DF: Regerings-udspil om udligning er en lappeløsning

0
1848
Jens Henrik Thulesen Dahl er DFs nye sundhedsordfører. I forvejen er han kommunal- uddannelses- og forskningsordfører. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkepartis kommunalordfører Jens Henrik Thulesen Dahl er ikke imponeret over det, der er kommet ud om regeringens udspil til udligningsreform. Udligningssystemet burde erstattes af én fælles kommuneskat for hele landet, mener DF

“Lappeløsninger er som at tisse i bukserne – det hjælper ganske kortvarigt”.

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis kommunalordfører Jens Henrik Thulesen Dahl. Han er ikke synderligt imponeret over det, han indtil videre har hørt om regeringens stort anlagte udligningsreform-udspil, der præsenteres torsdag.

Udligningsordningen flytter penge mellem landets 98 kommuner ud fra diverse nøgletal. Af de dele, som regeringens spindoktorer har ladet sive til pressen, fremgår det, at regeringen vil flytte flere penge fra rige kommuner i øst til fattige kommuner i vest.

Rygtet lyder, at 60 kommuner vil få flere penge, mens 38 kommuner skal betale mere. Det skal bl.a. ske via disse fire tiltag:

  • Der skal sættes et loft over den særlige skatterabat, som kommuner med lav skatteprocent får.
  • Velhavende kommuner skal ikke længere kunne få tilskud for indbyggere, der flytter fra kommunen.
  • Det skal ikke længere være muligt at få tilskud til en au pair, hvilket især vil ramme kommuner i hovedstaden.
  • Der skal tages højde for ulighed indenfor sundhed. Ældres helbred skal også tælle med som en faktor i udligningen.

DF: Kun småting der justeres

Men Jens Henrik Thulesen Dahl ser det kun som lappeløsninger. Det er småting, der justeres, og derfor vil man snart stå med samme problem som i dag: At der er store forskelle på kommunernes økonomi, og at de fattigste kommuner ikke kan levere samme service til borgerne som andre kommuner.

Dansk Folkeparti foreslår i stedet, at man starter de politiske forhandlinger et helt andet sted. Nemlig med en politisk debat om, hvor stor ulighed vi vil acceptere imellem landets kommuner.

”Vi burde starte med samme diskussion, som man havde, da amterne blev nedlagt og erstattet af regionerne. De gamle amter kunne selv udskrive skatter og bestemte i vid udstrækning, hvordan serviceniveauet var på sygehuse og sociale institutioner. Resultatet var store forskelle i servicen på tværs af landet. Det ville man ikke acceptere i de nye regioner. Derfor blev man enige om et system, hvor pengene skulle fordeles efter behov, så der kunne opretholde samme høje kvalitet på sygehusene i Nordjylland som i København,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl – og fortsætter:

”På samme måde burde vi starte udligningsdebatten med at diskutere, hvor stor forskel vi vil acceptere i den kommunale service indenfor folkeskole, ældrepleje, handicappede osv. Jeg mener selvfølgelig, at vi bør blive enige om en målsætning om, at der skal være samme service, uanset hvor i landet man bor”.

“Vi bør blive enige om en målsætning om, at der skal være samme service, uanset hvor i landet man bor”

Jens Henrik Thulesen Dahl, kommunalordfører, DF

Samme skatteprocent i alle kommuner

Hvis den målsætning skal opfyldes, er det ikke nok bare at lappe på det nuværende og meget komplekse udligningssystem. DF mener i stedet, at man skal lade sig inspirere af modellen fra regionerne og droppe den individuelle kommunale skatteopkrævning.

”Folketinget burde fastsætte én fælles kommunal skatteprocent, hvorefter pengene fordeles til kommunerne ud fra antallet ældre, skoleelever, handicappede osv. Så ved man i kommunerne, hvad man har at lægge budget ud fra, og alle kommuner har så mulighed for at levere den samme service,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Men er det ikke dyrere at drive en folkeskole i hovedstadsområdet end i Vestjylland?

”Det er kommunerne, der er ejer bygningerne, så i princippet burde der ikke være den store forskel,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Han afviser, at det vil være en afskaffelse af det kommunale selvstyre:

”Vi ønsker ikke at afskaffe det kommunale selvstyre. Det er stadig den enkelte kommune, der skal stå for driften. Vi skal bare være sikker på, at den kvalitet der kommer ud, er i orden. Og her er problemet i dag, at kommunerne ikke kan levere samme service, fordi de har forskellige økonomiske forudsætninger. Det giver sig selv, at når én kommune har 30 % flere midler end en anden kommune, kan den også levere en bedre service,” siger DFs kommunalordfører.