Alle former halal-certificering og halalafgifter må stoppes

0
2425
Knud Mathiesen, byrådsmedlem i Aarhus.

Af Knud N. Mathiesen, byrådsmedlem (DF) i Århus 

Er vi blevet så pengefikseret, at vi lader os undertrykke af Saudi Arabien? Dansk arbejdskraft skal ikke lade sig undertrykke af en pengemaskine ved navn Muslimsk World Leagues som Saudi Arabien har oprettet for mange år siden.

Det skal vi have stoppet, det er et søm til vores egen ligkiste.

Den arabiske verden og de muslimske samfund, de udnytter og ydmyger os i en grad som må stoppe. Vi skal ikke ligge under for særregler i det muslimske samfund, hverken i Danmark eller i Europa.

Vi har aldrig her i Danmark fået en mærkning af halalslagtede landsbrugs-produkter, en kæmpefejl når man tænker på varedeklarationer der er lovpligtig på alle varer, men hvor halalcertificering er undladt. Og hvorfor er halalcertificering ikke på, det er et tydeligt bevis på at vi lader os undertrykke af det muslimske samfund. En mærkning på alle varer vil samtidig være en stor fordel for alle, så kan man fravælge eller tilvælge varer som er halalcertificeserede efter ens overbevisning.

Hvis ikke vi kan eksportere til de muslimske lande, uden at de varer vi eksporterer er halalcertificerede, er det sådan det er, den eneste form for eksport til Mellemøsten, vil så være eksport/hjemsendelse af de muslimer, som er kommet til vores land, og som ikke er danske statsborgere, de skal hjemsendes til deres hjemlande, og det må vi påberåbe os. Vil den muslimske verden ikke købe vores varer, det må vi acceptere, men så skal vi stoppe al import af varer som ikke har varedeklarationer, om det er halalcertificeret eller ej.

Det eksempel vi har set fra Nakskov, handler om noget helt andet.

Hvis de muslimske samfund stiller krav om det, vi har set fra Nakskov, vil vi om et par generationer være et undertrykt – ydmygt samfund. Vi skylder vores børn og børnebørn at få stoppet dette vanvid, koste hvad det vil på vores eksport, og det skal gælde alle danske produkter, det kan blive dyrt især for landbruget i første omgang, men på længere sigt vil det give Danmark en anerkendelse fra andre vestlige lande, som så vil tilslutte sig vores holdning. Vi skal ikke lade os ydmyge af en ideologi, om at vores arbejdskraft, medarbejdere ude på vores virksomheder som eksporterer til muslimske lande i mellemøsten, skal gennemfører et halal-kursus bebudet af en imam. ’’Aldrig i livet’’. Hvad tænker vi på.

Dejligt at se, at der var en person der kunne sige nej, lad os give ham alt mulig støtte, for at han har været med til få det frem i dagspressen, stor tak herfra til den forhenværende medarbejder på Alfa Laval i Nakskov, han skal selvfølgelig have en anerkendelse af de helt store.

Vores fagforeninger, må sige stop, og vise mod.

Hvis ikke vores fagforeninger kan sætte en stopper for dette vanvid, som jeg mener de har en forpligtigelse til grundet arbejdsmiljøet og arbejdsforhold og etiske principper, så vil jeg håbe at vores arbejdere vil lave en generalstrejke, på alle de virksomheder der er i berøring med halalcertificering, selvom jeg ikke er fortaler for strejker, så må det gøres i dette her tilfælde, for at få dette vanvid og undertrykkelse stoppet.

Så vil vores regering og folketing forhåbentligt også gribe ind, eller blive presset til det. Det er jo ganske urimeligt at man som arbejder skal ydmyges på en så grænseoverskridende måde.

Halal – afgift, eller certificering.

Man skal gøres sig klart at der betales kæmpebeløb i halalafgift til muslimske organisationer, her i Danmark betales afgiften til Islamisk Kulturcenter, og ved eksport, betales afgiften til muslim Word Leagues.

Denne transaktion beskattes ikke, og man kan ikke følge pengestrømmen.

Ifølge den internationale virksomhed Thomsen Reuters har halalindustrien udgjort 9000 milliarder kr. i 2018. Hvor stor en del af disse milliarder, der bliver betalt halalafgift af, er ukendt, det er også ukendt hvor meget Danmark bidrager med.

Danpo Slagterierne har oplyst at de betaler årligt omkring 100.000,- kr. til Islamisk kulturcenter for certificeringer og godkendelser. Det håndteres som en eksportomkostning.

Eksempler på halalcertificerede varer kan være. Shampoo-vaskepulver- kød – chokolade – tandpasta – babymad, det er kun eksempler på varer der er Halal certificerede.

Hvis certificering er en nødvendighed og ikke bare en smart opfunden pengemaskine, som man har bildt den vestlige verden ind, at i ifølge koranen, er det en nødvendighed, og vi er ganske enkelt naive. Som jeg læser det, er Halal et ord muslimer bruger om noget der er lovligt,

men det er jo ikke ens betydning med at man skal gennemgå et halal-kursus, og hvis det er tilfældet må muslimerne selv producerer deres forbrugsvarer; vi har en del arbejdsløse muslimer her i Danmark, dem kan vi jo starte med.

Den Danske folkekirke og kirkeminister skal gå ind og tage afstand. Folkekirken skal indover og fremhæve, at det er imod den kristne tro. Såvel som muslimer gør for deres religion og ideologi som er islam.

Det står klart og tydeligt i korinterbrev 10“ offer-kød er mod den kristne tro, og Halal slagtet kød er offer-kød, da der er bedt en bøn inden slagtningen. Et eksempel på hvor grotesk det er, vi kristne fejrer jul og Jesus fødsel.

Juleaften sidder vi måske og spiser en halalslagtet juleand, fordi vi ikke kan se om den er halalslagtet, eller konventionelt slagtet. Så juleaften kan vi være med til at støtte den muslimske tro og ideologi, som er islam.

Hvis ikke det er en opgave for folkekirken, hvem skal så påtale det.

 Offentligheden skal informeres om dette vanvid.

Det er ganske enkelt grotesk, at sådan noget ikke kommer frem i offentligheden. Der er vores presse beskeden og afdæmpet med information, også EU stof om samme emne, er meget begrænset, eller stort set ikke eksisterende.

Jeg håber på opbakning, fra pressen og vores fagforeninger. Så det kan komme frem i offentligheden. Hvorfor er der ingen der vil tale om det, er det berørings angst, eller uvidenhed, eller interesserer man sig ikke for det.

Der er en stor risiko for at Danmark bliver et undertrykt land på grund af vi har været alt for tosse gode. Tossegodhed er noget som den udøvende ikke selv kan gennemskue, det vil sige at andre udnytter det på bekostning af den udøvende, uden at denne opfatter hvad der foregår. Det er lige nøjagtig det der foregår, som har foregået i mange år. Naiviteten vil ingen ende tage, vi tror vi kan frelse hele verden, og det kan vi ikke, og det er der desværre nogen der udnytter, og det bliver man nød til at få stoppet, hvis vi stadig vil have et demokratisk og homogent kristen samfund.

Hvad er Muslims World Leagues for en størrelse?  

Det er bekymrende læsning at afslutte med, men en nødvendighed for at man ikke skal være i tvivl om hvad kronikken har handlet om.

Muslims World Leagues er dannet for at sprede den saudiarabiske fortolkning af islam globalt.

Det saudiarabiske regime har dikteret, at danske virksomheder skal betale til Muslim World League, hvis virksomheder vil eksportere til dem.

Halalafgift er et af kravene fra Muslim World League, der i løbet af de seneste 40-50 år er blevet en integreret del af dansk fødevareproduktion.

Er Muslim World Leagues så en velgørende organisation? Nej tværtimod, de går bl.a. ind for kvindeundertrykkelse, dødsstraf til homoseksuelle, afskaffelse af demokratiet, imod religions frihed. Holdningen set fra et vestligt perspektiv, er meget problematisk og fuldstændig uacceptabel.

Hvis et land som Saudiarabien holder fast i, at hvis vores virksomheder skal eksportere til dem, skal man betale til Muslim World League, så skal alt eksport stoppes til Saudi Arabien, jo før jo bedre, vi kan ikke støtte et sådan regime, det må en hver kunne forstå. Det må vores regering og folketingets partier tage op i Folketinget, og i EU. Det vil undergrave vores egne holdninger. At det så vil koster lidt på eksporten, må vi se stort på, så pengefikseret må vi aldrig blive, at vi sætter vores eget demokrati, arbejdsforhold og ytringsfrihed over styr. Vi må aldrig støtte op om et sådan et brutalt regime, som der er mange andre eksempler på.

Her må Danmark vise mandsmod, til sig sige stop, for vores egen skyld.