Statsministerens vilde mink-hastværk: Nægtede mødedeltagere en læsepause

0
4576
Statsminister Mette Frederiksen (S) på dagens pressemøde om Minkkommissionens beretning. Hun mener, at beretningen frikender hende, men det fremgår, at det var statsministerens pres for at få en hurtig beslutning, der gjorde, at deltagerne på et afgørende møde ikke fik tjekket, at beslutningen var ulovlig. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Beslutningen om at aflive alle danske mink blev truffet under et så vildt hastværk, at de ansvarlige ikke nåede at læse papirerne. Det var statsminister Mette Frederiksen, der pressede på for at det skulle gå så stærkt. Det fremgår af Minkkommissionens beretning

De fik materialet udleveret seks minutter før mødet skulle starte, og der var ikke tid læsepauser under vejs.

Tempoet var vanvittigt højt, da statsminister Mette Frederiksen den 3. november 2020 samlede sit koordinationsudvalg til et aftenmøde for at træffe den dramatiske og ulovlige beslutning om at aflive alle landets mink.

Selv om ingen havde haft tid til at læse materialet, ville statsministeren ikke give tid til en læsepause og hun ville heller ikke udsætte mødet til næste morgen.

Som der står i Minkkommissionens beretning om minkskandalen, der blev offentliggjort torsdag:

”(…) det var Mette Frederiksen, der besluttede, at der ikke skulle gives mødedeltagerne en læsepause eller udsættelse af mødet til f.eks. om morgenen”.

Og som der også står:

”Mette Frederiksen har forklaret, at hun ikke foreslog en kort læsepause, da det var hendes klare overbevisning, at der var behov for at reagere og få truffet de fornødne beslutninger, så man kunne komme i gang med at eksekvere af hensyn til danskernes folkesundhed og det globale verdenssamfunds syn på Danmark”.

Derfor fik mødedeltagerne ikke læst de bilag, hvor det fremgik, at der ikke var lovhjemmel, og derfor endte statsministeren med at fremsætte ”groft vildledende” oplysninger, da regeringen dagen efter holdt et pressemøde, hvor den ulovlige beslutning om mink-aflivningen blev kommunikeret til danskerne.

Statsministeren på fredagens pressemøde om minkkommissionens konklusioner. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Messerschmidt: Unødig forcering

Forløbet kan læses på side 735 i ”Minkkommissionens beretning”, og det er et af de helt centrale afsnit i beretningen. Det mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

For mens statsminister Mette Frederiksen fredag på et pressemøde om kommissionens beretning frikendte sig selv, fordi hun ifølge beretningen ikke var klar over den manglende lovhjemmel, så mener Messerschmidt, at beretningen viser, at det var statsministerens pres, der udløste den ulovlige beslutning:

”Det er statsministeren selv, det fremgår meget klart, der forcerer processen unødigt. Hun presser sit k-udvalg (regeringens koordinationsudvalg, red.) til at træffe den her meget, meget alvorlige, konsekvenstunge beslutning unødigt hurtigt,” sagde Morten Messerschmidt torsdag.

DFs formand Morten Messerschmidt taler på det pressemøde, som Folketingets Granskningsudvalg holdt efter at have modtaget Minkkommissionens beretning. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Han peger på en række andre, centrale afsnit i den flere tusinde sider lange beretning. Afsnit, der viser, at det var statsministeren og Statsministeriet, der pressede beslutningen igennem og dermed forsømte at sikre sig, om der var lovhjemmel.

Som der står på side 638:

“Med hensyn til Statsministeriet lægger kommissionen til grund, at Statsministeriet indtog en overordnet og styrende rolle i den forcerede proces, som ledte frem til pressemødet den 4. november 2020, og at statsministeren førte an på pressemødet og selv udmeldte regeringens beslutning om aflivning af alle mink selv om beslutningen ressortmæssigt hørte under Miljø- og Fødevareministeriet. Udmeldingen var groft vildledende henset til den manglende hjemmel til aflivning af mink uden for sikkerhedszonerne”.

Burde have spurgt

Kommissionen skriver videre, at Statsministeriet forud for pressemødet burde have spurgt Miljø- og Fødevareministeriet om hvorvidt der ville være lovligt at kræve alle mink aflivet:

”Under disse konkrete omstændigheder finder kommissionen, at Statsministeriet burde have rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet, i hvert fald forinden pressemødet, med henblik på at sikre, at der var fornøden hjemmel, hvilket imidlertid ikke skete”.

I samme afsnit skriver Kommissionen, at Statsministeriet har handlet ”meget kritisabelt”:

”Samlet er det kommissionens vurdering, at Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020”.

Hele kommissionens beretning kan læses her – læs især side 637-638 og 735