Skoleleder om klasse, der lærer at lave muslimsk bøn: Det handler om kulturforståelse

0
4506
Youtube-videoen fra Thyregod Skole, hvor en muslimsk dreng lærer sin klasse, hvordan man udfører en muslimsk bøn. Screenshot fra Youtube

Som led i en emneuge på Thyregod Skole lærte eleverne i en klasse, hvordan man udfører en muslimsk bøn. ”Det vidner om en total mangel på forståelse for de udfordringer, som Danmark står overfor på grund af islam,” siger DFs tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen

En video på Youtube, hvor en muslimsk dreng lærer en klasse på Thyregod Skole at lave en muslimsk bøn, har vakt forargelse. På videoen lægger børnene sig på knæ og beder sammen med drengen, og de siger “allahu akbar” – Gud er større – i kor.

En af dem, der er forarget, er Dansk Folkepartis tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen. Han blev gjort opmærksom på videoen i sidste uge, og han har skrevet til Thyregod Skoles leder Gert Hougaard for at få en forklaring.

”Selvom folkeskolen skal give eleverne forståelse for andre kulturer, så virker det helt unødvendigt det der foregår på videoen,” skriver Martin Henriksen til skolelederen.

ditOverblik.dk har også set videoen, som i sidste uge blev bragt på Document.dk under overskriften “Danske skolebørn lærer at bede til Allah”. Men den blev oprindeligt lagt på Youtube den 19. februar på en kanal, der kalder sig Yaqin Channel, og den er optaget i november 2018.

Det er moderen til drengen, der har optaget videoen, men på Youtube præsenteres den som om den er fra en skole i London. Der er dog ingen tvivl om, at det foregår i Danmark – drengen og læreren taler dansk – og skoleleder Gert Hougaard bekræfter da også overfor ditOverblik.dk, at det er Thyregod Skole i Vejle-området, der er tale om.

”Filmoptagelsen stammer fra et projekt der blev gennemført i november måned. Projektet tematiserede børnene i klassens baggrund og hverdag. Projektet var en del af et længere forløb omhandlende kultur og kulturforståelse. På filmen ses en dreng fra klassen der, som et led i projektet, viser og gennemfører den muslimske bøn for og med sine klassekammerater. Drengen er af muslimsk baggrund,” skriver Gert Hougaard til ditOverblik.dk.

Skoleleder: Er i overensstemmelse med fagformålet

Han skriver, at videoen er optaget uden skolens vidende og i strid med regler om, at der ikke må tages billeder eller optages film af eleverne på skolen uden forældrenes accept. Men det, der foregår på videoen, er efter Gert Hougaards mening helt efter bogen:

”Da der er et religiøst element i undervisningssituationen, er det relevant at se det i sammenhæng med faget Kristendomskundskab:

Faget har et fagformål og er beskrevet med en række kompetenceområder: Livsfilosofi og Etik, Bibelske fortællinger, Kristendom og Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser.

For sidstnævnte kompetenceområde gælder det, at: ”For at skabe et overblik skal undervisningen sætte fokus på religionernes hovedtanker og centrale grundbegreber. Desuden kan der stilles skarpt på religionernes fremtrædelsesformer både i Danmark og resten af verden”:

https://www.emu.dk/grundskole/kristendomskundskab/ikke-kristne-religioner-og-andre-livsopfattelser

Til faget hører også en læseplan:

https://www.emu.dk/grundskole/kristendomskundskab/laeseplan-og-vejledning

Desuden kan der henvises til folkeskolens formål:

1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling,” skriver skolelederen til ditOverblik.dk.

Skoleleder Gert Hougaard henviser til læseplanen for Kristendomsundervisning.

Martin Henriksen: Skolen tager alt for let på islam

Det svar er Martin Henriksen dog ikke tilfreds med. Han mener ikke, at det er Folkeskolens opgave at lære elever, hvordan man gennemfører en muslimsk bøn:

”Folkeskolens primære opgave er at højne elevernes faglige niveau, at gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie samt give dem færdigheder så de på fornuftig vis kan fungerer i et demokratiske samfund baseret på frihedsrettigheder. Det forekommer mig at være vanskeligt at opnå dette når man samtidig tager så let på islam, som alt andet lige er en ekstrem ideologi og en undertrykkende religion,” siger Martin Henriksen (DF) til ditOverblik.dk.

Han mener at skolelederens svar ”vidner om en total mangel på forståelse for de udfordringer, som Danmark står overfor netop pga. islam”:

”De pågældende elever har tilsyneladende ikke fået at vide, at islam praktiserer massiv undertrykkelse overfor kvinder, kristne, jøder og homoseksuelle, og det viser at skolen overhovedet ikke har forstået hvad sagen drejer sig om. Episoden viser at folkeskolen har svigtet. Det er en katastrofe og et kæmpe svigt,” siger Martin Henriksen.

ditOverblik har forelagt Martin Henriksens kommentarer for Gert Hougaard, men vi havde mandag eftermiddag endnu ikke hørt fra ham. Hvis vi får et svar, opdaterer vi artiklen.

“Episoden viser at folkeskolen har svigtet. Det er en katastrofe og et kæmpe svigt”

Martin Henriksen, tidl. udlændinge- og værdiordfører, Dansk Folkeparti