DF fortsætter arbejdet med at sikre bedre rammevilkår for mennesker med handicap

0
2048
Karina Adsbøl, handicap- og ligestillingsordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Handicapområdet har høj prioritet for Dansk Folkeparti, som fortsat vil arbejde for at forbedre rammevilkårene for personer med handicap, skriver handicapordfører Karina Adsbøl i anledning af kampagnen #Enmillionstemmer

Af Karina Adsbøl, handicapordfører for Dansk Folkeparti

Som handicapordfører har jeg også mærket, hvor svært det kan være at komme igennem med handicappolitiske budskaber. Dansk Folkeparti har fremlagt en række gode forslag i folketingssalen. Jeg vil her nævne kompensationsforslaget, som handler om, at hvis man får medhold i sin klage, så skal kommunen afholde en økonomisk kompensation til borgeren for den manglende hjælp, både for at motivere kommunerne til at yde den rigtige hjælp i første omgang, og så som et plaster på såret til borgeren, som ikke får den hjælp man har manglet, men som man var berettiget til. Intet flertal.

Vi har fremsat forslag til, at familier med handicap også skal kunne tage deres barn med på ferie, hvor vi har fremsat to forslag i folketingssalen, ingen af dem var der opbakning til. Derudover har vi blandt andet også fået blinde og svagsynede med i kørselsordningen samt fået afsat midler i finansloven til ledsager af blinde og svagsynede over folkepensionsalderen. Vi har endvidere fået afsat midler til hjælp i stemmeboksen i forbindelse med valg.

Den store sejr var opsættende virkning/varslingsordningen indenfor bestemte paragraffer, hvor vi sikrede, at ingen pludselig mistede sin hjælp, inden deres sag havde været behandlet i ankestyrelsen, mange af disse forslag, opnår aldrig pressens bevågenhed. I Dansk Folkeparti fortsætter vi vores arbejde for at sikre bedre rammevilkår for mennesker med handicap, i Dansk Folkeparti mener vi, at der er en kæmpe udfordring i postnummerlotteriet, at det afhænger af hvilken kommune man bor i for at få den rette hjælp og indsats til at få hverdagen til at fungere. Det kan jo ikke passe, at der skal være 98 kommuner, der tolker serviceloven vidt forskelligt.

Derfor kan jeg sagtens forstå, at der er behov for kampagnen #Enmillionstemmer, hvor pårørende, handicaporganisationer m.fl. gør opmærksom på, at handicapområdet er vigtigt. Derudover har vi en opgave i at sætte os rundt om forhandlingsbordet og få lavet en mere fair og rimelig udligningsreform.