Pia Kjærsgaard: Jeg behandler alle lige i Folketinget

0
2313
Pia Kjærsgaard på sit formandskontor i Folketinget. Foto: Steen Trolle

Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) beskyldes for at knægte ytringsfriheden og hjælpe en partifælle, fordi hun i sidste uge skred ind overfor Enhedslistens Pelle Dragsted, som beskyldte Kenneth Kristensen Berth (DF) for at udtale sig racistisk. Men Pia Kjærsgaard handlede helt i overensstemmelse med Folketingets forretningsorden, skriver hun i et debatindlæg på Altinget.dk

Det var helt efter bogen, da Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) i sidste uge irettesatte Enhedslistens Pelle Dragsted under en debat i Folketinget. Det fastslår Pia Kjærsgaard selv i et debatindlæg på Altinget.

Irettesættelsen af Dragsted skete, da lovpakke 140 – det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken – blev vedtaget, og den er blevet voldsomt diskuteret siden.

Pelle Dragsted kaldte fra Folketingets talerstol en udtalelse fra DFs Kenneth Kristensen Berth for racistisk. Det fik Pia Kjærsgaard til at skride ind og sige at ”det vil jeg godt have mig frabedt. Det beskylder vi ikke hinanden for. Vi har en ordentlig tone”. Pelle Dragsted begyndte derefter at argumentere for sin brug af ordet racistisk, men Pia Kjærsgaard skar ham omgående af:

”Man diskuterer ikke med formanden overhovedet. Jeg vil godt bede om, at det bliver taget til efterretning”.

Lægger vægt på at være fair

Episoden har siden fået de sociale medier til at gløde, og sågar fået den radikale Zenia Stampe til fra sin barselsorlov at starte en facebookkampagne for at få Pia Kjærsgaard afsat som formand. Synspunktet er, at Pia Kjærsgaard greb ind, fordi det gik ud over en partifælle. Men den påstand afviser Pia Kjærsgaard pure:

”Jeg må endvidere tage stærkt afstand fra beskyldninger om, at min irettesættelse skulle have politisk slagside. Sammen med resten af Præsidiet lægger jeg vægt på at være fair og behandle alle lige. For en måneds tid siden måtte jeg for eksempel kalde sundhedsministeren til orden, fordi hun var grov i munden over for Enhedslisten. Ministeren tog straks min påtale til efterretning, og jeg er overbevist om, at hun godt var klar over, at hun havde forløbet sig,” skriver Pia Kjærsgaard på Altinget.dk

“God orden og værdig forhandlingsform”

Hun forklarer, at hun skred ind overfor Pelle Dragsted, fordi han efter hendes skøn overskred Folketingets forretningsorden, paragraf 4 stk. 2. Her står der at:

“Formanden leder forhandlingerne i Tinget og sørger for opretholdelse af god orden og en værdig forhandlingsform”.

”Med forretningsordenen er formanden overladt et skøn til at vurdere, hvad der er upassende at sige fra Folketingets talerstol. Min egen grænse gik altså ved Dragsteds brug af “racistisk”. Det er et meget stærkt ord, der ikke fremmer en god debat, men tværtimod sætter et grimt stempel på en politisk modstander,” skriver Pia Kjærsgaard.

“MIN EGEN GRÆNSE GIK ALTSÅ VED DRAGSTEDS BRUG AF “RACISTISK”. DET ER ET MEGET STÆRKT ORD, DER IKKE FREMMER EN GOD DEBAT”

PIA KJÆRSGAARD (DF), FOLKETINGETS FORMAND, I INDLÆG PÅ ALTINGET.DK

“Helt hen i vejret”

At Dragsted ikke må sige racistisk, har intet med knægtelse af hans ytringsfrihed at gøre, sådan som eksempelvis Politikens chefredaktør Christian Jensen har påstået, fastslår Pia Kjærsgaard.

”Efter min opfattelse er det helt hen i vejret at beskylde mig for at knægte ytringsfriheden. Der var jo på ingen måde tale om, at jeg forhindrede Pelle Dragsted i at give udtryk for, hvad han mente,” skriver Pia Kjærsgaard, som understreger, at der er plads til en fri og skarpe debat i Folketinget, bare man holder sig indenfor den ”gode og værdige” forhandlingsform:

”Folketingsmedlemmer har ret til at gå hårdt til hinanden for at afprøve forskellige holdninger, før de bliver udmøntet i lov. Jeg synes, det er deres demokratiske pligt. Det er i orden at krydse klinger, så stålet slår gnister, så længe det sker inden for forretningsordenens rammer”.

Hele Pia Kjærsgaards indlæg på Altinget kan læses her.