”Som menighedsrådsmedlem er du med til at styrke demokratiet og vores kristne kulturarv”

0
2406
Knud Mathiesen, byrådsmedlem i Aarhus.

Knud N. Mathiesen, der er byrådsmedlem for DF i Aarhus, har i 15 år været menighedsrådsformand. Han blander aldrig politik ind i arbejdet i Borum sogn, men han opfordrer så mange DFere som muligt til at stille op til næste uges menighedsrådvalg

Knud N. Mathiesen var på vej hjem i bilen til Aarhus fra Sønderjylland i 2004, da han i radioen hørte et indslag om folkekirken. Anledningen var de halvtomme kirker, og synspunktet var, at der var for mange kirker, og derfor burde nogle af dem overdrages til andre trossamfund. ”Man kunne f.eks. lade muslimske samfund bruge kirkerne til moskéer,” lød et forslag.

Dét synspunkt fik Knud N. Mathiesen til at træffe en hurtig beslutning. Han kørte direkte hjem til præsten i sin barndoms sogn Borum, der ligger vest for Aarhus. Her løste han sognebånd, og da der var ledige pladser i menighedsrådet, blev Knud N. Mathisen, der bor i Brabrand, også medlem af menighedsrådet.

For kirken i Borum skulle under ingen omstændigheder overdrages til islamiske eller andre trossamfund.

”Da jeg hørte det forslag i radioen, sagde jeg til mig selv, at det her er en fuldstændig gal udvikling. Det kunne simpelt hen ikke være rigtigt, at den kirke, som jeg er døbt og konfirmeret i, måske en dag skulle omdannes til moské,” siger Knud N. Mathiesen.

Levende kirke

Det skete heller ikke. For næsten 16 år senere er Borum Kirke i den grad en levende folkekirke. Søndag var der f.eks. udendørs høstgudstjeneste med fælles spisning. Og andre arrangementer som eksempelvis fællessang har betydet, at stadig flere af de 580 sognebørn er begyndt at komme til gudstjenesterne.

Det ved Knud N. Mathiesen fra nærmeste hold. For han været en aktiv del af kirkens arbejde siden dengang for snart 16 år siden, hvor han løste sognebånd. Få måneder senere flyttede den daværende menighedsrådsformand fra sognet, og siden har Knud Mathiesen været formand for menighedsrådet i Borum Menighedsråd. Og når der på tirsdag den 15. september er valg til landets menighedsråd, genopstiller Knud N. Mathiesen igen. For han sætter stor pris på arbejdet.

”Det er et arbejde, der giver rigtig god mening for mig. Også som DF’er. Vi er jo for mig at se det parti, der bakker mest om op den danske folkekirke og kæmper for at bevare den kristne kulturarv, som Danmark bygger på,” siger Knud Mathiesen, der også er medlem af byrådet i Aarhus, valgt for Dansk Folkeparti.

Knud N. Mathiesen blev i 2011 portrætteret i udsendelsen “Kurt kom forbi”, hvor journalisten Kurt Leth bl.a. talte med Knud om menighedsrådsarbejdet. Indslaget kan ses her

Ingen politik i menighedsrådet

Det partipolitiske spiller ellers ingen rolle for Knud N. Mathiesen, når han tager til møde i sognegården i Borum. Da han blev medlem, var menighedsrådet delt mellem socialdemokrater og venstrefolk. Men Knud N. Mathiesen har fra starten haft det udgangspunkt, at der ikke skal tales politik på møderne.

”Politik og religion skal ikke blandes sammen. Vi har i menighedsrådet en klar aftale om, at vi ikke blander politik ind i arbejdet, og vi har aldrig haft en politisk konflikt i menighedsrådet. Hvis vi snakker politik, er det kun, når vi hygger os sammen efter møderne,” siger Knud N. Mathiesen.

Stil op til menighedsrådet

Men selv om politik ikke bør spille en rolle i menighedsrådet, opfordrer Knud Mathiesen så mange DF’ere som muligt til at melde sig til menighedsrådsarbejdet.

”Jeg er enig med DFs næstformand Morten Messerschmidt i, at det skal kunne mærkes, at vi bor i et kristent land. Den kristne kultur er livsnerven i vores demokrati og kultur. Ved at støtte op om folkekirken og melde sig til menighedsrådet, er man derfor med til at styrke demokratiet og kulturarven. Og jo flere menighedsrådsmedlemmer, vi kan trække på i Dansk Folkeparti, jo bedre,” siger Knud N. Mathiesen.

Der er valg til landets menighedsråd på tirsdag den 15. september. Valget foregår ved en valgforsamling i sognet, hvor alle kan melde sig som kandidater.

Læs mere nedenfor og på sognets hjemmeside.

Knud N. Mathiesen blev i 2011 portrætteret i udsendelsen “Kurt kom forbi”, hvor journalisten Kurt Leth bl.a. talte med Knud om menighedsrådsarbejdet. Indslaget kan ses her

FAKTA: VALGFORSAMLING – MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Valgforsamlingen afholdes tirsdag den 15. september 2020 og skal afvikles efter en fast dagsorden.

Valgforsamlingen indledes med, at der vælges en dirigent. Dirigenten må ikke være medlem af valgbestyrelsen. Dirigenten leder valgforsamlingen og er sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

Dagsorden for valgforsamlingen:

 • Velkomst ved valgbestyrelsen.
 • Valg af dirigent.
 • Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 • Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 • Kandidaternes egen præsentation.
 • Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 • Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 • Skriftlig og hemmelig afstemning.
 • Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 • Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 • Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

Valgbestyrelsen indfører resultatet af valgforsamlingen i menighedsrådets beslutningsprotokol. Beslutningsprotokollen underskrives af valgbestyrelsen og dirigenten som afslutning på valgforsamlingen. Valgbestyrelsen sørger for, at resultatet af valgforsamlingen indtastes i Valgsystemet.

Kilde: Kirkeministeriet