DF rejser sag om fejl i Sundhedsplatformen overfor minister

0
2030
Implementeringen af Sundhedsplatformen volder stadig store problemer på sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Arkivfoto

Et flertal i region Hovedstaden vil kun undersøge en lille del af de medicineringsfejl, som det omstridte it-system Sundhedsplatformen er skyld i. Dansk Folkeparti vil nu have sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at forholde sig til sagen

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) skal nu svare på, hvad hun mener om, at Region Hovedstaden kun vil undersøge en lille del af de medicineringsfejl, som skyldes det omstridte it-system Sundhedsplatformen.

I to et halvt år har en fejl i Sundhedsplatformen betydet, at der er blevet udskrevet recepter og labels til medicin med forkerte doseringer. Det har i flere tilfælde ført til patientskader, men et flertal i Region Hovedstaden vil kun undersøge de sidste seks måneders fejl.

Regionsrådsformand afviser

Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti forsøgte på regionsrådsmødet tirsdag at få et flertal for at udvide undersøgelsen. Men resten af regionsrådet – 25 ud af 41 medlemmer – stemte nej.

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), mener ikke, at det giver mening at gennemgå alle sager fra de sidste to et halvt år.

”Der har været fejl i 0,6 procent af de recepter, der er udskrevet. Vores uafhængige patientsikkerhedsteam har gennemgået det sidste halve års sager og konkluderer, at fejlene ikke har haft alvorlige konsekvenser for patientsikkerheden, hvilket jeg er meget taknemmelig for. De vurderer også, at det ikke giver mening at gå længere tilbage. For patienterne er i trygge hænder, de har fået rettet eventuelle fejl hos egen læge, på hospitalet eller apoteket,” sagde hun.

“Patienterne er i trygge hænder, de har fået rettet eventuelle fejl hos egen læge, på hospitalet eller apoteket”

Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand (S)

DF, LA og K: Patienter har lidt skade

Den konklusion er Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti lodret uenig i.

“Der er en masse patienter, der er utrygge. Fem patienter har lidt skade, blandt andet har to hjertepatienter fået for meget medicin. Vi bliver nødt til at sende et signal til patienterne om, at vi bekymrer os om deres sikkerhed. Det er kun rimeligt og ordentligt. Vi må rydde op efter de fejl, som Sundhedsplatformen er skyld i,” sagde Liberal Alliances Jakob Rosenberg, der selv er overlæge på Herlev Hospital, på regionsrådsmødet.

Han foreslår, at opgaven med at gennemgå sagerne lægges ud til de enkelte afdelinger:

”Så skal hver medarbejder måske ringe til en enkelt patient for at høre, hvordan det går. Det er ikke nogen kæmpe opgave,” sagde Jakob Rosenberg.

“Vi bliver nødt til at sende et signal til patienterne om, at vi bekymrer os om deres sikkerhed”

Jakob Rosenberg, regionsrådsmedlem og overlæge, Liberal Alliance

Minister skal svare: Er det rimeligt?

Det forslag rokkede dog ikke flertallet, som stemte nej til at udvide undersøgelsen. Men dermed slutter sagen ikke. Torsdag stillede formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), følgende spørgsmål til sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

Hvad er ministerens holdning til, at Region Hovedstaden ikke vil undersøge fejl i sundhedsplatformen længere end et halvt år tilbage? Og mener ministeren, det er rimeligt, at de mennesker, der eventuelt har taget skade tidligere end det halve år, ikke bliver belyst?

At sagen nu kommer op i Folketinget, gjorde DFs Finn Rudaizky klart på regionsrådsmødet:

“Det slutter ikke her. DF går videre med sagen i Folketinget. For det kan ikke være sådan, at det er op til hvert enkelt regionsråd selv at beslutte, hvad man ønsker at undersøge, når det handler om patienters sikkerhed. Jeg kan ikke forstå, at man ikke vil undersøge tingene til bund, når der konstateres fejl,” sagde Finn Rudaizky.

Sundhedsplatformen er et amerikansk udviklet it-system, som Region Hovedstaden og Region Sjælland har købt sammen. Systemet har kostet mere end 3 milliarder kroner, og har udløst massiv kritik blandt sundhedsmedarbejdere. En ny undersøgelse viser, at kun tre ud af ti af brugerne finder systemet tilfredsstillende.