Den ukendte hospitalsnormering

0
1215

Af Finn Rudaizky, regionsrådsmedlem og Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester i Helsingør (DF)

I Dansk Folkeparti er vi optaget af, at patienterne får en god behandling. Men en forudsætning for en god behandling er, at Region Hovedstadens mange sygeplejersker, læger, fysioterapeuter med flere har nogle ordentlige vilkår og forhold at arbejde under.

Her er normeringer – dvs. hvor mange sundhedsprofessionelle der er til at passe på patienterne i de enkelte afdelinger – af stor betydning for kvaliteten af den omsorg og behandling der leveres af vores ansatte. Der går rygter om de forskellige normeringer blandt de sundhedsprofessionelle. Nogen steder er normeringerne bedre end andre synes det. Men det reelle billede vil vi selvfølgelig gerne have tegnet, så vi kan tage en konkret diskussion af vores ansattes arbejdsforhold.

Desværre kan (eller vil) Region Hovedstaden ikke bidrage med tal for normeringerne på afdelingerne på vores hospitaler. I Dansk Folkeparti spurgte vi Region H’s administration og fik blot en sludder for en sladder for, hvorfor man ikke kunne indhente oplysningerne og ej heller havde overblik over normeringerne.

Det gør billedet af vores lokale sundhedsvæsen uigennemsigtigt, ligesom vi som politikere får sværere ved at gøre noget konkret ved de sundhedsprofessionelles arbejdsforhold, når Region Hovedstaden lukker i og ikke vil svare. Det er hverken vores ansatte eller patienter tjent med. Derfor stopper vi i Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke her. Vi vil have sandheden på bordet om normeringerne og vores ansattes arbejdsvilkår.

Foto af Marlene Harpsøe: Steen Brogaard