Der mangler mænd i psykiatrien

0
2700
Jan Herskov, medlem af regionsrådet, Region Sjælland, Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti vil have en ny uddannelse i psykiatrien i Region Sjælland

Af Jan Herskov (DF), medlem af regionsrådet, Region Sjælland. Medlem af Social- og psykiatriudvalget

Gennem efterhånden mange år har det været svært at skaffe uddannet personale til psykiatrien i Danmark. Efter at man fjernede plejerstillingerne og kun ville ansætte sygeplejersker og SOSU assistenter har det været rigtig svært og det har været endnu sværere at få ansat mænd i psykiatrien.

Ligestilling er et fremmedord i denne branche. Nok overvejende fordi der ikke er mange mænd der uddanner sig som SOSU assistent.

Det betyder, at der i psykiatrien bliver anvendt vikarer som koster en del mere end ansatte i regionen. Derudover er der ansat vagter fra G4S som også koster mere og derudover selvfølgelig ikke kan have kontakt og arbejde med patienterne, men udelukkende kan bruges når der er voldsomme hændelser, hvor de ansatte har brug for hjælp.

Det har også i Region Sjælland betydet, at man har været nødt til at ansætte pædagoger og andre som ikke er uddannet til psykiatrien. Helt sikkert gode folk, men ikke det der er behov for.

Dansk Folkeparti i Region Sjælland foreslår derfor at der bliver opstartet en ny uddannelse som er rettet direkte mod psykiatrien. Uddannelsen skal lægge sig op ad SOSU uddannelsen og så skal den indeholde lære om psykiatriloven, så de ansatte kender loven og juraen bag psykiatrien. Sygdomslære så de ansatte kan kende forskel på de forskellige psykiatriske sygdomme og behandle patienterne på den bedst mulige måde. Psyko/fysisk træning så de ansatte kan forsvare sig og på den mest skånsomme måde passificere voldsomme og udadreagerende patienter samt lære om etik. Det er vigtigt at de ansatte ved noget om hvad der er det mest etisk korrekte at gøre med psykisk syge patienter. Samt at der ikke er noget galt i at anvende tvang i psykiatrien, hvis dette er det etisk korrekte.

Det er en kendsgerning at der ikke er mange mænd der søger ind på SOSU uddannelse ligesom der ikke er mange mænd der har mod på praktik på et plejehjem. Denne nye uddannelse skal få flere mænd ind i psykiatrien og der kan være praktik på psykiatriske afdelinger.

Vi må også erkende at antallet af arbejdsskader og voldsanmeldelser er steget i psykiatrien de seneste år. Derfor er der også fornuft i at få ansat flere mænd. Der er ingen tvivl om at vi har rigtig mange fremragende ansatte kvinder i psykiatrien i Region Sjælland, men det er en kendsgerning, at hvis en psykisk syg patient er voldsom og udadreagerende, så har mænd altså en anden fysik end kvinder og kan altså hjælpe til med at passificere og evt. fastholde voldsomme patienter. Dette vil give færre arbejdsskader og færre voldsanmeldelser og give psykiatriens ansatte mere sikkerhed i arbejdet. Det er der behov for.

Dansk Folkeparti foreslog denne uddannelse til budget 2020, men kunne ikke skaffe flertal for forslaget i regionsrådet. Det skal dog ikke afholde os fra at foreslå uddannelsen igen.