Straffesag mod imam: Bifaldt drab på jøder i fredagsprædiken

0
2362
Imam Mundhir Abdallahs under sin fredagsprædiken i Masjid Al-Faruq-moskéen på Nørrebro den 31. marts 2017. Optagelsen stammer fra Youtube, men er her gengivet af TV2.

En imam fra Nørrebro i København bliver tiltalt for at bifalde drab på jøder i en fredagsprædiken

“Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig , så kom og dræb ham’’.

Sådan lød det til fredagsbønnen i Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro i marts 2017. Nu er manden de voldsomme udtalelser, imam Mundhir Abdallah, blevet tiltalt efter straffelovens § 136 stk. 3.

Dermed er der for første gang rejst tiltale efter den nye bestemmelse, som også er kendt som Imamloven. Tiltalen handler om, at imam Mundhir Abdallah med sine udtalelser bifalder jødedrab.

“Det er tale om grove udtalelser, og jeg mener, at det er helt rigtigt, at retten nu får lejlighed til at vurdere sagen,« siger vicestatsadvokat Eva Rønne fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Vicestatsadvokat Eva Rønne forklarer, at det er lovligt at citere religiøse skrifter som Koranen og Bibelen, men det er strafbart, hvis eksempelvis drab på en befolkningsgruppe bliver bifaldet, og at den religiøse forkynder samtidig gør ordene til sine egne.

»Det har altid været ulovligt at bifalde drab på en befolkningsgruppe, men det er nyt, at vi nu har en bestemmelse målrettet hadprædikanter, som kan give op til tre års fængsel,« siger Eva Rønne.

Imamen er også tiltalt efter straffelovens racismeparagraf, § 266 b.

Straffesagen skal føres ved Københavns Byret som en domsmandssag, men er endnu ikke berammet. Det er Københavns Politi, der har stået bag efterforskningen.

Imam Mundhir Abdallahs fredagsprædiken kan ses her på TV2.

FAKTA

Imamen er tiltalt for i sin fredagsprædiken fra marts 2017 at sige:

»Et kalifat, der bringer med sig alt det gode, retledning, retfærdighed og barmhjertighed. Himlen vil lade hvert enkelt dråbe falde, og jorden vil lade hvert enkelt plante gro som udtryk for Guds tilfredshed over den kommende stat, den retledede kalifats stat, der vil reparere, hvad Vesten har korrumperet. Og fra denne muslimske nation vil der med Guds tilladelse rejse sig et kalifat, der indfører Guds Sharia og genopliver Guds budbringers sædvane, og som udfører Jihad for Guds sag, og forener den muslimske nation efter opløsning og disintegration, og som befrier Al-Aqsa moskeen fra zionisternes afskum, således at udsagnet fra Guds budbringer, fred være med ham, kan realiseres: ’Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: ’O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig , så kom og dræb ham’’. Så vil den retledende stat blive realiseret, som vil indføre Guds Sharia og forene Guds tilbedere og rejse denne her nation, og udføre Jihad mod dens fjender, og befri Jerusalem, og rive den jødiske entitet op med rødderne, denne kolonialistiske korstogsbase.«

Straffelovens § 136, stk. 3
Den, der som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger handlinger, som er omfattet af denne lovs (…) § 237 (…), straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Straffelovens § 237
Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid.

Straffelovens § 266 b
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.