme, og er altså en slags ventilfunktion,” skriver DF i forslaget, som Alex Ahrendtsen er ordfører på.

Hele beslutningsforslaget kan læses her.