DF: Borgere skal have kompensation, når de vinder klager over kommunen

0
2380
Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Kommuner skal betale kompensation til borgere, som vinder klagesager i Ankestyrelsen om forkerte afgørelser efter serviceloven. Det foreslår DF

Når en borger får medhold i en klage over kommunen ved Ankestyrelsen, skal borgeren have et økonomisk plaster på såret.

Det mener Dansk Folkeparti, som nu har rejst et beslutningsforslag i Folketinget om økonomisk kompensation, når en kommune har truffet en forkert afgørelse efter serviceloven.

I dag er der ingen kompensation, når en borger f.eks. i månedsvis har måttet undvære flere timers hjemmehjælp om ugen, som borgeren burde have haft.

”Hvis borgerens klage eksempelvis omhandlede nedsat hjemmehjælp med 4 timer om ugen, har borgeren tålt denne forringelse, mens klagesagen har kørt. Hvis hele klageforløbet har strakt sig over eksempelvis 10 måneder, har borgeren lidt under 4 timers ugentlig manglende hjemmehjælp gennem 10 måneder, hvilket efter forslagsstillernes opfattelse skal udløse en kontant kompensation,” skriver DF i forslaget, som Karina Adsbøl er ordfører på.

Skal få kommuner til at stramme sig an

Ifølge forslaget skal kompensationen tjene to formål: Den skal være et plaster på såret, og den skal være et signal kommunen om at være mere omhyggelig med at træffe rigtige afgørelser.

Hvor stor kompensationen skal være, skal være op til en politisk forhandling, hvis beslutningsforslaget bliver vedtaget.

”Størrelsen skal stå et rimeligt forhold til borgerens manglede gode og den tid, borgerne har manglet godet, og skal udmåles af Ankestyrelsen, når der træffes endelig afgørelsen i sagen,” lyder forslaget