DF vil have et opgør med menneskerettighedskonvention

0
4605

Danmark skal forlade Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvis vi ikke kan forhandle os til drastiske ændringer. Det mener DF, som er træt af, at en  konvention fra 1950 tvinger Danmark til at garantere evigt ophold og forsørgelse til mordere, voldsmænd, pædofile og vaneforbrydere

Retten i Kolding idømte den 20. oktober 2021 en tyrkisk mand et år og tre måneders fængsel for seksuelle overgreb på sin 40-årige datter. Manden havde i forvejen domme for væbnet røveri, vold, trusler, narko og narkokørsel. Men på trods af det, blev han ikke udvist til Tyrkiet, da han havde udstået sin straf. Han er nemlig beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Sagen er en af mange, som nu får Dansk Folkeparti til at stille et beslutningsforslag om, at hvis ikke regeringen kan forhandle sig til drastiske ændringer af Menneskerettighedskonventionen, så skal Danmark forlade den.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev indført i 1950, med Europas blodige og grusomme erfaringer fra Anden Verdenskrig i frisk erindring. Men i  dag, i et Europa hvor frihedsrettigheder og uafhængige domstole er normen, er konventionen ikke bare forældet; den bliver misbrugt af skrupelløse sagførere til at sikre dømte forbrydere fast ophold og forsørgelse i det land, hvor de begik deres lovovertrædelser, mener DF.

“Som retstilstanden er nu, må det antages, at også en udenlandsk morder, der har myrdet et barn i Danmark, og som vi som land ønsker at udvise, ikke udvises grundet EMRK, hvis vedkommende har familie og børn her i Danmark. Med andre ord vil EMRK kunne begunstige en morder til at kunne se sine børn, på trods af at vedkommende har frataget andre forældre at være sammen med deres barn som følge af mordet,” skriver DF .

Forbryderne gemmer sig oftest bag Menneskerettighedskonventionens artikel 8: ”Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv”.

“Denne bestemmelse forhindrer alt for ofte udvisningen af eksempelvis mordere, voldtægtsforbrydere og terrorister med begrundelsen om, at det krænker deres ret til familieliv. Bestemmelsen holder dermed hånden over og under folk, der kan være til direkte fare for landets og dets befolknings sikkerhed. Det er selvsagt uacceptabelt, at hensynet til dybt kriminelle udlændinges familieliv skal stå over hensynet til danskernes almene sikkerhed,” skriver DF i beslutningsforslaget.

Knuste hovedet på narkorival – fik lov at rejse tilbage til Danmark

I 2015 blev kurderen Arik Savran sendt hjem til Tyrkiet efter at han havde knust hovedet på en pakistansk narko-rival med en kølle. Men fire år efter rejste han tilbage til Danmark, fordi dommerne i Strasbourg afgjorde, at han ikke ville få den tiltrængte terapeutiske behandling i Tyrkiet.

“Helt konkret forhindrer konventionen Danmark i at føre den udlændingepolitik, der ellers er et flertal for i Folketinget. Et eksempel er et bredt politisk flertals ønske om, at
det skal være nemmere at udvise dybt kriminelle udlændinge,” konstaterer DF.

Dansk Folkeparti har også blikket rettet mod andre konventioner, som indeholder en beskyttelse af retten til respekt for privat- og familieliv.

“Hvis det i praksis viser sig, at disse konventioner forhindrer, at Danmark fører en ønsket
udlændingepolitik, vil Dansk Folkeparti efterfølgende fremsætte forslag om, at et lignende forbehold tages i forhold til FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder,
FN’s børnekonvention og FN’s handicapkonvention, eller at regeringen tager initiativ til at ændre EU’s charter om grundlæggende rettigheder,” skriver DF.

Hele beslutningsforslaget kan læses her