Det tog 10 år før et DF-mindretal blev til et flertal

0
1841
Finn Rudaizky er medlem af Borgerrepræsentationen i København og regionsrådet i Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti i København.

Af Finn Rudaizky (DF) medlem af Region Hovedstaden

Den 19/6-2012 godkendte regionsrådet i Region Hovedstaden, igangsættelse af et samarbejde med Jiangsu-Provinsen i Kina. Der var tale om to aftaler. For det første et erhvervssamarbejde inden for jord/grundvand og sundhed. Desuden underskrev den tidligere Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) en venskabsaftale, “Memorandum of Understanding”.

Det skete den 13/1-2015 i Nanjing. Aftalen lægger vægt på “gensidig forståelse og venskab”. Men, venskabet skulle på ingen måde indebære, at Region Hovedstadens politiske delegation, måtte rejse spørgsmålet om Kina’s brud på menneskerettigheder. Så gode venner skulle vi heller ikke være.

Som det eneste parti i regionsrådet i 2012, protesterede Dansk Folkeparti kraftigt mod, at indgå en sådan aftale. Men, jeg husker hvordan vi i DF talte for døve ører. Hverken S, SF, EL, RV, V eller K ville høre på DF’s advarsel. Tværtimod. Flere af partierne lovpriste den nye aftale og de var ganske enige i, at menneskerettighederne skulle man se stort på. Politikere fra de opportunistiske partier, havde da heller ikke efterfølgende problemer med at deltage i flere delegationsrejser til Kina.

Det var tilsyneladende “hyggelige” ture til store beløb – og nemt at deltage, da ingen af politikerne ønskede at ødelægge venskabet med kineserne, ved at tale om menneskerettigheder. Forøvrigt kom der heller ikke noget ud af erhvervssamarbejdet.

På sidste møde i regionsrådet, den 22/3-22, ønskede de holdningsløse politikere med rød farve i ansigtet og måske en dårlig samvittighed, at vikle sig ud af aftalen. Det skulle ske så elegant, at ingen opdagede, at man havde knægtet at kæmpe for menneskerettigheder i Kina, samtidig med at deres respektive partier på Christiansborg, praler af deres “kamp for menneskerettigheder”. Og ikke alene skulle de radikale og socialdemokraterne ud af det med en vedtagelse om, at man “fremover ikke indgår venskabsaftale med myndigheder i lande, som efter regionsrådets vurdering ikke lever op til almene menneskerettigheder”.

“…ønskede de holdningsløse politikere med rød farve i ansigtet og måske en dårlig samvittighed, at vikle sig ud af aftalen”

Det tog således 10 år før DF’s mindretal med Henrik Thorup, Kenneth Kristensen Berth, Marlene Harpsøe og Finn Rudaizky’s synspunkt blev til et flertal.

Da jeg på mødet den 22/3 havde talt om “affæren”, var der ingen partier, som ønskede at kommentere sagen. Dog var en ung nyvalgt radikal politiker forinden på banen. Han mente som DF, at det var en beskæmmende og flov beslutning som blev truffet for 10 år siden. Det er DF helt enig med ham i.