320 millioner kr. fra satspuljen skal styrke det gode ældreliv

0
4421
DFs finansordfører Rene Christensen (th) og ældreordfører Jeppe Jakobsen på vej til møde med regeringen om finansloven tirsdag. Senere blev der forhandlet fordelen af satspuljen på ældreområdet med satspuljepartier, og tirsdag aften blev der landet en aftale på 320 mio. kr. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Partierne bag satspuljerne enige om at bruge 320 millioner på initiativer, der skal styrke det gode ældreliv og forbedre vilkårene for de svageste ældre. Demensmærke fra Aarhus skal udbredes til hele landet

Af Steen Trolle

Med solide fingeraftryk fra Dansk Folkeparti er partierne bag satspuljen blevet enige om at bruge 320 millioner kroner over de næste fire år til forskellige initiativer, der skal forbedre forholdene for ældre. Regeringen havde lagt op til at bruge 180 mio. kroner, men efter pres fra Dansk Folkeparti lykkedes det i følge ældreordfører Jeppe Jakobsen at få afsat yderligere 140 millioner kroner til ældreområdet.

Størstedelen skal gå til en handlingsplan for det gode ældreliv. I en pressemeddelelse hedder det:

”Handlingsplanen ”Det gode ældreliv” skal lægge sporene for en målrettet indsats over de kommende år, som skal sikre, at færre ældre rammes af svækkelse, ensomhed og tab af livsmod. Handlingsplanen skal dermed understøtte, at de svageste ældre får den nødvendige støtte til at forebygge dårlig livskvalitet, såvel fysisk som mentalt og socialt. Endelig skal der være fokus på at sikre borgere en værdig død i trygge omgivelser, eksempelvis omgivet af de nærmeste og et omsorgsfuldt plejepersonale, herunder ikke mindst i forhold til borgere uden pårørende”.

I første omgang skal eksperter i 2019 granske området og komme med bud på, hvor der er brug for en ekstra indsats. Derefter skal de forskellige initiativer rulles ud i 2020-2022.

Flere penge til Videnscenter for Ældre

En anden stor pose penge går til at udbygge det Videncenter for Værdig Ældrepleje, som Dansk Folkeparti fik afsat penge til ved sidste års satspuljeforhandlinger.

”Man kan godt få det indryk i medierne engang imellem, at der slet ikke er noget, der fungerer i ældreplejen. Men der er faktisk gode, velfungerende plejehjem og gode løsninger, og formålet med videnscenteret er dele disse gode eksempler og viden om, hvordan et godt og værdigt ældreliv skrues sammen. Nu får videnscentret flere muskler og kan fokusere på flere områder,” siger Dansk Folkepartis ældreordfører Jeppe Jakobsen.

Blandt de områder, som der skal fokuseres på, er den gode pårørende indsats, indretning af ældrevenlige byer og viden om, hvordan særligt udsatte grupper af ældre kan få et værdigt ældreliv. Det kan f.eks. være tidligere stofmisbrugere, handicappede og grønlændere.

“Der er faktisk gode, velfungerende plejehjem og gode løsninger, og formålet med videnscenteret er dele disse gode eksempler og viden om, hvordan et godt og værdigt ældreliv skrues sammen”

Jeppe Jakobsen, ældreordfører (DF)
Jeppe Jakobsen, ældreordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Hjælp til ældre i dyb sorg

Der er også penge til Det Nationale Sorgcenter, som skal udvikle et “gruppeterapeutisk behandlingstilbud” til ældre, som er ramt af sorg. Hvert år mister ca. 14.000 ældre over 65 år en ægtefælle eller samlever og 3.600 ældre over 65 år mister hvert år et barn. International forskning viser, at mindst ti pct. af de ældre, der rammes, udvikler en kompliceret sorgreaktion.

”Sorg blandt ældre bliver desværre ofte fejet lidt til side, da ’det er noget man må forvente’ og ’man har jo haft mange gode år sammen’. Men blot fordi man har været sammen i mange år, er det ikke nødvendigvis lettere at miste sin ægtefælle, nærmere tværtimod. Indtil nu har der ikke været et offentligt behandlingstilbud til ældre, der rammes af en sorg, de ikke kan komme over, men nu etableres der forsøg med henblik på at få nogle erfaringer og etablere et egentlig tilbud,” forklarer Jeppe Jakobsen.

Den frigvillige ordning med et demensmærket i Aarhus Kommune skal nu udbredes til hele landet.

Demensmærke bliver landsdækkende

Endelig sættes der penge af til at lave en frivillig ordning med et demens-badge – et mærke, som demente kan bære, så andre kan se, at her er en borger, der kan have brug for hjælp, f.eks. i bussen eller supermarkedet. Det er en ordning, som rådmand Jette Skive fra Dansk Folkeparti har fået indført i Aarhus Kommune, og som ældreordfører Jeppe Jakobsen tidligere har slået til lyd for at gøre landsdækkende.

”Mærket skal følges op med en informationskampagne om hvordan man kan hjælpe demente. Vi skal have aftabuiseret demens og gjort det mere trygt for demente borgere at færdes ude blandt os andre,” siger Jeppe Jakobsen.

Det landsdækkende demensmærke og informationskampagnen skal udvikles og udbredes af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.

Jeppe Jakobsen er godt tilfreds med den samlede aftale, som alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten står bag.

”Det er en rigtig god aftale, hvor vi også flytter os lidt væk fra det, der tidligere har kendetegnet satspuljen, nemlig en masse små initiativer. Her er der tale om nogle vægtige tiltag, som kan gøre en forskel for en stor gruppe mennesker,” siger Jeppe Jakobsen.

Sådan fordeles pengene i aftalen: