Tørken koster landbruget 6,4 mia. kroner – banker opfordres til at vise samfundssind

0
3155
Søren Ramussen har på grund af tørken ikke foder nok til at holde sin mælkeproduktion ved lige. Foto: /Ritzau Scanpix

Dansk landbrug står til at tabe 6,4 mia. kroner på grund af den ekstreme tørke. Politisk hjælp på vej til landbruget, men bankerne opfordres til at spille med. Vis samfundssind, lyder appellen

Mælkeproducent Søren Theodor Rasmussen (billedet) er hårdt ramt af tørken. Udbyttet af hestebønner, som han fodrer sine køer med, er faldet med 50 procent. Derfor kan han ikke holde sin mælkeproduktion ved lige. I alt står Søren Rasmussen til at tabe 1,5 millioner kroner.

Søren Rasmussen er bare en af mange landmænd, som får store tab på grund af den historisk tørre sommer i Danmark. Landbrug & Fødevarer anslår, at dansk landbrug samlet set vil miste 6,4 milliarder kroner som følge af tørken.

Landbrug & Fødevareminister Jacob Ellemann Jensen (V) mødtes torsdag med repræsentanter for Landbrug & Fødevarer, og der er nu løfter om hjælp på vej til landbruget. Regeringen ændrer en række regler, som gør det nemmere for landbruget at klare den ekstreme tørke. Blandt andet udskydes fristen for at så efterafgrøder.

“Naturligvis skal vi udskyde fristen for såning af efterafgrøder, når det ikke giver faglig mening at fastholde den. Det giver ingen mening, at så i en jord hvor frøene ikke kan spire. Det skal vores regler naturligvis ikke stå i vejen for , og vi følger løbende situationen nøje,” siger Jakob Ellemann-Jensen til regeringen.dk.

Han bebuder yderligere tiltag, der kan mindske konsekvenserne af tørken.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen mødtes torsdag med landbrugets top for at drøfte tørkekrisen, her holder han pressemøde sammen med formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali

Banker, vis samfundssind

Dansk Folkeparti bakker op om tiltagene. Samtidig appellerer partiet til bankerne om at række en hånd frem til landbruget. “Vis samfundssind – I skovler penge ind,” lød det fra partiformand Kristian Thulesen Dahl efter DFs sommergruppemøder.

Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby følger trop:

”Jeg appellerer til, at bankerne i den nuværende situation ikke er for strikse overfor landbrugserhvervet. I en situation, hvor landmænd står og skal have forlænget deres krediter, er det vigtigt, at bankerne spiller positivt med,” siger Hans Kristian Skibby.

Erhvervsordføreren erkender, at det ikke kan blive til andet end en appel fra politisk hold:

”Jeg kan ikke andet som politiker end at appellere. Men det ville være godt med en tilkendegivelse fra det finansielle Danmark om, hvor man står i forhold til at hjælpe landbruget,” fortsætter han.


Søren Rasmussen i sin mark, som kun giver halvt udbytte på grund af tørken. Foto: /Ritzau Scanpix

FAKTA: Regeringen vil ændre disse regler:

  • Landmændene får mulighed for at høste MFO-græsefterafgrøder.
  • Fristen for etablering af alle typer af efterafgrøder bliver forlænget fra den 20. til den 3. september 2018.
  • Alle landmænd får mulighed for at udså rug i græsudlæg og græsefterafgrøder.
  • Ammoniakbehandling af halm tillades indtil den 31. december 2018, hvilket kan bidrage til at sikre grovfoderforsyningen til malkekvæg. Der fastsættes samtidigt afstandskrav til visse naturområder.