Dansk Folkeparti ønsker en veteranpolitik nu!

0
1316
Jens Kirkegaard, DF Helsingør

Af Jens Kirkegaard, arkitekt MAA, Dansk Folkeparti i Helsingør. Kandidat til KV 21 og Regionen

Dansk Folkeparti (DF) i Helsingør har de sidste to år i et samarbejde med Veterancentret i Ringsted  forsøgt fra “kulissen” at påvirke Helsingør kommune til at udarbejde en aktiv og original veteranpolitik for de 374 veteraner, der bor i kommunen. Vores ideer og forslag har været så konkrete, at de er registreret i Veterancentret med et eget journalnummer.

DF har også forsøgt at promovere vores idéer blandt ordførere på Christiansborg, hvilket har ført til, at Morten Messerschmidt i september 2020 fremsendte vore ideer til Kulturministeren.

Kulturministerens svar til DF var, at det kunne være en god ide, at lade veteraner restaurere nationale og lokale kulturmiljøer. Det blev efterfølgende videresendt til borgmester Benedikte Kiær, der på flagdagen for den 5. september 2020 overfor Lars Kongsted fra foreningen Veteran Support i Helsingør udtalte, at kommunen ville etablere en veteranpolitik.

Dansk Folkeparti ønsker, at veteranpolitikken også skal indeholde kulturmiljøprojekter, så Helsingør på en original måde kan hjælpe danske veteraner med fysiske eller psykiske skader efter deres missioner i udlandet.

Ideen er, at krigsveteraner med deres forskellige militære og faglige erfaringer kan hjælpe med at udføre restaureringer af lokale historiske kulturmiljøer, som er præget af tidens tand. Og hvor veteranerne på egne betingelser kan restaurere lokaliteter i kommunen fx som et led i udviklingen af Kongernes Nordsjælland.

To eksempler på veteranprojekter er 1) Et Hammermølle-projekt i Hellebæk med regulering af 1700’tallets damme, herunder beskæring af hegn og bevoksninger, så det oprindelige landskab gendannes og 2) En omlægning af hele den historiske Gurre Slotsruin med reguleringer af sø- og drænsystemet samt nye stier i forbindelse med frilæggelse af slotsruinen.

Og veteranerne bør også have et eget hus i Helsingør fx den gamle Brandstation ved Svingelport eller hovedbygningen på Sindshvile, der står tom på 6. år. – og frivillige veteraner kan meget vel deltage i etableringen veteranhuset.

Byrådet må se muligheder i stedet for problemer, når det skal udvikle sin veteranpolitik – det skylder vi veteranerne, som tak for deres indsats for Danmark.