Pia Kjærsgaard: “DR optræder arrogant og overlegent overfor de ældre”

0
5182
DFs ældreordfører Pia Kjærsgaard. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkepartis kulturordfører Pia Kjærsgaard er forarget over DRs store digitaliseringsplan. “Der står intet om de ældre i planen,” siger hun til Jyllands-Posten

“DR optræder arrogant og overlegent”.

Dansk Folkepartis kulturordfører Pia Kjærsgaard er forarget over Danmarks Radio. Hun mener, at DR er i gang med at svigte tusindvis af ældre seere og lyttere i jagten på unge brugere.

DR har lanceret en stor digitaliseringsplan. Den indebærer, at flere populære radio- og tv-programmer neddrosles og omlægges til digitale tilbud. Men det vil gå ud over den fjerdedel af befolkning, herunder mange ældre, som har svært ved at begå sig digitalt, advarer Pia Kjærsgaard.

“Der står intet om de ældre brugere i planen for den digitale omstilling. Det er arrogant og overlegent i betragtning af den store, store målgruppe, som den ældre del af befolkningen udgør,” siger Pia Kjærsgaard til Jyllands-Posten.

“Der står intet om de ældre brugere i planen for den digitale omstilling”

Pia Kjærsgaard til Jyllands-Posten

Kulturministerens ansvar

Pia Kjærgaard understreger, at hun intet har imod, at DR målretter sine programmer mere mod unge brugere. Men hun efterlyser en klar strategi i forhold til at sikre et ordentligt tilbud til ældre og andre, der har svært ved at bruge de digitale tilbud.

“Strategien er meget skarpt skåret i forhold til de unges behov. Det må jeg indrømme, at jeg bliver forarget over. Det er også kulturministerens ansvar, for DR gør jo ikke noget uden at tage hende med på råd,” siger hun til Jyllands-Posten.

Hun har nu rejst sagen overfor kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Pia Kjærgaard har tirsdag sendt disse spørgsmål til ministeren:

1) Deler ministeren bekymringen for, at Danmark Radios tilbud til ældre seere og lyttere vil blive forringet i forbindelse med den omfattende digitaliseringsplan, der betyder omlægning fra flow til podcast mv. for flere populære radio- og tv-programmer?

2) Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at Danmarks Radio fremover har et ordentlig public service-tilbud til den store gruppe af seere og lyttere, som ikke kan gøre brug af Danmarks Radios digitale tilbud, al den stund, at op mod 22 procent af den danske befolkning vurderes at være ”digitalt udsatte”, jf. Digitaliseringsstyrelsens og Kommunernes Landsforenings rapport ”Digital inklusion i det digitaliserede samfund” fra 2021?

“Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at Danmarks Radio fremover har et ordentlig public service-tilbud”

Pia Kjærgaard i spørgsmål til kulturministeren

Bekymring hos Ældre Sagen

Hos Ældre Sagen deler man bekymringen for, at digitaliseringen risikerer at gå ud over de  ældre:

“DR er et samlingspunkt for de ældre borgere. Så hvis omstillingen går ud over public service-indholdet i tv og radio ved at fjerne populære programmer fra flow-kanalerne, bliver vores medlemmer reelt sat uden for den demokratiske samtale,” siger Maria Luisa Højbjerg, underdirektør for kommunikation i it og digital udvikling i Ældre Sagen, til Jyllands-Posten.

DR: Vi tager den ældre målgruppe alvorligt

Ældre Sagen mødes fredag med DR’s ledelse. Her vil budskabet fra DR være, at der fortsat vil være et attraktivt flowtilbud og at man ”vil klæde den ældre del af befolkningen bedre på i forbindelse med den digitale udvikling”, som det udtrykkes:

”Public service skal være for alle, så jeg er 100 pct. enig med Pia Kjærsgaard i, at vi skal tage den ældre målgruppe alvorligt,” siger direktør Lasse Bastkjær Jensen fra Generaldirektørens Stab hos DR til Jyllands-Posten.