Rigsretssag om Tamilsagen kostede 50 millioner kroner

0
2761
Inger Støjberg (V) taler med pressen efter torsdagens folketingsdebat om rigsretstiltalen mod hende. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Justitsministeriet afviser at komme med skøn over, hvad rigsretssagen mod Inger Støjberg kommer til at koste. Men opgørelse viser, at den seneste rigsretssag, der fandt sted 1993-95, kostede 50 millioner kroner plus løn til højesteretsdommere

Når et stort flertal i Folketinget tirsdag stemmer ja til at starte en rigsretssag op mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), så skriver de en større millionregning ud til skatteyderne.

Præcis hvad rigsretten kommer til at koste, vil Justitsministeriet ikke svare på. Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup har bedt om et skøn for udgifterne, men efter at have spurgt Domstolsstyrelsen, afviser ministeriet at komme med et bud.

“Det er vurderingen, at der ikke på det foreliggende grundlag kan
udarbejdes et dækkende og meningsfuldt udgiftsskøn over de samlede omkostninger ved en eventuel kommende rigsretssag,” skriver ministeriet i et svar til Peter Skaarup.

33,86 millioner kroner i 1997-kroner

Til gengæld kan justitsministeriet fortælle, hvad den seneste rigsretssag om Tamilsagen har kostet. Den fandt sted 1993-95 og endte med en dom på fire måneders betinget fængsel til fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

Justitsminister har fundet en opgørelse fra 1997 over udgifterne til denne rigsretssag, og den lyder på et samlet beløb på 33,86 millioner kroner i 1997-kroner. Det svarer i følge omregneren oldmoney.dk til 49,79 millioner kroner i 2021.

Beløbet dækker ikke over lønninger til de 15 højesteretsdommere, som medvirker i Rigsretten. Som det fremgår af svaret, fik højesteretsdommerne ikke særskilt honorar ud over deres almindelige løn for at medvirke i rigsretssagen.

Sagen om Inger Støjbergs adskillelse af asylpar i 2016, har allerede været undersøgt af den såkaldte instrukskommission. Udgifterne til denne kommission er tidligere blev anslået til ca. 35 millioner kroner.