Pia Kjærsgaard: Hvor var politiet, da muslimsk optog spærrede Nørrebrogade?

0
6949
Ashura-optoget tirsdag den 10. september på Nørrebrogade.

Der var ingen uniformerede betjente, da ca. 5000 muslimer deltog i sørgemarch på Nørrebrogade den 10. september. DFs udlændingeordfører Pia Kjærsgaard mener, at politiet forsømte sin opgave og er utilfreds med de svar, hun får fra justitsministeren

Justitsminister Nick Hækkerup (S) skal nu kigge på en video fra det såkaldte muslimske Ashura-optog, som 10. september 2019 fandt sted på Nørrebrogade og som er et sørgeoptog for drabet på profeten Muhammeds barnebarn i år 681.

Videoen er sendt over til justitsministeriet fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører Pia Kjærsgaard, og hun ser frem til at høre ministerens kommentar til den timelange video.

For videoen viser et noget andet billede af det, der foregik på Nørrebro den 10. september, end det, som Rigspolitiet har oplyst om arrangementet til justitsministeriet.

Ifølge Rigspolitiets oplysninger deltog der ca. 1000 personer i optoget, der gik fra Søtorvet på Dronning Louises Bro og til Lyngsies Plads på Ydre Nørrebro. Københavns Politi havde på forhånd vurderet, at der ikke var brug for en særlig indsats, så tilsynet bestod i det, som politiet kalder “det daglige beredskab”. I følge politiet bestod det blandt andet i en patruljevogn, der kørte bag optoget, og samtidig fastslår politiet, at arrangørerne ikke havde tilladelse til at dirigere trafikken og at optoget kun havde tilladelse til at bevæge sig i den ene vogbane.

Ashura-optoget på Dronning Louises Bro.

Intet synligt politi på video

Men den beskrivelse svarer slet ikke til det indtryk, man får på videoen, mener Pia Kjærsgaard.

Her er der tydeligvis mange flere deltagere end 1000 – Pia Kjærsgaard anslår selv, at der er ca. 5000, hvilket også var det antal, som arrangørerne selv havde anmeldt på forhånd. Det er også tydeligt, at personer i gule vest hjælper til at med at dirigere trafikken, at optoget i perioder fylder mere end den ene vognbane, og at optoget starter ca. 200 meter før det sted, som der er givet tilladelse fra.

Samtidig optræder der flere steder en hvid BMW med en fotograf, der stående ud af en åben bilrude filmer optoget, og der ses også varevogne, der kører bag ved optoget. Men på intet tidspunkt i videoen ses der synligt politi.

”Videoen viser noget ganske andet, end det ministeren har fået oplyst fra Rigspolitiet. Det bryder jeg mig ikke om. Derfor vil jeg have en udførlig kommentar fra justitsministeren til videoen. For der er ikke noget at tage fejl af. Ministeren vil kunne se, at de oplysninger han har fået, er forkerte,” siger Pia Kjærsgaard.

“Videoen viser noget ganske andet, end det ministeren har fået oplyst fra Rigspolitiet”

Pia Kjærsgaard, udlændingeordfører, Dansk Folkeparti

Vagter dirigerer trafikken

Hun mener, at politiet skulle have været meget mere synligt til stede, og hun finder det dokumenteret på videoen, at optogets egne gulklædte vagter dirigerer trafikken, på trods af at politiet har oplyst, at der ikke er givet tilladelse et sådant arbejde. Samtidig undrer hun sig over, at den hvide BMW tydeligvis overtræder færdselsloven, uden at politiet griber ind, og at arrangørerne lader en varevogn blokere vognbanen, uden at politiet reagerer.

Optoget blev fulgt af en hvid BMW, der filmede fra den anden vognbane og undervejs holder den øvrige trafik tilbage.

”Politiet skal være meget mere om sig, end det skete her. Desværre synes jeg, at der er flere og flere eksempler på, at politiledelsen trækker sig og holder sig tilbage i forhold til begivenheder som disse, og det vil jeg ikke finde mig i. Naturligvis skal det ikke være deres egne vagter, der dirigerer trafikken, det skal uniformerede betjente tage sig af. Det skal også være sådan, at almindelige mennesker kan færdes imens, og at man ikke spærrer hele Nørrebrogade af,” siger Pia Kjærsgaard.

Hvad vil politiet gøre næste år?

Hun har stillet en stribe skriftlige spørgsmål om sagen til justitsministeren og onsdag rejste hun sagen overfor justitsministeren under Folketingets spørgetid. Her spurgte Pia Kjærsgaard bl.a., hvad Nick Hækkerup vil gøre i forhold til næste års arrangement. Ashura-optoget er nemlig en årligt tilbagevende begivenhed.

”Påtænker ministeren, at næste års optog skal følges af samme ringe politimæssige bevågenhed som i år,” spurgte Pia Kjærsgaard.

Vagter i gule veste fulgte optoget. Politiet afviser, at vagterne dirigerede trafikken, men Pia Kjærsgaard mener, at en video fra optoget viser noget andet.

Til det svarede ministeren:

”Jeg har selvfølgelig en forventning om, at Københavns Politi efter sædvanlig praksis foretager en konkret vurdering af behovet for den politimæssige indsats, hvis kredsen måtte modtage en anmeldelse om et lignende arrangement til næste år”.

Pia Kjærsgaards spørgsmål og justitsministerens svar kan ses her. Som det kan læses, henholder ministeren sig hele tiden til svarene fra Rigspolitiet, men nu får han altså en video, så han ved selvsyn kan vurdere de svar, som politiet har givet.

”Hvis ministeren vil ud af denne sag, så indrømmer han, at der ikke har været taget ordentlig hånd om tingene fra politiets side. For det ses tydeligt på videoen, og jeg vil blive ved at stille spørgsmål til jeg får et ordentligt svar,” siger Pia Kjærsgaard.

Et uddrag af videoen, som er en privat optagelse, kan downloades her: Ashura optog 10. sep. 2019