Vi er dyrenes stemme

0
3281
Marlene Harpsøe, byrådsmedlem og folketingskandidat, Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti arbejder målrettet for at sikre bedre vilkår for dyrene. DF har bl.a. været med til at sikre højere straffe for dyremishandling og etablering af særlige dyreværnsenheder hos politiet, skriver folketingsmedlem Marlene Harpsøe

Af Marlene Harpsøe, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, valgt i Nordsjælland

I Dansk Folkeparti bekymrer vi os om dyrene. Derfor arbejder vi målrettet for at sikre vores dyr bedre vilkår. Dyrene kan ikke selv tale et sprog, som vi forstår. Derfor har vi som mennesker et ansvar for at sikre, at dyrene har det godt.

Når et dyr ulykkeligvis mishandles, bliver det en politisag. Desværre har flere års indsats på området ikke været god nok. Politiet skal i hverdagen vælge, hvilke sager der skal prioriteres. Her er dyrene ikke kommet øverst i bunken. Derfor har det været vigtigt for os i Dansk Folkeparti, at dyrene fik deres eget politi, og derfor er vi glade for, at vi med finansloven for 2019 fik afsat penge til tre dyreværnsenheder rundt om i landet.

Dyrs lidelser er svære at være vidne til. Ligesom det har været svært at være vidne til, at straffen for mishandling af dyr har været så lav. Derfor har vi i Dansk Folkeparti presset på for at sikre højere straffe for dyremishandling. Heldigvis har man lyttet til os, og straffen for dyremishandling er blevet fordoblet.

Vi har også i Dansk Folkeparti sikret, at det er blevet gjort nemmere at frakende dyremishandlere retten til at have med dyr at gøre. Hvis en person har mishandlet et dyr, skal denne person ikke bare sådan lige have lov til at anskaffe sig et nyt dyr.

Jeg har i mange år været optaget af, at vilde dyr ikke skal optræde i cirkus. Derfor glæder det mig, at det nu er lykkedes Dansk Folkeparti at indføre et reelt forbud mod vilde dyr i cirkus. Det betyder, at de elefanter, som optræder i dansk cirkus, nu kan gå på ”pension”. Vi har i Dansk Folkeparti med finansloven afsat penge til, at dette sker på en god og værdig måde for dyrene.

Til slut vil jeg nævne, at vi i Dansk Folkeparti også har været med til at seksdoble straffen for smugling af truede dyrearter. Og her er grænsekontrollen vigtig for, at vi kan fange smuglerne og stille dem for en domstol.

Selvom vi i Dansk Folkeparti har fået indført mange gode ting for dyrene, ved vi, at der godt kan gøres endnu mere.

Dansk Folkeparti er dyrenes stemme, og det vil vi også være efter folketingsvalget.