DF vil have et dansk velfærdsforbehold i EU

0
5125
EU skal ikke tvinge Danmark til at betale velfærdsydelser som dagpenge og kontanthjælp til folk, der ikke bor i Danmark, mener Dansk Folkeparti.

Danmark skal selv have lov at bestemme, hvem vi skal tildele sociale ydelser, mener Dansk Folkeparti, som genfremsætter et tidligere forslag i Folketinget om et dansk velfærdsforbehold i EU

EU skal ikke kunne pålægge Danmark at udbetale velfærdsydelser som børnepenge, SU, dagpenge, kontanthjælp osv. til EU-borgere, der bor i andre lande. Det skal være en beslutning, som Folketinget selv træffer.

Det mener Dansk Folkeparti, som har genfremsat et tidligere forslag i Folketinget om et dansk velfærdsforbehold i EU. Helt konkret ønsker DF, at den danske regeringen skal forhandle sig frem i EU til et forbehold, der lyder sådan her:

”Uanset bestemmelserne i traktaterne kan Danmark opretholde egen lovgivning om tildeling af sociale ydelser”.

Forslaget kommer samtidig med, at EU er på vej nye dagpengeregler. De nye regler vil give EU-borgere, der er bosiddende i andre lande, hurtigere adgang til dagpenge i det land, hvor de arbejder. I dag skal man mindst have været medlem af en A-kasse i tre måneder, for at få ret til dagpenge, hvis man mister sit arbejde. Men står det til EU-Kommissionen, skal grænsen nedsættes til en måned, og i EU-parlamentet mener et stort flertal, at bare én dag skal kunne udløse dagpenge.

Men står det til Dansk Folkeparti, er det ikke noget, som EU skal blande sig i.

”Den konkrete anledning til vores forslag er selvfølgelig, at Danmark nu er under pres på dagpengeområdet. Men dagpengereglerne er bare et af mange eksempler på, at de danske optjeningsprincipper bliver overtrumfet af EU-lovgivning. Vi mener, at disse beslutninger skal træffes suverænt af Folketinget,” siger Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth.

Kenneth Kristensen Berth, EU-ordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Op ad bakke

Den danske regering har forsøgt at få stoppet de nye dagpengeregler, som er en del af et større lovkompleks om social sikring i EU. Bortset fra Holland er der dog ikke den store opbakning i andre EU-lande til de danske indvendinger.

Har et forslag om et dansk velfærdsforbehold så nogen gang på jorden. Det skal jo godkendes af de øvrige EU-lande?

”Det har i hvert fald ingen gang på jorden, hvis vi ikke fremsætter det. Der er ingen tvivl om, at der i befolkningen generelt er meget utilfredshed med, at EU-borgere fra andre lande har så direkte adgang til vores velfærdsgoder. Derfor bliver vi nødt gøre noget for at rejse debatten. Og vi er nødt til at spille med de kort, vi har fået tildelt,” siger Kenneth Kristensen Berth.

“Der er ingen tvivl om, at der i befolkningen generelt er meget utilfredshed med, at EU-borgere fra andre lande har så direkte adgang til vores velfærdsgoder”

Kenneth Kristensen Berth, EU-ordfører, Dansk Folkeparti