DF-ordfører glæder sig: Hurtigere hjælp til sårbare og misbrugte

0
1718
Arkivfoto

Nu skal det være slut med årelange ventelister til behandling til ofre for seksuelle overgreb, sorgramte børn og andre sårbare borgere. Partierne bag satspuljeaftalen har fordelt 1,139 milliarder kroner. Pengene skal bl.a. gå til at nedbringe behandlingsstedernes ventelister

De blev udsat for seksuelle overgreb som børn og kæmper som voksne med angst, selvskade, depression og selvmordstanker. De har brug for hjælp, men de må ofte vente i flere år, før de kan komme i behandling på et af landets tre Centre for Seksuelt Misbrugte.

Men det skal der gøres noget ved nu. Personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er en af de grupper, som får hjælp i den nye aftale om fordeling af satspuljemidler, som blev indgået i sidste uge. En aftale som regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale er med i.

I alt er partierne enige om at fordele 1,139 milliarder kroner over de næste fire år. Heraf går en del til at nedbringe ventelister til behandling af sårbare og udsatte borgere. Blandt dem voksne med senfølger efter seksuelle overgreb.

DF-ordfører: Sårbare skal have hurtig hjælp

Dansk Folkepartis socialordfører Karin kalder aftalen ambitiøs. Hun glæder sig over, at der nu bliver gjort noget ved de alt for lange ventelister.

”Personer der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen har en masse udfordringer med selvskade, selvmordsforsøg osv. De er i en meget sårbar situation, og vi derfor skal vi sikre, at de kan få hjælp så snart de erkender, at de har brug for hjælp. Vi må sørge for, at de får en tilværelse, så de kan magte livet,” siger Karin Nødgaard.

“Vi må sørge for, at de får en tilværelse, så de kan magte livet”

Karin Nødgaard (DF), socialordfører

Partierne er enige om, at ventelisterne til de tre centre skal nedbringes akut, og så skal der laves en handlingsplan for området. Handlingsplanen skal bl.a. sikre, at alle kan få den samme hjælp, uanset hvor de bor i landet, og at der bliver andre behandlingstilbud. I alt sættes der 61,2 mio. kr. af over fire år til området.

”Jeg har stor respekt for det arbejde, der laves på de tre centre, men jeg ved fra møder med interessenter på området, at der også er brug for andet til dem, der ikke lige er i målgruppen for centrene eller bor andre steder i landet,” siger Karin Nødgaard.

Ventelister er også et problem for andre sårbare grupper. Børn og unge, som har mistet forældre eller søskende, må i dag vente i over et år på at få professionel hjælp til at klare sorgen. Urimeligt, mener satspuljepartierne, som bl.a. giver 8 mio. kroner over fire år til organisationen Børn, Unge og Sorg.

Karin Nødgaard, socialordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Hjælp til anbragte børn og unge

Hele området med børn, unge og deres familier får i alt 257,8 millioner kroner over fire år. En hel del af disse midler går til udsatte familier og til børn og unge, som er anbragt. En af indsatserne handler om ”styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge” – et område, der får 29,4 mio. kroner.

”Det handler ikke kun om, at de anbragte børn og unge skal kunne klare sig godt rent fagligt. Vi vil gerne være med til at sikre, at der er en ressourceperson på skolen, som de kan gå til, når de har brug for hjælp. Det er jo børn, som har nogle udfordringer, der er større end andre,” siger Karin Nødgaard, som også glæder sig over, at der sættes penge af til at styrke forældres retssikkerhed i anbringelsessager.

Stalkingcenter sikres

Et andet fokusområde, der også får en stor bevilling, er ”Indsatser for vold og for mennesker i krise”. Det handler bl.a. om støtte til oprettelse af unge-krisecentre og til en styrket indsats for mænd i krise. Det handler om en handlingsplan for de mange, der udsættes for vold i familien, og så handler det om stalking.

100.000 mennesker udsættes årligt for stalking. Både dem, deres familier og stalkerne kan i dag få rådgivning og behandling via Dansk Stalking Center. Med satspulje-aftalen sættes der årligt 8 mio. kroner af til et varigt driftstilskud, så stalkingcenteret er sikret.

100.000 danskere udsættes årligt for stalking. Modelfoto

”Vi er helt overvældet og tilfredse. Vi kan ikke få armene ned af bar begejstring. Nu kan vi fortsætte det vigtige arbejde,” siger Lise Linn Larsen, direktør for Dansk Stalking Center, til Berlingske.

Blandt stalkingcentrets nyeste tiltag er en telefontjeneste, hvor stalkere, der ønsker at få hjælp, kan ringe ind. Den blev startet i september og overraskende mange har ringet ind. Den tjeneste kan nu fortsætte.

Svindel skal undgås

Årets fordeling af satspuljemidler finder sted samtidig med den enorme svindelsag, hvor en ansat i Socialstyrelsen har svindlet 111 millioner kroner fra satspuljemidlerne over på sin konto. For at undgå lignende sager i fremtiden er der bl.a. sat 20 millioner kroner af til en såkaldt whistleblowerordning, så ansatte i den frivillige sociale sektor, der får mistanke om snyd og svindel, kan henvende sig.

Hele aftalen kan læses her

Fordelingen af satspuljemidler kan ses her

Læs også: 320 millioner kr. fra satspuljen skal styrke det gode ældreliv