Rød blok vil ikke have kristendommen med i nyt regeringsgrundlag

0
3221

Det nuværende regeringsgrundlag slår fast, at Danmark er et kristent land, men det vil ingen af partierne på venstrefløjen have med i et nyt regeringsgrundlag. ”Venstrefløjen hviler på marxistisk tankegods, hvor de hele tiden er ude på at underminere folkekirken,” siger Dansk Folkepartis Christian Langballe

Hvis det står til Socialdemokratiet og venstrefløjen, skal det ikke stå i et kommende regeringsgrundlag, at Danmark er et kristent land. Det fremgår af en rundspørge, som Kristeligt Dagblad har lavet blandt alle de 13 partier, der opstiller til Folketinget.

”Et land kan ikke være kristent, det kan mennesker. En sådan formulering i et regeringsgrundlag bidrager kun til, at de som ikke er kristne, føler sig ekskluderet,” lyder det i svaret fra SF, som kirkeordfører Trine Torp står bag.

Samme synspunkt har Enhedslisten og Alternativet. Radikale Venstre mener heller ikke at det skal nævnes. Socialdemokratiet svarer ”at skrive noget sådant ligger næppe til os”.

”Hvis vi danner regering, håber jeg, der står noget om at følge op på at opfylde Grundlovens løfteparagraf om, at folkekirkens forfatning skal ordnes ved lov,” skriver afgående kirkeordfører Karen J. Klint i sit svar.

“Venstrefløjen vrænger på næsen”

Alle partier i blå blok vil have kristendommen skrevet ind i regeringsgrundlaget, sådan som det står i dag. Dansk Folkepartis kirkeordfører Christian Langballe finder det helt indlysende, at det kristne grundlag slås fast, og han finder det underligt, at venstrefløjen ikke vil anerkende, at Danmark hviler på et kristent grundlag.

”Jeg synes, de skulle anerkende, hvordan kristendommen har præget Danmark, i stedet for at vrænge på næsen ad det. Men det skyldes jo, at venstrefløjen hviler på marxistisk tankegods. Derfor er de hele tiden ude på at underminere folkekirken. De har en tro på, at hvis bare stat og kirke bliver adskilt og alle trossamfund ligestilles, så vil alt ånde fred og idyl. Men det er en misforståelse. Hvis det skete, så tror jeg vi ville se en form for religionsstrid, hvor islam for alvor ville byde sig til,” siger Christian Langballe til ditOverblik.

Langballe: Kristendommen er Danmarks åndelig rygrad

Han mener, det er afgørende for en regerings politiske retning, at det kristne grundlag står i regeringsgrundlag.

”Kristendommen har været i Danmark i 1000 år. Det er den åndelig rygrad, som vores land er bygget på. Hvis man tager man Grundloven, så fremgår det, at danske politikere er særligt forpligtet på folkekirken. Derfor er det vigtigt, at regeringen anerkender, at kristendommen er en umistelig og meget væsentlig del af det åndelige fundament, som vi hviler på som nation.”

Christian Langballe, indfødsrets, kirke- og europarådsordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Christian Langballe mener, at det har haft stor betydning, at det kristne grundlag siden 2015 har været slået fast i regeringens arbejdsgrundlag:

”Det har betydet, at der har været fuldstændig ro og fred om folkekirken de sidste fire år. Der har ikke været gjort nogen forsøg på at deligitimere folkekirken, sådan som vi tidligere har set. Nu anerkendes det, hvilket åndeligt grundlag, vi hviler på som land. Det er meget væsentligt,” siger Christian Langballe.

FAKTA: REGERINGSGRUNDLAGET

I det nuværende regeringsgrundlag står der følgende om folkekirken:

Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke. Denne særstatus vil regeringen bevare. Samtidig skal der selvfølgelig være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme.

GRUNDLOVEN OM FOLKEKIRKEN

§ 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.