Færre elefantoverhalinger på motorvejene med ny finanslov

0
7947
På yderligere 270 km motorvejsstrækning får lastbiler fremover forbud mod at overhale. Arkivfoto

Finanslovaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti udvider overhalingsforbuddet for lastbiler på motorveje. Forbuddet udvides med 270 km

Du kender sikkert situationen: Du kører på motorvejen i overhalingssporet, og pludselig lægger en lastbil an til at overhale en anden lastbil forude. Resultat: Du må sænke farten i 1-2 minutter, mens bilerne hober sig op bag den overhalende lastbil.

Den slags “elefantoverhalinger” er et kæmpe irritationsmoment for mange bilister. Men nu er der udsigt til færre elefant-overhalinger. I finanslovs-aftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen er der sat 15 millioner kroner af til at begrænse lastbiloverhalinger.

I forvejen er der overhalingsforbud for lastbiler på fem længere motorvejsstrækninger, samt nogle mindre strækninger. Med de ekstra 15 millioner kroner bliver yderligere 270 km af landets to-sporede motorveje omfattet af forbuddet.

10 strækninger omfattes

I alt bliver 10 ekstra strækninger omfattet. Der er tale om travle strækninger med en årsdøgnstrafik på 20.000 køretøjer.

Foruden lastbiler bliver lette og tunge vogntog omfattet af forbuddet. De 15 mio. kr. skal bruges til at skilte med forbuddet.

“Formålet er at skabe mere ro i trafikken på en række 2-sporede stækninger med høj trafikintensitet,” står der i finanslovsaftalen.

Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om, at hastighedsgrænsen for lastbiler skal hæves fra 70 km/t til 80 km/t udenfor tættere bebyggede områder og på motortrafikveje.

Det skal “fremme mobiliteten og sikre bedre vilkår for transporterhvervet,” som det hedder.

Direktør: Ingen saglig begrundelse for overhalingsforbud

Det sidste vækker begejstring hos transporterhvervet:

“Vi er overbeviste om, at nettoresultatet på trafiksikkerhed vil være positivt, da ensartede hastigheder skaber mere ro, naturligt flow og færre hasarderede overhalinger i trafikken,” siger administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard, til Transportmagasinet.

Han er til gengæld mindre begejstret for overhalingsforbuddet.

“Jeg skal ikke lægge skjul på, at der hverken er faglige eller saglige begrundelser for ønsket om at begrænse lastbilers overhalingsmuligheder. Vi har noteret, at det er den politiske virkelighed, vi lever i. Men vi må kræve, at der efter en periode foretages en analyse af effekten af denne begrænsning i lastbilers bevægelighed,” siger direktøren til Transportmagasinet.