Pia Kjærsgaards forslag kom op af skuffen: Granskningskommission skal undersøge minkskandalen

0
2938
Som formand for Folketinget arbejdede Pia Kjærsgaard på at få indført en ny parlamentarisk undersøgelsesform, som kunne styrke Folketingets kontrol med regeringen. Foto. Carsten Lundager

Som Folketingets formand kæmpede Pia Kjærsgaard for at få indført parlamentariske undersøgelser. Forslaget var tæt på at blive gennemført, men V og S sprang fra. Nu skal en parlamentarisk undersøgelse bruges til at granske minkskandalen

“Ind imellem får man en lille sejr som politiker. Nu skal Statsministerens rolle i minkskandalen undersøges af en granskningskommission, som er en parlamentarisk undersøgelseskommission, som jeg arbejdede for, som Folketingets Formand. Skidt med navnet. Bare det sker”.

Sådan skrev Dansk Folkepartis værdiordfører Pia Kjærsgaard torsdag på Twitter. Alle partier i Folketinget er blevet enige om, at minksagen, hvor regeringen ulovligt har krævet alle mink i Danmark aflivet, skal kulegraves af en såkaldt granskningskommission, og dermed kan Pia Kjærsgaard notere en forsinket politisk sejr. For i sine fire år som formand for Folketinget arbejdede hun ihærdigt for at få indført parlamentariske undersøgelser, sådan som det kendes fra andre lande.

Formålet var at styrke Folketingets kontrol med regeringen, og det var tæt på at lykkes. I februar 2019 præsenterede Pia Kjærsgaard sit forslag for Udvalget for Forretningsorden. Men forslaget blev aldrig vedtaget. Socialdemokratiet og Venstre sprang fra. Derefter kom Folketingsvalget, og hendes afløser i formandsstolen, Henrik Dam Kristensen, har ikke taget forslaget op igen.

Samme forslag, nyt navn

Men nu bliver den parlamentariske undersøgelsesform alligevel indført. Efter at ugers debat om, hvordan regeringens ulovlige ordre om minkaflivningen skal undersøges, er et forslag fra Det Radikale Vensttre om en granskningskommission blevet dét kompromis, der kan samle rød og blå blok. Dermed er Pia Kjærsgaards forslag vakt til live igen.

“Det er jeg selvfølgelig glad for. Det er det samme forslag. Det hedder bare noget andet,” siger Pia Kjærsgaard, og fortsætter:

”Jeg kæmpede for det her i de fire år, jeg sad i formandsstolen. Der blev holdt høringer og ført lange samtaler med DJØF, gruppeformændene osv. Der var virkelig meget at gøre, og jeg havde bl.a. mange gode samtaler med Socialdemokratiet, som var positivt indstillet, mens de sad i opposition. Men de endte med at springe fra sammen med Venstre”.

Venstrefløjen havde ønsket, at minkskandalen i første omgang skulle undersøges via en advokatundersøgelse, der kun kigger på skriftlige kilder. Partierne i blå blok krævede omvendt den helt store kulegravning i form af en undersøgelseskommission. Nu bliver det så granskningskommissionen, en mellemløsning. Den kan afhøre embedsmænd og føre vidner, men den får kun 12 måneder til at løse opgaven.

Folketinget er blevet enige om, at minksagen skal undersøges af en granskningskommission. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Har manglet hurtigere løsning

”Ideen med parlamentariske undersøgelser er at give Folketinget og folkestyret så meget indflydelse så muligt. Vi har manglet et hurtigere og billigere redskab til at kigge på sager om ministers embedsførelse. Undersøgelseskommissionen varer jo typisk 4-5 år og koster en masse ressourcer. I sager som f.eks. Birthe Rønn Hornbech-sagen havde en parlamentarisk undersøgelse været oplagt,” siger Pia Kjærsgaard.

Hun henviser til den såkaldte Statsløsekommission, der fra 2011 til 2015 var nedsat til ar undersøge om daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs ministerium havde brudt FN-konventioner om statsløses rettigheder.

”Det havde været hurtigere og billigere at bruge en parlamentarisk undersøgelse til den sag. Det er også bedst at sagerne bliver undersøgt, mens de er varme. Vi har oplevet alt for mange gange, at når en undersøgelseskommission afslutter arbejde, er ministerens for længst gået af,” siger Pia Kjærsgaard.

DFs værdi- og udlændingeordfører, stifter og tidligere formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard. Arkivfoto: Carsten Lundager

DJØF-modstand

Der var stor modstand mod hendes forslag hos DJØF, embedsværkets fagforbund. Her frygtede man, at parlamentariske undersøgelser ville blive brugt til politiske drillerier og at embedsmænd ville blive taget som gidsler i disse undersøgelse. Den frygt er ubegrundet, mener Pia Kjærsgaard:

”Det har ikke noget på sig. Det her er alt for alvorligt til politiske drillerier. Embedsmændene skal alene indkaldes for at bidrage med oplysninger. Det handler om ministerens og regeringens embedsførelse,” siger Pia Kjærsgaard.

Undersøgelseskommission havde været på sin plads

Selv om hun glæder sig over, at det gamle forslag nu er taget op af skuffen, mener hun ikke, at en parlamentarisk undersøgelse er den rigtige til minksagen.

”Det synes jeg sagen er for alvorlig til. Her havde en kommissionsundersøgelse været på sin plads. Der er tale om grundlovsbrud. Det kan dårligt bliver mere alvorligt, og der er mange implicerede, og sagen har fået folk til at spørge, om vi snart ikke lænbgere kan stole på myndighederne længere. Så det her er hamrende alvorligt. Derfor burde man have valgt den store og grundige løsning,” siger Pia Kjærsgaard.