DF kræver handling: Grove forbrydelser straffes med milde domme

0
1670
Peter Skaarup taler på DFs årsmøde i Herning i 2021. Dengang var han modstander af EU. Foto: Carsten Lundager

Mange grove forbrydelser udløser domme, der er meget mildere end strafferammen giver mulighed for. Det viser fortroligt notat fra Justitsministeriet, skriver B.T. Dansk Folkeparti vil tage sagen op med justitsministeren

Selv om de har begået meget grove forbrydelser, så slipper mange gerningsmænd med straffe, der er meget mildere end strafferammen giver mulighed for.

Det erkender Justitsministeriet i et fortroligt notat til Folketingets retsudvalg, som B.T. er kommet i besiddelse af. Læs artiklen her

I følge B.T. står der i notatet, at “der er konstateret ‘en meget stor afstand mellem strafferammer og faktisk idømt straf – selv i sager af meget grov beskaffenhed'”.

Der står også, at der nu skal iværksættes en uafhængig undersøgelse, der skal “afdække forholdet mellem strafniveauet for overtrædelse af straffeloven og de gældende strafferammer”.

Banket og truet kæreste – slap for fængsel

B.T. nævner flere sager, hvor gerningsmanden er sluppet meget billigere end strafferammen.

I en sag fra Sønderborg kunne en 44-årig med syrisk baggrund forlade retten som en næsten fri mand, selv om han flere gange havde begået grov vold mod sin ekskæreste og truet hende og hendes familie på sms.

Manden, der kom til Danmark som syrisk asylansøger, er tidligere blevet fremhævet som en rollemodel af Venligboerne. Det skyldes, at han som diskoteksejer har ført sig frem med et budskab om, at mandlige asylansøgere bør opføre sig ordentligt overfor kvinder. Sandheden var, at han selv tre gange begik meget grov vold mod sin ekskæreste og mor til deres fælles barn. Han har også i flere tilfælde sendt hende og familien meget truende sms’er. I den ene skrev han til ekskæresten, at når han fik fat i hende, ”vil du fortryde den dag, du blev født”.

Manden blev dømt for 17 ud af 21 tiltalepunkter, og han kunne fået flere års fængsel. Men fordi han ikke har været dømt før, slap han med otte måneders betinget fængsel og 150 timers samfundstjeneste.

Spritbilist slog tre ihjel – fik tre års fængsel

I en anden sag blev en 26-årig mand dømt for at være skyld i tre menneskers død, da han stærkt beruset kørte sin Porsche Cayenne ind i deres Citroen med 154 kilometer i timen. Strafferammen er op til otte års fængsel – den 26-årige slap med tre år.

I en tredje sag blev en 19-årig mand dømt for sammen med andre at have banket og voldtaget en pige på 15 år i et skur på en skole. Strafferammen var otte år – manden slap med 3,5 år.

På baggrund af de mange sager, skal et udvalg bestående af en landsdommer, en byretsdommer, en forsvarsadvokat, en strafferetsprofessor samt en repræsentant fra både Rigsadvokaten og Justitsministeriet nu undersøge forholdet mellem strafferammer og de faktiske domme.

“Partierne bag politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale har konstateret, at der i dag er meget stor afstand mellem strafferammer og den straf, der rent faktisk bliver idømt ved domstolene,” siger justitsmininister Nick Hækkerup (S) siger i en kommentar til B.T.

DF kræver handling

Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup skriver på Twitter, at DF nu vil stille krav til justitsministeren om, at der strammes op:

”I Dansk Folkeparti ønsker vi minimumsstraffe for voldskriminalitet samt automatisk udvisning af udenlandske kriminelle. Jeg vil nu rette henvendelse til justitsministeren med krav om handling!,” skriver han.