Dansk Folkeparti rejser beslutningsforslag om at “habile alderssvækkede ældre” skal have ret til at fravælge genoplivningsforsøg

Hvis en 92-årig beboer på et plejehjem føler sig mæt af dage og ikke ønsker at blive genoplivet efter et hjertestop, skal det respekteres.

Det mener Dansk Folkeparti, som nu rejser et beslutningsforslag i Folketinget om ”habile alderssvækkede ældres ret til fravalg af genoplivningsforsøg”.

Ifølge en ny vejledning på området kan en ældre borger kun fravælge genoplivning, hvis han eller hun er syg. Ellers har sundhedspersoner pligt til at forsøge genoplivning. Men det er ikke rimeligt, mener Dansk Folkeparti, som har presset på for, at sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) får ændret reglerne hurtigst muligt.

Men sundhedsministeren vil først tage spørgsmålet op i februar 2020 ”til drøftelse i den etiske kreds”. Det siger han i et svar til Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt. Og det vil DF ikke vente på. Derfor har Dansk Folkeparti nu selv fremsat et beslutningsforslag.

”Der er behov for hurtig handling, så en lovændring kan træde i kraft snarest, så det sikres, at ældre borgere kan dø med værdighed. Det er Dansk Folkepartis holdning, at det bør være muligt for ældre habile personer at fravælge genoplivningsforsøg, også selv om de ikke befinder sig i en »aktuel sygdomssituation«, som vejledningen beskriver. Vi har alle ret til en værdig afsked med livet, og hvis ens ønske er at fravælge genoplivningsforsøg, skal det respekteres,” skriver DF, som gør opmærksom på, at genoplivning kan gøre mere skade end gavn, f.eks. hvis den ældre får en hjerneskade.

“Vi har alle ret til en værdig afsked med livet, og hvis ens ønske er at fravælge genoplivningsforsøg, skal det respekteres”

Dansk Folkeparti i beslutningsforslag

Ældre Sagen: Handler om selvbestemmelse

DF er på linje med Ældre Sagen og Danske Patienter i spørgsmålet. Ældre Sagen er dybt bekymret over den nye vejledning. Det skrev foreningen i et svar, da vejledningen var i høring:

”Det er en alvorlig indskrænkelse af den enkelte borgers ret til selvbestemmelse,” skrev Ældre Sagen.

På samme måde kritiserede Danske Patienter vejledningen. Organisationen kritiserer, at patienternes selvbestemmelse indskrænkes.

ditOverblik skrev om sagen i august, da Liselott Blixt rejste spørgsmålet overfor sundheds- og ældreministeren. Det skete efter, at praktiserende læge Anita Mink havde skrevet til alle partiers sundhedsordførere, fordi arbejdet med den nye vejledning på det tidspunkt var i gang. Anita Mink underviser læger og plejepersonale i fravalg af behandling, og hun fortalte til ditOverblik, at der herskede forvirring om reglerne. Anita Mink opfordrede derfor politikerne til at få ændret Sundhedsloven, så alderssvækkede ældre selv kan vælge.

”Jeg har selv været i den tro, at en alderdomssvækket person selv kunne sige nej til behandling, og det ved jeg, at mange andre læger og plejepersonale også er. Hvis ikke Sundhedsloven bliver lavet om på dette punkt, har vi et stort problem, fordi vi ikke længere vil kunne følge borgerens ønsker i den sidste del af livet. Derfor appellerer jeg til, at politikerne tager sagen op nu og ændre reglerne,” sagde Anita Mink til ditOverblik.