DF-forslag: Slut med at give strafrabat til kriminelle

0
2736
Peter Skaarup, gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Kriminelle skal ikke kunne få rabat på straffen, fordi en sag trækker ud i retten. Det mener DF, som har rejst et beslutningsforslag om at afskaffe strafrabatter. Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil også af med strafrabatter 

Sidste år slap en voldsmand for både fængsel og erstatning på grund af meget lange sagsbehandlingstider ved Københavns Byret. En 19-årig mand var blevet overfaldet i marts 2018 og havde både fået brækket næsen, hjernerystelse og tandskader. Det udløste en straf på tre måneders fængsel til gerningsmanden, der også blev dømt til at betale en erstatning på 5000 kroner. Men fordi der var gået 532 dage siden anmeldelsen, blev dommen ikke eksekveret.

“Da der er tale om en ukompliceret straffesag, finder retten, at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten i så væsentligt omfang har oversteget det rimelige, at tiltalte kompenseres herfor,” lød det i dombogen i følge BT.

DF-forslag skal presse regeringen

Sagen er bare ét eksempel, hvor lange sagsbehandlingstider udløser store strafrabatter til gerningsmænd. Men det skal være slut nu, mener Dansk Folkeparti. DF har netop rejst et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at tage initiativ til helt at afskaffe strafrabatter.

“Det ikke giver mening, at man kan opnå rabat for en kriminalitet, blot fordi man har afventet en egentlig afklaring på den kriminalitet, man har begået. Denne ventetid belaster i mindst lige så høj grad offeret, som unødigt skal afvente en domsfældelse, og det står ikke mål med den generelle retsfølelse, at en gerningsmand måske kan ende med at gå helt fri for at skulle afsone sin straf,” skriver DF i forslaget, som Peter Skaarup er ordfører på.

Offer: En følelse af uretfærdighed

At strafrabatter går ud over retsfølelsen, vidner voldssagen fra København om. Her sagde det 19-årige voldsoffer til TV2, da sagen blev afgjort i november 2019:

“Det er en mærkelig følelse at stå tilbage med bagefter. For mig er det en følelse af uretfærdighed i retssystemet”.

Kun til fordel for gerningsmanden

DF mener, at systemet med strafrabatter udelukkende er til fordel for gerningsmanden:

“Man tager efter forslagsstillernes opfattelse et urimeligt hensyn til gerningsmanden frem for offeret, da offeret gennem ordningen med strafrabat bliver ramt dobbelt – dels ved at skulle vente urimeligt længe på at få sagen afgjort og dels ved efterfølgende at opleve, at gerningsmanden slipper med en lavere straf alene på grund af den lange sagsbehandlingstid hos myndighederne,” skriver DF i forslaget.

DF tilføjer, at sagsbehandlingstiderne generelt bør nedsættes. Men uanset hvor lang tid en sag er undervejs, må det aldrig være til gerningsmandens fordel, mener partiet.

Minister bakker op

Forslaget om at fjerne strafrabatter ser ud til at have opbakning i Folketinget. Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde i august til BT, at regeringen vil arbejde for at fjerne strafrabatter:

“Det skal ske ad to veje. Det ene er, at vi gerne skal bringe sagsbehandlingstiden og sagsbunkerne ned, så der ikke går så lang tid, og den anden er, at vi simpelthen bliver nødt til at revidere den bestemmelse, så det ikke er så let at få rabat, når man har begået en forbrydelse, og der går lang sagsbehandlingstid,” sagde justitsministeren.

Ifølge B.T. viser en  undersøgelse foretaget af Rigsadvokaten for Justitsministeriet, at de danske domstole de seneste seks år har givet strafrabat i 68 sager.

DFs beslutningsforslag kan læses her